Search results for: mikroziarna scierne - MOST Wiedzy

Search

Search results for: mikroziarna scierne

Search results for: mikroziarna scierne

 • Analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Przedstawiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren czarnego węglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano stereoskopową mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie Scopelmage DynamicPro i Scopelmage Advanced

 • Automatyczna analiza wymiarów mikroziaren ściernych

  Publication

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu oprogramowania MultiScan v. 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 MicroTec. W pierwszym systemie pomiarowym obrazy przekazywane są z kamery CCD sprzężonej z mikroskopem stereoskopowym.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publication

  - 2008

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 Micro Tec mikroziaren czarnego węglika krzemu o numerze F32/29. Dokonano przeglądu konstrukcji najnowszych analizatorów czołowych producentów światowych.

 • Analysis of abrasive powder at lapping

  Publication

  - 2006

  Przedstawiono wyniki badań wpływu dawkowania pasty i zawiesiny ściernej na jakość docierania powierzchni płaskich. Analizowano parametry chropowatości powierzchni elementów ceramicznych i miedzianych.

 • Analysis of size abrasive micrograins in lapping

  Publication

  - 2006

  Przedstawiono wyniki badań koncentracji i wielkości mikroziaren ściernych skażających powierzchnię żeliwa sferoidalnego podczas docierania. Podano wpływ współczynnika upakowania mikroziaren ściernych w strefie docierania na efekty skażenia powierzchni oraz zależności określające wpływ warunku procesu (nacisku jednostkowego, prędkości i czasu docierania) na parametry rozkładów wielkości mikroziaren ściernych.

 • Systemy automatycznej kontroli wymiarowej mikroziaren ściernych

  Publication

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analyzette 22. Analizator laserowy jest uniwersalnym urządzeniem do pomiarów wymiarów ziaren i mikroziaren.

 • Systemy automatycznej kontroli wymiarowej mikroziaren ściernych

  Publication

  - 2006

  Przedstawiono wyniki badań wymiarów mikroziaren ściernych stosowanych w operacjach docierania. Badania z wykorzystaniem analizatora laserowego poprzedziła analiza mikroskopowa rzutów mikroziaren na płaszczyznę obserwacji. Analizowano wymiary (długość i szerokość) oraz pole powierzchni jego obrazu. Pomiary przeprowadzono na skomputeryzowanym stanowisku, wyposażonym w mikroskop stereoskopowy, kamerę CCD i oprogramowanie MultiScan...

 • Wyznaczanie odległości pomiędzy przedmiotem obrabianym i czynną powierzchnią docieraka tarczowego

  Publication

  Rzeczywista wielkość szczeliny pomiędzy przedmiotem obrabianych i docierakiem zależy od wielkości ziaren ściernych, zastosowanego nacisku jednostkowego jak również od twardości przedmiotu i docieraka. Możliwe jest również wyznaczenie ilości ziaren ściernych biorących udział w procesie mikroskrawania. W referacie przedstawiono jeden ze sposobów wyznaczenia odległości przedmiotu od narzędzia i metodę obliczenia ziaren biorących udział...

 • Influence on micrograins size on the distance between the workpiece and the lap.

  Publication

  Na kształtowanie powierzchni docieranej główny wpływ ma błąd kształtu zastosowanego narzędzia. Intensywność docierania zależy od wielkości zastosowanych ziaren ściernych, które również wpływają na błędy kształtu przedmiotu. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń odległości przedmiotu od powierzchni narzędzia w funkcji wielkości ziaren ściernych.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publication

  - 2003

  Przedstawiono wyniki badań wielkości mikroziaren ściernych węglika krzemu, elektrokorundu i węglika boru. W badaniach wykorzystano analizator laserowy firmy Fritsch Gmbh. Wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa wielkości mikroziaren oraz liczności skumulowanej szeregów rozdzielczych. Scharakteryzowano zasady pomiaru oraz porównano znane metody badania wielkości ziaren.

 • Systemy pomiarowe wielkości mikroziaren ściernych.

  Publication

  - 2003

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych elektrokurundu zwykłego i węglika boru przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizowano długość, szerokość i pole powierzchni obrazu mikroskopowego mikroziaren.

 • Analysis of size and shape of abrasive micrograins in lapping of assembly joints

  Przedstawiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren węglika boru, węglika krzemu i elektrokorundu zastosowano mikroskopie optyczna oraz specjalistyczne oprogramowanie MultiScan v.6.08

 • Pomiary i analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publication

  Omówiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren węglika boru, czarnego i zielonego weglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie MultiScan.

  Full text in external service

 • Pomiary i analiza wielkości mikroziaren ściernych w operacjach docierania

  Publication

  - 2018

  Przedstawiono wyniki badań wielkości i kształtu mikroziaren ściernych węglika boru, elektrokorundu i węglika krzemu. Analizowano rozkłady długości i szerokości oraz pola powierzchni obrazów mikroziaren w rzucie na płaszczyznę równoległą do płaszczyzny obserwacji. W pomiarach wykorzystano skomputeryzowane stanowisko do badań mikroskopowych oraz oprogramowanie MultiScan. Wyniki eksperymentów mogą być wykorzystane w procesie przygotowania...

 • Analiza rozdrabniania mikroziaren ściernych w docieraniu powierzchni płaskich.

  Przedstawiono analizę porównawczą mikroziaren przed i po docieraniu. Badania przeprowadzono na skomputeryzowanym stanowisku do automatycznej analizy obrazu mikroskopowego wyposażonego w oprogramowanie Multi Scan. Docierano elementy stalowe w stanie miękkim i po ulepszeniu cieplnym o przekroju kołowym i trójkątnym. Stosowano mikroziarna elektrokorundu i węglika krzemu o różnej ziarnistości. Badano rozdrobnienie mikroziaren przy...

 • Automatyczna kontrola jakości mikroziaren ściernych.

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego opraogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizator laserowy jest uniwersalnym urządzeniem do pomiarów wymiarów ziaren i mikroziaren.