Search results for: karta i kodeks - MOST Wiedzy

Search

Search results for: karta i kodeks

Search results for: karta i kodeks

 • Karta Wenecka - zapisy i możliwości ich zastosowania w praktyce

  Publication

  - Year 2015

  Przedmiotem artykułu są zapisy Karty Weneckiej,bezpośrednio odnoszące się do zabytków architektury i urbanistyki. Celem autora jest sprawdzenie, na ile są one zrozumiałe, uzasadnione oraz przydatne dla praktycznej działalności współczesnego architekta-konserwatora.

 • Postęp i problemy z wdrażaniem strategii HR4R

  Publication

  Perspektywiczne zarządzanie instytucjami wymusza zmiany w ich polityce personalnej w kierunku świadomego działania na rzecz kapitału ludzkiego. Politechnika Gdańska (PG), wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, wpisuje się idealnie w ten nurt.

  Full text available to download

 • PG przykładem dobrych praktyk w zakresie Strategii HR4R dla czeskiego uniwersytetu w Zlinie

  Publication

  - Pismo PG - Year 2019

  Przedstawiciele czeskiego uniwersytetu w Zlinie (Tomas Bata University, UTB) gościli na Politechnice Gdańskiej w dniach 24–25 września 2019 r. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk PG i wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Instytut Centrum Systemów Polimerowych UTB uzyskał prawo posługiwania się wyróżnieniem HR na początku 2019...

  Full text available to download