Search results for: hydraulika przepustow - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: hydraulika przepustow

Search results for: hydraulika przepustow

 • PRZEPUSTOWOŚĆ HYDRAULICZNA PRZEPUSTU KOŁOWEGO W WARUNKACH NIEZATOPIONEGO WLOTU

  Zadaniem przepustów jest zapewnienie bezpiecznego przepuszczenia cieków wodnych głównie przez liniowe obiekty drogowe i kolejowe. Obowiązującymi przepisami, według których należy projektować przepusty, jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z r. 2000 nr 63 poz. 735). Zapisy...

  Full text available to download

 • Przepustowość przepustu niezatopionego

  Publication

  - Drogownictwo - Year 2014

  Podczas przepływu w warunkach niezatopionego wlotu i wylotu w przewodzie przepustu woda tworzyć będzie swobodne zwierciadło. Przepływ bezciśnieniowy w przewodzie przepustu może wystąpić również w warunkach zatopionego wlotu. W pracy porównano wyniki obliczeń przepustowości całego przepustu i samego przewodu o przekroju kołowym i kwadratowym. W warunkach spokojnego ruchu wody, przy braku spiętrzenia na wylocie, o przepustowości...

  Full text to download in external service

 • Wyznaczenie rzeczywistej zdolności przepustowej przepustu drogowego

  Publication

  - Drogownictwo - Year 2013

  W pracy przedstawiono sposób oszacowania zdolności przepustowej przepustu drogowego zainstalowanego na potoku Strzyża w Gdańsku. W obliczeniach przepustowości przepustu wykorzystano obowiązujące w Polsce przepisy prawne, jak również inne formuły prezentowane w literaturze. Analizowany przepust cechuje się dużym spadkiem podłużnym (około 3%), a w jego przewodzie panują warunki ruchu rwącego. W takich warunkach, przy braku spiętrzenia...