Search results for: identyfikacja modalna - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: identyfikacja modalna

Search results for: identyfikacja modalna

 • Diagnostyka budowli i identyfikacja ich modeli jednowymiarowych przy wykorzystaniu oddziaływań środowiskowych

  Publication

  - Year 2007

  Rozprawa doktorska dotyczy problemów diagnostyki budowli zabytkowych. Zagadnienie potraktowano szeroko. Uwzględniono zarówno rozważania teoretyczne jak i badania eksperymentalne obiektów rzeczywistych. Celem pracy jest zaproponowanie efektywnego algorytmu oceny stanu technicznego budowli, łączącego trzy dziedziny nauki, w których wspólnym mianownikiem jest pomiar drgań konstrukcji przy wymuszeniach środowiskowych (wiatr, ruch uliczny,...

 • Marek Szafrański dr inż.

 • Spectrum-based modal parameters identification with Particle Swarm Optimization

  Publication

  - MECHATRONICS - Year 2016

  The paper presents the new method of the natural frequencies and damping identification based on the Artificial Intelligence (AI) Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. The identification is performed in the frequency domain. The algorithm performs two PSO-based steps and introduces some modifications in order to achieve quick convergence and low estimation error of the identified parameters’ values for multi-mode systems....

  Full text to download in external service

 • O diagnostyce budowli na podstawie pomiarów drgań

  W artykule omówiono badania dwóch budowli zabytkowych: wieży Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku oraz dzwonnicy Archikatedry w Wilnie. Celem było określenie zachowania budowli, sprawdzenie integralności ich konstrukcji oraz określenie lokalizacji potencjalnych uszkodzeń. W analizach wykorzystano postaci drgań budowli, wyznaczone na podstawie przyspieszeń pomierzonych w wybranych punktach podczas nieokreślonych wymuszeń środowiskowych.

 • Oddziaływania taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu

  Publication

  - Year 2014

  W pracy poruszono zagadnienia związane z identyfikacją oraz modelowaniem układu dynamicznego most-pojazd ruchomy. Za element szczególnie istotny uznano czynnik obciążający. Opracowano i wdrożono metodykę identyfikacji cech dynamicznych rzeczywistego pojazdu szynowego. Eksperyment badawczy przeprowadzono dla jednostki trakcyjnej EN57, jednak nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu metody dla innego, konwencjonalnego taboru szynowego....

  Full text to download in external service