Search results for: przetwarzanie formularzy - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: przetwarzanie formularzy

Search results for: przetwarzanie formularzy

 • Intelligent system for editing and analysis of examination documents

  Publication

  - Year 2006

  Opisano ogólną koncepcję systemu IATE - systemu do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Edytor systemu umożliwia generację 4 typów testów o dowolnej liczbie pytań (do 8 stron tekstu), różnej formie udzielania odpowiedzi oraz możliwością tworzenia wariantów testu. Bardziej szczegółowo opisano wybrane fragmenty systemu: analizę nagłówka testu, edycję i organizację segmentu tworzenia wariantów testu oraz organizację...

 • Komputerowy system przetwarzania formularzy testów egzaminacyjnych.

  Publication

  - Year 2004

  Opisano ogólną koncepcję systemu automatycznej analizy testów egzaminacyjnych AATE i cztery rodzaje testów, jakie ten system może generować. Bardziej szczegółowo opisano fragment systemu poświęcony lokalizacji i analizie bloku odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach testu. System może działać na bazie prostego zestawu sprzętu jaki tworzą: komputer, skaner z podajnikiem i drukarka. Wyniki analizy testów są zapisywane w BD,...

 • System przetwarzania testów egzaminacyjnych.

  Publication

  - Year 2005

  W pracy zaprezentowano wykonany przez autorów system AATE, służący do automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. System daje możliwość przetwarzania trzech rodzajów ankiet i składa się z trzech modułów: edycji arkuszy, analizy dokumentów i prezentacji wyników. W pracy zamieszczono przykładowe formularze egzaminacyjne, schemat blokowy edytora testów oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów.