Search results for: plazma - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: plazma

Search results for: plazma

 • Zastosowanie elektrody ostrzowej w aktuatorze plazmowym DBD

  Publication

  - Year 2013

  W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki pomiarów przepływu elektrohydrodynamicznego wytwarzanego przez aktuatory plazmowe DBD z gładką oraz ostrzową elektrodą aktywną. Badania wykazały, że w przypadku aktuatora plazmowego DBD z elektrodą ostrzową wyładowanie barierowe (oraz plazma) pojawiały się przy niższym przyłożonym napięciu a prędkość przepływu elektrohydro-dynamicznego była większa niż w przypadku aktuatora z gładką elektrodą...

 • Intensyfikacja procesów w przemyśle chemicznym [Moduł dyscyplinarny do wyboru, Grupa B]

  e-Learning Courses
  • D. Konopacka-Łyskawa

  Prowadząca: dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa Terminy realizacji:  6.11 (ndz), godz. 12-13:45 (2x45 min. + przerwa) 10.12(sob), godz. 9:15-11 (2x45 min. + przerwa) 11.12 (ndz), godz. 9:15-11 14.01 (sob), godz. 9:15-11 15.01 (ndz), godz. 9:15-11   21.01 (sob), godz. 9:15-11 22.01 (ndz.), godz. 9:15-11:45 (3x45 min. + przerwa)  Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie doktorantów wdrożeniowych z metodami i strategiami...

 • Intensyfikacja procesów w przemyśle chemicznym [Moduł dyscyplinarny do wyboru, Grupa B]

  e-Learning Courses
  • D. Konopacka-Łyskawa

  Prowadząca: dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa Terminy realizacji:  25.11.2023 - 10-12 26.11.2023 - 10-12 09.12.2023 - 10-12 10.12.2023 - 10-12 13.01.2024 - 10-12 20.01.2024 - 10-13 27.01.2024 - 10-12 Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie doktorantów wdrożeniowych z metodami i strategiami intensyfikacji procesów w przemyśle chemicznym. Podejmowane zagadnienia: Cele intensyfikacji procesów Nowe rozwiązania...

 • Energy deposition on the inner surface of a Hall Effect thruster for satellite

  Publication

  - Year 2012

  HET - Hall Effect Thruster, to silnik powszechnie wykorzystywany w kosmonautyce do pozycjonowania satelitów. Medium dostarczającym ciąg silnikowi jest zjonizowany gaz. Praca przedstawia wyniki trzech symulacji komputerowych: 1. Modelowanie sondy Langmuira zanurzonej w plazmie ksenonowej o warunkach zbliżonych do tych panujących w silniku HET. Symulacje wykonano metodą metodą Particle-in-Cell Monte Carlo. Celem była analiza oddziaływania...

 • Reconstruction of 3D image of corona discharge streamer

  Publication
  • M. Kocik
  • M. Tański
  • J. Mizeraczyk
  • R. Ichiki
  • S. Kanazawa
  • J. Dembski

  - Year 2010

  In this paper, the method of reconstruction of the 3D structure of streamers in DC positive corona discharge in nozzle-to-plate electrode configuration is presented. For reconstructing of 3D image of corona discharge streamer we propose a stereographical method, where streamers are observed from several directions simultaneously. The multi-directional observation enabled to obtain fine positional coordinates of streamers for a...

  Full text to download in external service

 • Reconstruction of 3D structure of positive corona streamer by local methods

  Publication
  • M. Kocik
  • M. Tański
  • J. Mizeraczyk
  • R. Ichiki
  • S. Kanazawa
  • J. Dembski

  - Year 2009

  The computer algorithms were used for reconstruction of streamer 3D structure. We propose the 3D tree structure model of corona discharge streamer composed with nodes and edges between chosen couples of nodes, which enables easy computation of some important parameters ofstreamers. The 3D model can be derived directly from two projection images by global methods like evolutionary searching or particle simulations. In this paper...

  Full text to download in external service

 • Emisyjna spektroskopia optyczna plazmy wzbudzanej mikrofalami o częstotliwości 915 MHz

  Publication

  - Year 2013

  W pracy przedstawiono wyniki spektroskopowych badań plazmy wyładowania mikrofalowego (915 MHz) w azocie pod ciśnieniem atmosferycznym. Wyładowanie generowano w mikrofalowym aplikatorze plazmy typu rezonator wnękowy dla natężenia przepływu azotu QN2 = 100 l/min. Absor-bowaną moc mikrofal PA zmieniano w zakresie od 400 do 1200 W. Zmierzone wybrane fragmenty widma porównywane były z widmami uzyskanymi przy użyciu programu symulacyjnego...

 • SPEKTROSKOPOWE BADANIA WYŁADOWANIA MIKROFALOWEGO W ŹRÓDLE PLAZMY TYPU KOMORA REZONANSOWA ZASILANA FALOWODOWO

  Publication

  W pracy przedstawiono wyniki spektroskopowych badań wyładowania mikrofalowego (2,45 GHz) pod ciśnieniem atmosferycznym, generowanego w źródle plazmy typu komora rezonansowa. Gazami roboczymi były: argon, azot oraz metan, a także mieszaniny argon/metan oraz azot/metan. Natężenie przepływu gazu roboczego zmieniano w zakresie od 50 do 100 l/min, natomiast moc mikrofal absorbowanych przez wyładowanie wynosiła od 300 do 4000 W. Zmierzone...

  Full text available to download

 • Entrained Flow Plasma Gasification of Sewage Sludge–Proof-of-Concept and Fate of Inorganics

  Publication
  • D. Mikielewicz
  • P. Ziółkowski
  • V. Vishwajeet
  • H. Pawlak-Kruczek
  • M. Baranowski
  • M. Czerep
  • A. Chorążyczkowski
  • K. Krochmalny
  • K. Ostrycharczyk
  • P. Madejski... and 5 others

  - ENERGIES - Year 2022

  Sewage sludge is a residue of wastewater processing that is biologically active and consists of water, organic matter, including dead and living pathogens, polycyclic aromatic hydrocarbons, and heavy metals, as well as organic and inorganic pollutants. Landfilling is on the decline, giving way to more environmentally friendly utilisation routes. This paper presents the results of a two-stage gasification–vitrification system, using...

  Full text available to download

 • Chromatic monitoring technique for thickness measurementof thin transparent films.IV Workshopon Atomic and Molecular Physics.

  Publication

  W pracy opisano nową technikę monitorowania grubości cienkich warstw podczas procesu ich syntezy. Jest to optyczna metoda oparta na zdegenerowanej analizie widmowej tzw. modulacji chromatycznej. Umożliwia ona precyzyjny ciągły pomiar zmian grubości wzrastających warstw stosowanych w optyce.