Search results for: kondensatory - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: kondensatory

Search results for: kondensatory

 • Rurkowe wymienniki ciepła i kondensatory. Przedłużenie eksploatacji

  Publication

  Rurkowe wymienniki ciepła i kondensatory sa nieodłącznym elementem licznych instalacji produkcyjnych. Najczęstszą przyczyną ich uszkodzeń są perforacje rurek, które są powodem przerw produkcyjnych i wymagają każdorazowo wyłączania (czopowania) cieknącej rurki, a w skrajnych przypadkach ich wymiany. Zdarza się, że we wkładzie rurkowego wymiennika niemal 25% rurek bywa wyłączonych z eksploatacji przez zamknięcie końców korkami stalowymi...

 • Problemy wytwarzania i testowania kondensatorów z folii metalizowanej

  Publication

  - Measurement Automation Monitoring - Year 2009

  Kondensatory są powszechnie stosowanymi elementami biernymi wukładach i urządzeniach elektronicznych, elektrotechnicznych oraz energetycznych. Stąd, istotnym jest, aby koszty produkcji były możliwie jak najniższe równocześnie przy zachowaniu ich wysokiej niezawodności. W pracy przedstawiono problemy napotykane podczas wytwarzania oraz testowania kondensatorów produkowanych na bazie folii polipropylenowych metalizowanych. Szczegółowo...

 • Quality testing methods of foil-based capacitors

  Publication

  - MICROELECTRONICS RELIABILITY - Year 2012

  Kondensatory foliowe są powszechnie stosowanymi elementami pasywnymi w ukłądach zasilania. Dotychczasowe metody oceny ich jakości są długotrwałe oraz zużywają energię. W pracy przedstawiono propozycje szeregu nowych, bardziej efektywnych metod, które mogą być z sukcesem stosowane podczas ich produkcji.

  Full text available to download

 • System pomiarowo-kontrolny do wielkoseryjnej produkcji kondensatorów przeciwzakłóceniowych o dużej niezawodności

  Publication

  Przedstawiono opracowany i wdrożony system pomiarowo-kontrolny dla wielkoseryjnej produkcji kondensatorów przeciwzakłóceniowych. Omówiono jego strukturę i oprogramowanie. Scharakteryzowano kondensatory przeciwzakłóceniowe mierzone przez ten system.

 • Problemy wytwarzania i testowania kondensatorów z folii metalizowanej

  Publication

  - Measurement Automation Monitoring - Year 2009

  Kondensatory są powszechnie stosowanymi elementami biernymi w układach i urządzeniach elektronicznych, elektrotechnicznych oraz energetycznych. Stąd, istotnym jest, aby koszty produkcji były możliwie jak najniższe równocześnie przy zachowaniu ich wysokiej niezawodności. W pracy przedstawiono problemy napotykane podczas wytwarzania oraz testowania kondensatorów produkowanych na bazie folii polipropylenowych metalizowanych. Szczegółowo...

 • Anna Lisowska-Oleksiak prof. dr hab.

  Anna Lisowska-Oleksiak, born in 1952,  has been working at GUT since 1977. Currently is employed at the Faculty of Chemistry as a full professor. She was employed as a research assistant at the University of St Andrews in the group of C. A. Vincent and P.G. Bruce  (1991-1994). She completed a two-month research internship in CEA Grenoble (2011). Anna Lisowska-Oleksiak obtained her MSc in chemistry at Nicolaus Copernicus University...

 • Evaluation of foil capacitor nonlinearities and flucuations during manufacturingoszacowanie nieliniowości i fluktuacji kondensatorów foliowych w procesie produkcyjnym.

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono dwa podejścia do problemów niezawodności elementów elektronicznych. Opisano mierzone przeciwzakłóceniowe kondensatory foliowe produkowane przez MIFLEX (Kutno), zasadę i układ do pomiaru wskaźnika trzeciej harmonicznej sygnału pobudzającego oraz jego zależność od parametrów mierzonego elementu. Przedstawiono wyniki statystyczne pomiaru parametrów funkcjonalnych oraz trzeciej harmonicznej próbek tych kondensatorów przed...

 • Urządzenia do konwersji i magazynowania energii

  Efektywne akumulowanie energii elektrycznej stanowi rosnący problem, w szczególności ze względu na możliwość magazynowania energii otrzymanej przy pomocy systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, a także ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na przenośne urządzenia elektryczne o coraz większych wymaganiach energetycznych. W poniższej pracy zostały przedstawione dwa rodzaje urządzeń służące do konwersji i magazynowania...

  Full text available to download

 • Sterowanie mocą bierną maszyny dwustronnie zasilanej w elektrowni wiatrowej

  Publication

  - Year 2009

  Wartość mocy biernej produkowanej/pobieranej przez park wiatrowy jest wielkością podlegającą sterowaniu a na jej wartość wpływ ma wiele czynników: warunki wiatrowe, struktura parku, długość linii kablowych, rodzaj elektrowni a także algorytm sterowania. Są dwie metody sterowania mocą bierną farmy wiatrowej: pasywna (przez kondensatory i dławiki) i aktywna (przez generator i/lub filtr aktywny). W artykule przedstawiono problemy...

  Full text to download in external service

 • High step-up continuous input current LCCT-Z-source inverters for fuel cells

  Publication

  - Year 2011

  Falowniki typu Z (ZSI) przeznaczone są do układów wymagających szerokiej zmiany wzmocnienia napięciowego, np. w energetyce odnawialnej. Ostatnio zaproponowano w literaturze zmienione struktury - falowniki typu Trans-Z (TZSI) oraz typu T (TSI) - w których dzięki zastosowaniu dławików sprzężonych uzyskano lepsze wzmocnienie niż w ZSI. W tym artykule przedstawiono ideę rozszerzonej struktury TZSI. Zaproponowano dwie nowe struktury...

  Full text to download in external service

 • Alternatywne źródła energii

  e-Learning Courses
  • A. D. Dettlaff

  Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energiiEnergia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni...

 • Oddziaływanie napięcia odkształconego na pracę baterii kondensatorów energetycznych

  Publication

  W referacie omówiono wyniki pomiarów parametrów jakościowych napię-cia zasilającego baterię kondensatorów do poprawy współczynnika mocy cosf w instalacji elektrycznej zakładu przemysłowego wyposażonego w dużą liczbę przekształtników energoelektronicznych zasilających napędy elektryczne. W czasie eksploatacji baterii obserwowano przypadki nadmiernego nagrzewania kondensatorów prowadzące do zmiany kształtu obudowy, aż do rozerwania...

 • Methods of quality characterization of foil-based capacitors

  Publication

  - Metrology and Measurement Systems - Year 2008

  Jakość kondensatorów wykonanych z folii aluminiowej jest zależna od wielu parametrów podczas ich produkcji. Istniejące metody oceny ich jakości nie są doskonałe. Stąd istnieje potrzeba propozycji nowych metod. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości trzeciej harmonicznej oraz emisji akustycznej występującej pod wpływem naprężenia mechanicznego zwijek foliowych z jakością wytworzenia tych zwijek.

  Full text available to download

 • Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych

  Publication

  - Year 2010

  Występowanie zjawisk wyładowań niezupełnych w dielektrykach kondensatorów foliowych wpływa na skrócenie ich czasu życia. Stąd, pomiary parametrów wyładowań niezupełnych i ich analiza mogą się przyczynić do poprawy jakości produkowanych kondensatorów. Stosowane metody pomiarowe wyładowań niezupełnych bazują na efektach, jakie te wyładowania wywołują w kondensatorach. Zjawiska wyładowań powodują przepływy prądów, co umożliwia pomiary...

 • Acoustic emission for detecting deterioration of capacitors under aging

  Publication

  W pracy przedstawiono wyniki pomiarów kondensatorów foliowych poddanych przyśpieszonemu procesowi starzenia na ramie trwałości. Stwierdzono, że w niektórych typach kondensatorów foliowych istnieje związek między intensywnością sygnału emisji akustycznej mierzonego w kondensatorach po ich wytworzeniu oraz rezystancji izolacji mierzonej po procesie ich starzenia.

  Full text available to download

 • Quality prediction of foil capacitors by acoustic emission signals

  Publication

  - Year 2010

  Jakość i trwałość kondensatorów foliowych jest zależna od ich warunków pracy (np. nadmiarowego napięcia pracy, temperatury, wilgotności) oraz od potencjalnych defektów wprowadzonych na różnych etapach wytwarzania kondensatorów. Nieustanny nacisk na wzrost jakości wytwarzanych elementów przy jednoczesnej redukcji kosztów wytwarzania oznacza, że nowe, tanie i szybkie metody predykcji jakości tych elementów są mocno poszukiwane. W...

 • Wizualizacja pracy regulatora współczynnika mocy

  Publication

  - Year 2005

  W artykule zaprezentowano program do wizualizacji pracy regulatora współczynnika mocy, który umożliwia zapoznanie się z problematyką kompensacji mocy biernej, zasadą działania regulatora współczynnika mocy oraz ze zjawiskami zachodzącymi w regulatorze przy prawidłowo i nieprawidłowo dokonanych nastawach.

 • Kurs przygotowawczy do matury

  e-Learning Courses
  • L. Wicikowski
  • I. Datta
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Program kursu z fizyki: Wielkości fizyczne, wektory i skalary, pomiary wielkości fizycznych, metodologia sporządzania tabel i wykresów, niepewności pomiarowe, planowanie prostych eksperymentów. Podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego, układ odniesienia, wektor wodzący, tor ruchu, równanie ruchu, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, droga, przemieszczenie, prędkość średnia, prędkość chwilowa, szybkość, przyspieszenie...