Search results for: logika rozmyta - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: logika rozmyta

Search results for: logika rozmyta

 • Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell

  In the present work a controlling method based on fuzzy rule base is proposed. Practical approaches are developed and focused on real time problems related to flexible manufacturing cell. Techniques for design and implementation of fuzzy systems in the framework of control production and quality states are presented. Keywords: controlling, manufacturing system, fuzzy logic, turning, burnishingW artykule przedstawiono propozycję...

  Full text to download in external service

 • Employing fuzzy logic to processing of loudness scaling test results

  Publication

  W procesie dopasowania współczesnych aparató słuchowych wymagana jest znajomość charakterystyki dynamiki słyszenia. Charaketrystyka dynamiki słyszenia wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Problem w tym, że wyniki testu skalowania głośności wyrażone są w skali kategorii oceny wrażenia głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają parametrów określonych na skali numerycznej. Logika rozmyta jest jedną...

  Full text to download in external service

 • Fuzzy logic gain scheduling for non - linear servo tracking

  Publication

  Artykuł zawiera propozycję strojenia jako metodę sterowania serwomechanizmem z silnie nieliniowymi elementami. Serwomechanizm steruje dwoma elementami układu śledzącego zamontowanymi na okręcie znajdującym się w morzu. W układzie występuje tarcie spoczynkowe przy zerowej prędkości oraz nieliniowe tarcie przeciwdziałające ruchowi w każdej z osi układu śledzącego. Zastosowany został podwójny układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym....

  Full text available to download

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci

  Publication

  - Year 2008

  Przedmiotem badawczym rozprawy jest wykazanie możliwości wspomagania komputerowej animacji postaci poprzez wykorzystanie metod inteligentnych, szczególnie logiki rozmytej, w taki sposób, aby możliwe było uzyskiwanie animacji płynnych i nacechowanych stylistycznie, dla których punktem wyjścia są animacje schematyczne, które nie posiadają tych cech. Wiedza zawarta w literaturze animacji i wiedza oparta na wynikach wydobywania danych...

 • Model systemu zarządzania usługami według metodologii design-thinking

  Publication

  - Year 2020

  W literaturze przedmiotu brakuje jednoznacznych wskazań odnośnie decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniego modelu projektowania usług, szczególnie w kontekście różnych uwarunkowań dla poszczególnych sektorów rynku. Opracowany algorytm umożliwia samodzielne rozwiązanie problemu doboru modelu wewnątrz organizacji, bez konieczności zatrudniania zewnętrznego specjalisty. Algorytm skierowany jest do organizacji w fazie przygotowawczej...

  Full text available to download

 • Katedra Systemów Decyzyjnych

  Publication

  - Year 2008

  Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (ETI) w roku 2006 przez prof. dra hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca głównie z Katedry Systemów Automatyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą, ponad 40-letnią tradycję naszego Wydziału związaną z automatyką i teorią sterowania, której podwaliny tworzył profesor Jerzy...

 • Michał Czubenko dr inż.

  Michał Czubenko is a 2009 graduate of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdańsk University of Technology, in the discipline of automatic control and robotics. He is currently an adjunct in the Department of Robotics and Decision Systems of the same Faculty. In 2012, he completed a three-month internship at Kingston University London. He was a Vice-Chair of the Organizing Committee for the 12th...

 • System logiki rozmytej wspomagający tworzenie animacji komputerowych w oparciu o język Python

  Publication

  - Year 2005

  W celu tworzenia animacji komputerowych opartych o reguły wywodzące się z animacji tradycyjnej zaimplementowano system logiki rozmytej w języku Python, wykorzystujący słownikowy typ danych (tablice asocjacyjne). Zaprojektowane reguły łączą etykiety słowne, oznaczające zmienne lingwistyczne z etykietami nazw funkcji przynależności wykorzystującymi wartości lingwistyczne. W referacie przedstawiono fazy projektowania systemu, określania...

 • Implementacja reguł animacji w logice rozmytej

  Publication

  - Year 2005

  Zaprojektowano system komputerowy wspomagający tworzenie animacji. System wykorzystuje reguły animacji wywodzące się z animacji tradycyjnej. Reguły opisują sposób uzyskiwania animacji postaci nacechowanych emocjonalnie. Na potrzeby badań zostały one sformułowane w logice rozmytej i zaimplementowane w języku programowania Python. Wykorzystując system wygenerowano animacje testowe, które poddano ocenie subiektywnej, w celu określenia...

 • Nowy inteligentny algorytm działania automatyki odciążającej

  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono nowy algorytm automatyki odciążającej oparty na elementach logiki rozmytej. Zaletą układu RAAO jest możliwość wyłączania dowolnej liczby grup odbiorów, objętych działaniem automatyki odciążającej, w dowolnej fazie procesu odciążania. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano znaczną poprawę zarówno skuteczności jak i jakości procesu odciążania. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych...

 • Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania budowlanego

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono Inteligentny Modeler Graficzny (IMG), integrujący proces projektowania w systemach CAD. IMG integruje dwie podstawowe fazy projektowania : fazę konstruowania z fazą analziy konstrukcji. Podstawą integracji stałą się metoda Graphic Data Edition (GDE) rozpoznawania rysunku, oprata na koncepcji Logiki Rozmytej. Metoda GDE pozwoliła na zbudowanie modelera rozmytego, mającego za zadanie rozpoznanie rysunku i wygenerowanie...

 • Rozmyte algorytmy diagnostyki układów sterowania procesami przemysłowymi - Przykład laboratoryjny

  Publication

  W niniejszej pracy prezentuje się przykład zastosowania algorytmów detekcji usterek opartych na modelach rozmytych w systemie diagnostyki układu laboratoryjnego trzech połączonych zbiorników. Pomimo prostoty realizowanej koncepcji układowej, system ten jest przykładem często występującego w praktyce złożonego procesu przemysłowego. W przeprowadzonych badaniach do oceny stanu procesu oraz realizacji zadań diagnostycznych wykorzystuje...

 • Application of a fuzzy neural network for river water quality prediction

  Publication

  - CHEMIA ANALITYCZNA - Year 2006

  Monitoring i modelowanie zmian w jakości wód powierzchniowych stanowią jeden z kluczowych elementów monitoringu i zarządzania ochroną środowiska na skalę globalną. Kontrolowanie tak złożonych i nieliniowych w swojej charakterystyce obiektów, jakimi są rzeki, jest trudnym zadaniem. Zazwyczaj do tego celu wykorzystuje się modele matematyczne, jednak czasem wymagają one bardzo dużej ilości danych, lub czas oczekiwania na odpowiedź...

 • Zastosowanie logiki rozmytej w sterowaniu na przykładzie platformy mobilnejPIONEER 2CE.**2002, 176 s. 10 fot. 77 rys. 2 tab. bibliogr. 166 poz. ma- szyn. Rozprawa doktorska /9.10.2002/. P. Gdań., Wydz. Mechaniczny. Promotor: prof. dr hab. inż. E. Wittbrodt.

  Publication

  - Year 2002

  .

 • Fuzzy rule-based dynamic gesture recognition employing camera & multimedia projector

  Publication

  - Year 2010

  In the paper the system based on camera and multimedia projector enabling a user to control computer applications by dynamic hand gestures is presented. The main objective is to present the gesture recognition methodology which bases on representing hand movement trajectory by motion vectors analyzed using fuzzy rule-based inference. The approach was engineered in the system developed with J2SE and C++ / OpenCV technology. OpenCV...

  Full text to download in external service

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej

  Publication

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  Publication

  - Year 2010

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

  Full text to download in external service

 • Utilization of fuzzy rules in computer character animation

  Publication

  - Year 2010

  The chapter presents a method for automatic enhancement of computer character animation utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible...

  Full text to download in external service

 • Computer animation system based on rough sets and fuzzy logic

  Publication

  A fuzzy logic inference system was created, based on the analysis of animated motion features. The objective of the system is to facilitate the creation of high quality animation by analyzing personalized styles contained in numerous animations. Sequences portraying a virtual character acting with a differentiating personalized style (natural or exaggerated) and various levels of fluidity were prepared and subjectively evaluated....

  Full text to download in external service

 • Zastosowanie regulatora o logice rozmytej do sterowania trójwymiarowym modelem suwnicy

  Publication

  - Year 2010

  W artykule zaprezentowano budowę układu automatycznej regulacji położenia ciężaru dla trójwymiarowego modelu suwnicy. Zaproponowany został układ bazujący na regulatorze opartym o logikę rozmytą. Obiektem sterowania jest trójwymiarowy model matematyczny suwnicy, którego parametry zostały obliczone na podstawie danych o istniejącej suwnicy przemysłowej. Poprawność doboru parametrów została zweryfikowana poprzez szereg eksperymentów....

 • Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości

  Publication

  Artykuł dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Porównano w nim dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania oparty na działaniu sztucznej inteligencji oraz analizę dyskryminacyjną.

  Full text available to download

 • Music Mixing Process Controlled by Hand Gestures

  Publication

  W referacie przedstawiono system umożliwiający sterowanie procesami miksowania śladów nagrania muzycznego za pomocą gestów rąk. Przybliżono podstawy wielomodalnej percepcji argumentujące potrzebę powstania tego typu systemu oraz założenia przyjęte w trakcie jego tworzenia. Część sprzętowa systemu składa się z rzutnika multimedialnego, kamery internetowej, komputera klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem systemu oraz ekranu dla...

 • Rozpoznawanie dynamicznych i statycznych gestów rąk w zastosowaniu do sterowania aplikacjami komputerowymi

  W referacie przedstawiono interfejs, metody oraz algorytmy sterowania komputerem za pomocą dynamicznych i statycznych gestów rąk. Komponentami opracowanego rozwiązania są komputer klasy PC wraz z opracowanym interfejsem i oprogramowaniem, kamera internetowa oraz projektor multimedialny. Gesty rozpoznawane są w procesie analizy obrazu wizyjnego pozyskanego z kamery internetowej przymocowanej do projektora oraz analizy obrazu wyświetlanego...

 • Behavior Analysis and Dynamic Crowd Management in Video Surveillance System

  A concept and practical implementation of a crowd management system which acquires input data by the set of monitoring cameras is presented. Two leading threads are considered. First concerns the crowd behavior analysis. Second thread focuses on detection of a hold-ups in the doorway. The optical flow combined with soft computing methods (neural network) is employed to evaluate the type of crowd behavior, and fuzzy logic aids detection...

  Full text to download in external service

 • An evaluation of effectiveness of fuzzy logic model in predicting the business bankruptcy

  W artykule sprawdzono skuteczność pojedynczego modelu logiki rozmytej w prognozowaniu ryzyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W badaniach wykorzystano wartości 14 wskaźników finansowych oraz ich dynamikę zmiany między pierwszym a drugim, drugim a trzecim oraz trzecim a czwartym rokiem objętymi analizą. We wnioskach omówiono różnicę w skutecznościach modelu uzyskanego na wartościach statycznych oraz dynamicznych wskaźników finansowych....

  Full text to download in external service

 • Multi-Criteria Early Warning System Against Enteprise Bankruptcy Risk

  W artykule tym autor porównuje skuteczność opracowanego przez niego wielokryterialnego systemu wczesnego ostrzegania firm z tradycyjnym modelem analizy dyskryminacyjnej prognozowania upadłości. System wczesnego ostrzegania oparty został na metodzie logiki rozmytej. Badania te są jedną z pierwszych prób na świecie wykorzystania logiki rozmytej w prognozowaniu zagrożenia bankructwem firm. Uzyskane wyniki świadczą o dużym potencjale...

 • Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym

  Publication

  W architekturze kontroli elastycznie zautomatyzowanego systemu wytwarzania, monitoring ma na celu określenie stanu systemu w każdej chwili. Jest to funkcja informacyjna, która dostarcza danych do modułów wspomagających podejmowanie decyzji w funkcji nadzoru i optymalizacji. Klasycznie na monitorowanie składają się dwa zadania: wykrywania i diagnozowania. Rolą wykrywania jest określenie uszkodzeń w nadzorowanym systemie. Przy projektowaniu...

 • Implementacja cyfrowego równoległego systemu rozmytego w układzie FPGA

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego równoległego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. W proponowanym systemie proces wnioskowania przebiega równolegle dla aktywowanych reguł.

 • Sprzętowa realizacja rozmytego sterownika elektrycznego wózka inwalidzkiego

  Publication

  - Year 2007

  W artykule przedstawiono cyfrowy system rozmyty przeznaczony do sterowania wózkiem inwalidzkim. w tym celu opracowano dedykowaną architekturę systemu, którą następnie zasymulowano w układzie reprogramowalnym FPGA. Przedstawiono wejściowe i wyjściowe zmienne lingwistyczne oraz ich funkcje przynależności, na podstawie których opracowano bazę reguł rozmytych. Proponowany rozmyty system współracuje z elektrycznymi silnikami napędowymi...

 • Implementacja cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA

  Publication

  - Year 2007

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystanie techniki adresowania, a także równoległego wnioskowania znacznie przyspiesza proces obliczeń.

 • Implementacja cyfrowego systemu rozmytego w układzie FPGA

  Publication

  - Measurement Automation Monitoring - Year 2007

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowujacej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł.

  Full text to download in external service

 • Sterowanie jakością wykonania przedmiotu w elastycznym gnieździe obróbkowym wyposażonym we współrzędnościową maszynę pomiarową

  Publication

  - Year 2008

  Celem niniejszej rozprawy pt. '' Sterowanie jakością wykonania przedmiotu w elastycznym gnieździe obróbkowym wyposażonym we współrzędnościową maszynę pomiarową'' było stworzenie systemu wspomagającego sterowanie pracą elastycznego gniazda obróbkowego, opartego na modelu algorytmicznym i wykorzystującego zasady logiki rozmytej. W pierwszej części rozprawy przeprowadzono analizę literatury z zakresu badanej tematyki, sformułowano...

 • Personalized avatar animation for virtual reality

  Publication

  - Year 2008

  The paper presents a method for creating a personalized animation of avatar for virtual reality application such as multiplayer on-line games. Animation is stored in a simplified version, containing only keyframes for important avatar poses. This version defines key movements, i.e. roughly describes the avatar's action. Animation is enriched by the user with new motion phases utilizing fuzzy descriptors.Various degrees of motion...

 • Robust flux observer system with sliding mode and fuzzy logic control of Induction Motors

  Publication

  - Year 2008

  W pracy przedstawiono implementację nowego obserwatora strumienia wirnika silnika indukcyjnego zastosowanego w układzie sterowania polowo zorientowanego ze sterowaniem ślizgowym. Proponowany system jest niewrażliwy na zmiany rezystancji stojana silnika w wyniku zastosowania korekcyjnego sprzężenia zwrotnego. Przedstawiono porównanie układów z oraz bez zastosowania sterowania ślizgowego. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych...

 • Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing

  Ważnym etapem dopasowania współczesnych aparatów słuchowych jest wyznaczanie charakterystyki dynamiki słuchu. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Niestety wyniki te wyrażone są w skali kategorii głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają para-metrów numerycznych. Problem ten można rozwiązać za pomocą logiki rozmytej. W niniejszym referacie przedstawiono metodę przetwarzania rozmytego...

  Full text to download in external service

 • Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing

  Publication

  Ważnym etapem dopasowania współczesnych aparatów słuchowych jest wyznaczanie charakterystyki dynamiki słuchu. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Niestety wyniki te wyrażone są w skali kategorii głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają para-metrów numerycznych. Problem ten można rozwiązać za pomocą logiki rozmytej. W niniejszym referacie przedstawiono metodę przetwarzania rozmytego...

 • Personalizacja animacji postaci w aplikacjach rzeczywistości wirtualnej

  Celem referatu jest przedstawienie metody tworzenia spersonalizowanej animacji wirtualnej postaci. Na wejściu aplikacji podawane są animacje czynności i gestów, które wzbogacane są o dodatkowe klatki kluczowe. Ma to na celu wprowadzenie do animowanego ruchu elementów nie zmieniających jego obiektywnej treści, ale wpływających na odbiór subiektywny. Parametry dodawanych faz zaleŜne są od subiektywnego opisu...

 • Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej

  Publication

  - Year 2006

  Referat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika....

 • Możliwości zastosowania elementów logiki rozmytej do oceny ryzyka środowiskowego statków

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono możliwości adaptacji miękkich metod analizy systemowej do oceny ryzyka środowiskowego statków; zarówno na etapie ustalania danych niezawodnościowych, wyznaczania prawdopodobieństw zdarzeń niebezpiecznych dla środowiska oraz oceny skutków uwolnienia zanieczyszczeń ze statków.

 • Cyfrowa architektura systemu rozmytego

  Publication

  - Year 2006

  W artykule przedstawiono architekturę cyfrowego systemu rozmytego. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł. Dodatkowo mozliwe jest wykorzystanie w systemie zbiorów rozmytych o różnej szerokości podstaw, a także różnych kształtach funkcji...

 • Wykorzystanie logiki rozmytej do diagnostyki uszkodzeń części analogowych w elektronicznych systemach wbudowanych

  W pracy przedstawiono nowe podejście zastosowania modelowania rozmytego do diagnostyki uszkodzeń części analogowej elektronicznych systemów wbudowanych mieszanych sygnałowo przy wykorzystaniu środków programowych i sprzętowych mikrokontrolera sterującego systemem. Zaprezentowano sposób tworzenia słownika uszkodzeń, najważniejsze parametry rozmytych modeli detekcji i lokalizacji uszkodzeń oraz opis działania programowego procesora...

 • Diagnostyka uszkodzeń analogowych we wbudowanych systemach elektronicznych z wykorzystaniem interpretera logiki rozmytej

  Przedstawiono nowe podejście samo-testowania toru analogowego w systemie wbudowanym sterowanym mikrokontrolerem. Podejście to bazuje na metodzie detekcji i lokalizacji pojedynczych uszkodzeń parametrycznych i katastroficznych elementów pasywnych w układach analogowych. W etapie pomiarowym badany tor analogowy pobudzany jest okresowym przebiegiem prostokątnym generowanym przez mikrokontroler, a jego odpowiedź jest próbkowana przez...

 • A fuzzy logic model for forecasting exchange rates

  Publication

  This article is devoted to the issue of forecasting exchange rates. The objective of the conducted research is to develop a predictive model with the use of an innovative methodology - fuzzy logic theory - and to evaluate its effectiveness in times of prosperity and during the financial crisis. The model is based on sets of rules written by the author in the form of IF-THEN, where expert knowledge is stored. This model is the result...

  Full text to download in external service

 • Warning systems of enterprises against the risk of bankruptcy : Artificial intelligence in financial management.

  Publication

  - Year 2012

  Jest to tłumaczenie na jęz.angielski monografii autora z 2010 roku. Monografia została podzielona na trzy części. I tak, w części pierwszej przedstawiono ocenę przyczyn upadłości firm ze względu nie tylko na źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne) przyczyn kłopotów finansowych przedsiębiorstw, ale także na etap kryzysu, w jakim ono się znajduje, cechy "demograficzne" organizacji i rodzaj upadłości. Zdefiniowano również czynniki wpływające...

 • Fuzzy logic in financial management

  Publication

  - Year 2012

  W rozdziale tym przedstawiono rozważania na temat możliwości prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw domowych przy zastosowaniu logiki rozmytej. Autor zaproponował model składający się ze zmiennych wejściowych opartych na informacjach demograficznych i finansowych konsumentów - na przykład: wiek, wykształcenie, liczba dzieci, wynagrodzenie, stopień zabezpieczenia finansowego.

 • A New Method for Automatic Generation of Animated Motion

  Publication

  - Year 2012

  A new method for generation of animation with a quality comparable to a natural motion is presented. Proposed algorithm is based on fuzzy description of motion parameters and subjective features. It is assumed that such processing increases naturalness and quality of motion, which is verified by subjective evaluation tests. First, reference motion data are gathered utilizing a motion capture system, then these data are reduced...

  Full text to download in external service

 • Wykorzystanie logiki zbiorów rozmytych w określaniu lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym

  Publication

  Określenie właściwej lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia pracy systemu, jak i ekonomii. Dlatego też poszukuje się takich metod wspomagających analizę pracy i rozwoju systemu, które byłyby w stanie wskazywać najbardziej optymalne rozmieszczenie i parametry tych dodatkowych źródeł. W referacie skoncentrowano się na wykorzystaniu logiki rozmytej do...

 • Lokalizacja źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem zbiorów rozmytych

  Publication

  Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia pracy systemu elektroenergetycznego jest właściwe rozmieszczanie nowych źródeł mocy biernej w systemie, tzn. takie, aby ich liczba była możliwie najmniejsza przy ich jak największej efektywności. W referacie przybliżono wybrane stosowane na świecie metody służące określaniu lokalizacji w systemie elektroenergetycznym źródeł mocy biernej w oparciu o logikę zbiorów rozmytych. Zaprezentowano...

 • Zastosowanie logiki rozmytej do wyboru wariantu obróbki w procesie korekcji wymiaru

  Publication

  - Year 2012

  Celem było stworzenie systemu wspomagającego sterowanie pracą elastycznego gniazda obróbkowego, opartego na modelu algorytmicznym i wykorzystującego zasady logiki rozmytej. Przeprowadzono badania wstępne z zakresu zużycia ostrza w procesie obróbki wiórowej oraz doboru parametrów procsu obróbki nagniataniem. Przedstawiono stanowisko badawcze i zastosowane oprogramowanie. Został zaproponowany model-schemat opisujący funkcjonowanie...