Search results for: inżynieria łożyskowania - MOST Wiedzy

Search

Search results for: inżynieria łożyskowania

Search results for: inżynieria łożyskowania

 • Zaawansowana inżynieria łożyskowania - w/l, MiBM, sem. 2., (M:31525W0)

  e-Learning Courses
  • L. Dąbrowski
  • M. Wasilczuk

  Przedmiot składa się z wykładu oraz laboratorium. Tematy realizowane w trakcie zajęć laboratoryjnych: Symulacja drgań wału w łożyskachWibrodiagnostyka łożysk tocznychDoświadczalne badania hydrodynamicznych łożyk wzdłużnych na stanowisku SONObliczenia łożysk wzdłużnych w programie ANSYSObliczenia łożysk wzdłużnych za pomocą normy DIN Każdy temat będzie przedmiotem osobnego zaliczenia. Szczegółowy harmonogram i regulamin zajęć...

 • Zaawansowana inżynieria łożyskowania, W,L, MiBM 2 st., sem. 2, zimowy 21/22 (M:31525W0)

  e-Learning Courses
  • L. Dąbrowski

  Wykład: Łożyskowanie toczne i ślizgowe. Łożyska hydrodynamiczne poprzeczne i wzdłużne, funkcje, charakterystyczne cechy, sposoby obliczania, projektowania i eksploatacji. Charakterystyczne wymagania łożyskowania maszyn o wałach pionowych i poziomych. Łożyska antywibracyjne, łożyska wzdłużne dużych maszyn wodnych. Łożyskowanie turbin wodnych a ochrona czystości wód. Diagnostyka układów łożyskowych. Bezsmarowe materiały łożyskowe....

 • Michał Wasilczuk prof. dr hab. inż.

  Michał Wasilczuk received his M.Sc. (1986), Ph.D. (1994) and D.Sc. (2004) from the Gdansk University of Technology. In 2016 was nominated Professor Currently he is a Full Professor and Head of the Department of Machine Design and Automotive Engineering at the Faculty of Mechanical Engineers at GUT Bearing systems and tribology are the main fields of his scientific and engineering interest - starting from the Ph.D. devoted to...

 • Jacek Łubiński dr hab. inż.

  Jacek Łubiński, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (1994). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2002. Obacnie starszy wykładowca na Wydziale Mechanicznym PG, Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Od początku swojej działalności naukowej zajmuje się tribologią, a w szczególności badaniami tarcia ślizgowego i zużycia towarzyszącemu takiemu tarciu oraz rozwojem maszyn, narzędzi pomiarowych i metod...

 • Rafał Gawarkiewicz dr inż.

  aby nie dublować informacji, uprzejmie proszę zajrzeć tutaj