Search results for: pomiar dydaktyczny - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: pomiar dydaktyczny

Search results for: pomiar dydaktyczny

  • The function and structure of entrance examination on faculty of architecture in Poland.

    Publication

    Artykuł prezentuje zastosowanie aksonometrii do oceny wyobraźni przestrzennej i pośrednio do selekcji kandydatów na Wydział Architektury. Na przykładzie kilku oryginalnych zadań wskazuje się na potrzebę prowadzenia ciągłej kontroli jakości zadań testowych. Jakościowe i ilościowe procedury służące do oceny zadań bazują na teorii pomiaru dydaktycznego i koncentrują się potwierdzeniu odpowiedniego poziomu rzetelności, trafności i...

  • Programy komputerowe a style uczenia się

    Publication

    W artykule podjęto tematykę uczenia się obsługi programów komputerowych w kontekście różnych stylów uczenia się użytkowników. Badania są przeprowadzone na styku użytkownik - program komputerowy; z jednej strony występuje człowiek z jego własnościami psychologicznymi, z drugiej zaś program komputerowy ze cechami wynikającymi z jego budowy i działania. Analizy empiryczne przeprowadzono na przykładzie nauki obsługi programu graficznego...