Search results for: mikrowybuchy - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: mikrowybuchy

Search results for: mikrowybuchy

 • Mikrowybuchy pomogą uszczelnić wały

  Publication

  - Year 2010

  W artykule przedstawiono zastosowanie dwóch efektywnych technologii zagęszczania gruntu, które zostały wykorzystane w procesie renowacji wałów przeciw powodziowych. Obydwie technologie stanowią tzw. hybrydową technologię, której efekty przedstawiono w tekście on-site. W artykule przedstawiono treściwy raport z wykonanego testu. Popularno-naukowe przedstawienie problematyki ma na celu pokazanie potencjalnych możliwości zastosowania...

 • Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych

  Publication

  Szybka i skuteczna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i podtorza z wykorzystaniem środków strzałowych (zastrzeżona nazwa handlowa: metoda mikrowybuchów) pozwala projektować i budować drogi kolejowe na gruntach o obniżonej nośności (np. tereny podmokłe, bagna, odpady przemysłowe, komunalne, zdegradowane nasypy antropogeniczne). Jest przydatna i godna polecenia przy budowie nowych linii kolejowych, modernizacji istniejących oraz...

  Full text to download in external service

 • Analiza teoretyczna zagęszczania nawodnionych gruntów ziarnistych metodą mikrowybuchów

  Publication

  - Year 2007

  Opisano mechanizmy zagęszczania, przytoczono przykłady zastosowania zagęszczania gruntów metodą mikrowybuchów. Analizę teoretyczną oparto na propagacji fali uderzeniowej wywołanej kulistym ładunkiem wybuchowym umieszczonym w nieograniczonej półprzestrzeni. Sformułowano podstawowe równania wyjściowe i warunki brzegowo-początkowe przyjęte do rozwiązania. Rozwiązanie numeryczne obejmuje określenie: promienia kulowego otworu zagęszczającego,...

 • Усиление слабых грунтов оснований дорожных сооружений

  Publication

  - Year 2014

  Вопрос усиления грунтов оснований имеет особую значимость в дорожном строительстве, поскольку стабильное земляное полотно является одним из основных гарантов безопасности движения транспортных средств, а также долговечности и сохранности дорожной одежды или верхнего строения железнодорожного пути. На сегодняшний день существует ряд технологий, позволяющих выполнить стабилизацию слабых грунтов оснований. Сопоставление результатов...

  Full text to download in external service

 • Hybrydowa technologia wzmacniania gruntu w renowacji wałów przeciwpowodziowych

  W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego podejścia do renowacji wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem tzw. technologii hybrydowych. Autorzy prezentują technologię, opracowaną z udziałem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej, łączącą znane metody dynamicznego wzmacniania podłoża gruntowego. Technologia, w swej hybrydowej formule, zapewnia odpowiednie wzmocnienie podłoża zalegającego...