Search results for: klasyfikator sekwencyjny - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: klasyfikator sekwencyjny

Search results for: klasyfikator sekwencyjny

  • Sequential classification.

    Publication

    Opisano uogólniony algorytm konstrukcji klasyfikatora sekwencyjnego. Uogólnienie polega na tym, że zbiór klas dzielimy na dwie grupy zamiast oddzielania po jednej klasie w każdym kroku uczenia klasyfikatora. Eksperymenty potwierdzały lepsze własności klasyfikatora.

  • Weighted sequential classifier

    Publication

    Zaproponowano wieloklasowe ważone kryterium Fishera i uzasadniono potrzebę jego wprowadzenia. Na bazie tego kryterium skonstruowano sekwencyjny algorytm uczenia klasyfikatora. Przedstawiono wyniki eksperymentów.