Search results for: lean management - MOST Wiedzy

Search

Search results for: lean management

Search results for: lean management

 • LEAN MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. HOW TO BEGIN?

  The objective of this article is to present an outline of a concept aimed at identifying the possibilities of using Lean Management foundations in determining the sources of irregularities occurring in university processes from the perspective of various stakeholder groups. A research methodology is presented that creates the basis for initiating programmes modernising university processes in line with the principles of the LM...

  Full text available

 • Lean Quality Management

  Publication

  - Problemy Jakości - 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...

 • Wsparcie informatyczne koncepcji Lean Management oraz Six Sigma

  Publication

  W rozdziale tym przedstawiono kluczowe aspekty integracji dwóch najważniejszych obecnie koncepcji optymalizacji procesów w organizacjach produkujących wyroby materialne oraz świadczących usługi – Six Sigma i Lean Manufacturing. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania wsparcia informatycznego tych koncepcji w mniejszych organizacjach.

 • Zastosowanie narzędzi Lean Management w doskonaleniu działalności przedsiębiorstwa

  Publication

  - 2011

  W niniejszym rozdziale przedstawiono zastosowanie wybranych narzędzi Lean Managment w przedsiębiorstwie. Przedstawiono opis narzędzi , sposób ich zastosowania w firmach oraz praktyczne rozwiązania. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, aby firma dobrze się rozwijała, powinna osiągnąć przewagę konkurencyjną oraz być odporna na nagłe wahania, czyli przewidywalna. Takie rozwiązania można osiągnąć poprzez wprowadzenie innowacyjnej restrukturyzacji...

 • Wprowadzanie koncepcji Lean Management w sektorze MŚP na podstawie doświadczeń francuskich

  Publication

  - 2007

  W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące wprowadzania koncepcji Lean Management w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Na przykładzie opracowanego i wprowadzonego przez organizację CEFORALP we Francji programu zaprezentowano uwarunkowania towarzyszące grupowemu wdrażaniu koncepcji Lean w MŚP sektora produkcyjnego oraz przedstawiono korzyści jakie odniosły firmy uczestniczące w tym przedsięwzięciu.

 • Model integracji koncepcji Lean Management i Six Sigma w sektorze MŚP

  W opracowaniu przedstawiono propozycję metodyki wprowadzania i wykorzystania elementów koncepcji Lean Six Sigma w sektorze MŚP. Metodyka została poddana weryfikacji w średniej wielkości francuskiej firmie produkcyjnej. Wnioski płynace z tej weryfikacji przyczyniły się do udoskonalenia proponowanych rozwiązań

 • Integration of Lean Manufacturing with ISO Management Systems in Enterprise

  Lean manufacturing [LM], quality management system and environmental management system are clear initiatives with a goal of improving effectiveness and efficiencies of organizations. Many organisations tackle lean philosophy, ISO standards individually but this kind of attempt do not focus on the synergy and the advantage from the potential collaboration. This paper aims to present the possibility of integration Lean Management...

  Full text available

 • VII Seminarium „Lean Management w szkołach wyższych”

  Events

  10-02-2020 09:00 - 11-02-2020 14:00 Nauka

  Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, w wymiarze praktycznym i teoretycznym.

 • Teaching management skills to software develop- ment teams through the lean start-up methodology

  Publication

  - 2014

  In order for development teams to understand the impact of software development on value delivery it is important that all team members, including software engineers, possess adequate management skills which not always have been acquired during university education. The lean start-up methodology techniques enable new ventures to test hypothesis, gather customer feed- back and create a minimum viable product. The obtained information...

 • Lean Management. Joanna Czerska

  e-Learning Courses

  Kurs Lean Management to 15h materiał teoretyczny on-line z mini zadaniami, którego istotnym rozwinięciem jest 30h ćwiczeń realizowanych w trybie stacjonarnym, czyli podczas naszych wspólnych zajęć. Celem materiału teoretycznego jest przybliżenie Wam tzw. WHY?, czyli przyczyn, dla których wiedza, którą będziemy Wam przekazywać i umiejętności, które zdobywać będziecie podczas ćwiczeń stanowią wartość dla przedsiębiorstw i jej...

 • Koncepcja Lean Management w podnoszeniu efektywności ekonomicznej produk- cji.**2002, 310 s. 104 rys. 60 tab. 13 wykr. bibliogr. 114 poz.+ 13 załącz. maszyn. Rozprawa doktorska (19.06.02) Promotor: dr hab. inż. Olgierd Downarowicz, prof. nadzw. PG

  Publication

  - 2002

  .

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Professor Dr hab. Eng. Piotr Grudowski heads the Department of Quality and Commodity Management at the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology. In the years 1987-2009 he worked at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology, where he obtained a doctoral degree in technical sciences in the discipline of construction and operation of machines and he headed the Department...

 • Visual Management as the support in building the concept of continuous improvement in the enterprise

  The following article presents one of the selected tools of the Lean Management concept – visual management. This method enables enterprises to strengthen their process of continuous improvement. Due to the support of visual management, it is possible to manage information more effectively by the managerial board and to improve communication process within in the particular company. In the first part, the author describes the concept...

  Full text available

 • Lean Construction Journal

  Journals
  SHERPA RoMEO Gray Help

  eISSN: 1555-1369

 • Employee Suggestion Program as a way to involve employees in improving business processes

  Publication

  - 2017

  The following article presents one of the Lean Management tools – employee suggestion program. Companies consider this method as a way to involve employees in improving business processes. In the first part of the article the author explained the idea of the Japanese management system. The next part presents the philosophy of Kaizen, which is crucial for proper implementation of Lean Management concept in the company. Moreover,...

  Full text available

 • Assessment of the Small Enterprise’s Maturity to Improvement Projects Based on the Lean Six Sigma Concept

  Publication

  This paper explores the methodology to assess the maturity of small enterprise of building masonry sector to implement integrated approach of Lean Six Sigma. For this purpose survey data from senior managers were used. Quantitative method of the case organization’s needs and capabilities in the scope of Lean Six Sigma project implementation was applied. The value of maturity indicator for Lean Six Sigma projects dedicated to the...

  Full text in external service

 • International Journal of Lean Six Sigma

  Journals
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 2040-4166

 • Joanna Czerska dr inż.

  Joanna Czerska mission and passion is the development of people and their organizations. Her motto is: "There is no fantasy which will and human reason cannot transform into reality." William Shakespeare. In her life she follow the values ​​of respect, teamwork and a positive attitude. They define her and decide what kind of person she is. Her adventure with Lean began when she started writing diploma thesis at the WZiE PG in 1997....

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Author of over 100 scientific publications (both in Polish and English) in the field of service management, entity improvement, including medical entities. Scientific and research interests include areas related to the maturity and excellence of enterprises in various aspects of their activities. He participated in research projects of the National Science Center and projects implemented by international consortia under the European...

 • Lean Startup as a New Way of Managing Technology Ventures Illustrated by the Example of Wlcome App

  The dot-com bubble in the 1990s made the technology industry aware that even excellent ideas backed by amazing teams are not sufficient to ensure a startup’s success. The biggest risk of startups is that they have to operate within many uncertainties, their market and customers are unknown, and their business model is not yet validated. Therefore, successful execution of such a venture requires a rigorous process that would validate...

  Full text in external service

 • Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht

  Artykuł opisuje podejście procesowe funkcjonujące w jednej z największych polskich stoczni jachtowych Ostróda Yacht. Stocznia ta stanowi ilustrację – zakończonej z sukcesem – implementacji narzędzi Lean Production i stanowi przykład dla innych przedsiębiorstw w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowatorskiego podejścia do zarządzania jakością w stoczni jachtowej, które przyniosło korzyści zarówno z poziomu zarządzania...

  Full text in external service

 • KM supported process improvement

  Publication

  - 2006

  The corporate universe nowadays is full of change initiatives andimprovement philosophies. However,only few have proved successful enough to be integrated into regular operations a worldwide leading companies.In this context Six Sigma projects and Lean action workouts emerge as he most effective practices.In this paper we argue that there is a considerable potential to enhance them using Knowledge Management methodology and benefit...

 • New Challenges in Management and Economics in 21st century. Selected studies and examples

  Publication

  - 2020

  In Chapter 1 authors describe the method used to assess the level of readiness of an organization to introduce the Lean Six Sigma concept supporting the Quality 4.0 assumptions, which is gaining more and more interest not only in large organizations, but also in the SME sector. Its use will be illustrated by the example of a small service company. Chapter 2 presents the characteristics of blockchain technology applications in the...

 • Advances in Manufacturing II

  Publication

  - 2019

  This book covers a wide range of management issues, concerning planning, control and continuous improvement. It especially focuses on the management of the enterprise and production processes in the era of globalization, discussing the process of transferring production to developing countries, covering issues in technological culture, and reporting on quality control issues and on problems related to continuous process improvement....

 • The 5S methodology as a tool for improving organization of production

  Publication

  The chapter presents the 5S method as a tool for continuous improving lean management processes, whose task is to create a highly efficient, clean, and ergonomic working environment. The method is presented as a collection of 5 simple rules, and at the same time it is a tool that allows you to control the workplace visually. The history of the 5S tool originates from Japanese philosophy, namely the five basic elements of the system: Seiri...

 • Strategie informatyzacji przedsiębiorstw

  Publication

  Rozdział ma za zadanie zwięzłe wprowadzenie do problematyki zarządzania procesowego przedsiębiorstwem. Wymienionymi kierunkami usprawniania procesów w organizacji są: minimalizacja strat (Lean Management), minimalizacja zmienności na wyjściu z procesu (Six Sigma) i automatyzacja informatyczna: podejmowania decyzji, realizacji działań, ewidencji stanów gospodarczych i przesyłu informacji. Podstawą wszystkich metodyk poprawy procesów...

 • Anna Zielińska dr

  In 2016, she started her work at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. Since 2018, a member of the board of the International Project Management Association Young Crew Polska. Author of numerous scientific publications in the field of crisis management, project and health program management, and improvement of business entities. Scientific and research interests include program and project...

 • Jolanta Łopatowska dr inż.

  Jolanta Łopatowska is a graduate of the Faculty of Electronics at Gdańsk University of Technology and Institute of Organization and Design of Production Systems at Gdańsk University of Technology. She obtained Ph.D. degree in the discipline of Economic Science. Her scientific and research interests focus on organizationally and technologically advanced production systems, with particular emphasis on production planning and control...

 • Angelica Pegani mgr

  People

  She graduated from media studies from the Faculty of Philology University of Wrocław (2010-2013), master's studies from the Faculty of Social Sciences University of Gdańsk (2014-2016) and postgraduate management studies from the Engineering Department of Management and Economics Gdańsk University of Technology (2016-2017). She started her research work in 2011, before publishing the first research results in the field of leadership,...

 • Wybrane aspekty oceny satysfakcji i lojalności klientów i pracowników

  Celem artykułu jest przedstawienie propozycji oryginalnego modelu pozwalającego lepiej zrozumieć mechanizmy kształtowania się satysfakcji i lojalności klientów i pracowników oraz umożliwiającego porównywanie satysfakcji klientów różnych przedsiębiorstw w oderwaniu od ich specyfiki branżowej. Zaprezentowany model opiera się na mechanizmach przyczynowo-skutkowych i pozwala na stawianie kwantyfikowalnych celów, dając w rezultacie...

  Full text in external service

 • The Kaizen Philosophy. Development of the International Company Based on Japanese method

  Publication

  - 2017

  Tematem niniejszej pracy stała się japońska koncepcja Kaizen, jej analiza na podstawie wybranych przykładów z badań własnych. Celem pracy było przywołanie filozofii pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym opierając się na przytoczeniu kilku przykładów. Praca naukowa w swojej treści obejmuje analizę oraz znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Czym jest koncepcja Kaizen? Co oznacza japońska filozofia pracy "...

 • Adam Przybyłek dr

  Adam Przybyłek is an assistant professor at Gdansk University of Technology, Poland, where he has been working since October 2012. Between 2002 and 2011 he was a network consultant and instructor at Cisco Networking Academy. He obtained his Ph.D. degree in Software Engineering in 2011. He also holds a master's degree in Management Information Systems. His main research interests are in empirical software engineering with focus...

 • Lean Six Sigma Black Belt

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publication

  - 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska has been employed as an Assistant Professor at the Faculty of Management and Economics at the Department of Informatics in Management since 2017. For over 2 years she was the Deputy Head of the Department. A member of the Polish Information Processing Society. Current scientific interests fall within the areas of agile methods, lean management in higher education, digitization of higher education and broadly...

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

 • Elwira Brodnicka dr inż.

 • Green Lean in Services

  The study presents the basic aspects of the improvement of the company useing Green Lean concept. The authors refer to the basics of the concept, present its theoretical aspects together with a revew of possible actions to eliminate the green waste. All these considerations refer to the service activities of any kind in order to maintain holistic approach of the research.

 • LSS Plutus - Lean Six Sigma dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Publication

  - 2013

  Książka w przystępny sposób prezentuje metodykę adaptującą koncepcję Lean Six Sigma do potrzeb polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy pracy zwracają szczególną uwagę na specyfikę tego sektora w Polsce, przedstawiając jednocześnie przykłady tzw. dobrych praktyk z powodzeniem stosowanych w przedsiębiorstwach francuskich. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których Autorzy przedstawiają:  podstawy...

  Full text in external service

 • Podstawy metodyki projektowania i wprowadzania koncepcji Lean Six Sigma w sektorze mniejszych organizacji sektora produkcyjnego na przykładzie badań empirycznych

  Publication

  - 2013

  W opracowaniu przedstawiono najważniejsze spostrzeżenia będące wynikiem badań dotyczących metodyki Lean Six Sigma przeprowadzonych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw . Na podstawie tych badań sformułowano warunki jakim musi odpowiadać metodyka projektowania i wykorzystania LSS w sektorze MŚP. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zapewnienia trwałości przyjętych rozwiązań metodycznych.

 • How to adapt Lean Six Sigma to improve performance of SMEs of manufacturing sector

  Publication

  The main objective of the paper is to present the utilitarian effect of the adaptation of the Lean Six Sigma concept and its implementation in the small and medium-sized enterprises of the manufacturing sector. The original methodology was developed on the basis of research carried out in the Polish and French enterprises from 2009 to 2011. In the case of SMEs, the use of the concept of Lean Six Sigma is much less common, as...

  Full text in external service