Search results for: miasto nadmorskie - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: miasto nadmorskie

Search results for: miasto nadmorskie

 • Port jachtowy jako specyficzny typ zagospodarowania miejskiej strefy nadwodnej

  W wyniku przemian zachodzących w strukturach miejskich frontów wodnych oraz zaktualizowania poglądów na temat projektowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej jakie nastąpiły w epoce poprzemysłowej, morskie porty jachtowe zaczęły pojawiać się w najbardziej atrakcyjnych rejonach miast nadmorskich. Ich potencjał centrotwórczy jest coraz częściej zauważany i wykorzystywany w procesach transformacji obszarów poportowych, w...

 • Port jachtowy jako element przestrzeni publicznej miasta nadmorskiego

  Publication

  - Year 2020

  Rozprawa dotyczy zbadania i przedstawienia możliwości włączenia obiektów morskiego portu jachtowego w przestrzeń publiczną miasta, wykorzystania jego potencjału do jej kształtowania i rozwoju oraz sposobów wielofunkcyjnego zagospodarowania towarzyszącej mu infrastruktury. W celu opisania relacji między przestrzenią publiczną, a portem jachtowym przeanalizowano przekształcenia terenów nadwodnych w miastach portowych, zidentyfikowano...

  Full text available to download