Search results for: rozpoznawanie twarzy - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: rozpoznawanie twarzy

Search results for: rozpoznawanie twarzy

 • Zdalne rozpoznawanie twarzy w poprawie bezpieczeństwa osobistego interweniującego funkcjonariusza Policji

  Publication

  Streszczenie: W 2017 r. ruszył w Polsce pilotażowy program zakładania kamer cyfrowych na mundurach policyjnych. Z perspektywy dnia dzisiejszego wiadomo, że kamery będące indywidualnym wyposażeniem policjanta, rejestrując czas, datę i przebieg interwencji, niejednokrotnie stanowią istotny dowód w sprawach spornych, zwłaszcza w sytuacjach pomawiania policjantów o przekroczenie uprawnień podczas interwencji. W dobie nieustannie...

  Full text to download in external service

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Piotr Szczuko received his M.Sc. degree in 2002. His thesis was dedicated to examination of correlation phenomena between perception of sound and vision for surround sound and digital image. He finished Ph.D. studies in 2007 and one year later completed a dissertation "Application of Fuzzy Rules in Computer Character Animation" that received award of Prime Minister of Poland. His interests include: processing of audio and video, computer...

 • Liveness measurements using optical flow for biometric person authentication

  Automatyczne rozpoznawanie twarzy jest jedną z najpopularniejszych technik biometrycznych, jednak nawet najdokładniejsze algorytmy identyfikacji okażą się bezużyteczne, jeśli będzie można je oszukać, np. używając zdjęcia zamiast rzeczywistej osoby. Dlatego też odpowiedni pomiar żywotności jest niezwykle istotny. W pracy zaprezentowano metodę, która jest w stanie rozróżnić pomiędzy sekwencjami wideo pokazującymi żywe osoby oraz...

  Full text available to download

 • Biometria - zastosowania, identyfikacja i kierunki dalszego rozwoju

  Publication

  - Year 2007

  Biometria - naturalna forma identyfikacji. W rozdziale zamieszczono opis różnych technik identyfikacji, takich jak rozpoznawanie dłoni, odcisków palców, twarzy, głosu i innych. Omówiono stosowane techniki ekstrakcji cech odpowiednich organów i kierunku dalszych badań nad poprawą własności systemów biometrycznych, które mają zasadnicze znaczenie w identyfikacji i weryfikacji osobniczej, oraz sposobów zwiększenia ich skuteczności.

 • Performance Analysis of Developed Multimodal Biometric Identity Verification System

  The bank client identity verification system developed in the course of the IDENT project is presented. The total number of five biometric modalities including: dynamic handwritten signature proofing, voice recognition, face image verification, face contour extraction and hand blood vessels distribution comparison have been developed and studied. The experimental data were acquired employing multiple biometric sensors installed...

  Full text to download in external service

 • Rozpoznawanie ruchów i gestów wykonywanych ustami w obrazie wizyjnym z użyciem sieci neuronowych

  Publication

  - Year 2013

  Ustomysz jest interfejsem komputerowym, umożliwiającym sterowanie kursorem ekranowym za pomocą ruchów ust i gestów wykonywanych ustami. Główną grupą docelową użytkowników interfejsu są osoby, które z dowolnego powodu nie mogą lub nie chcą posługiwać się tradycyjną klawiaturą i myszką komputerową. W związku z tym, może on umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo, np. z niedowładem kończyn posługiwanie się komputerem, a przez to...

  Full text to download in external service

 • Monitor Emocji

  Monitor Emocji to multimodalne stanowisko badawcze, które łączy pomiary różnych kanałów wejściowych z rozpoznawaniem na ich podstawie emocji użytkowników komputerów. Na stanowisku wykorzystuje się rozpoznawanie emocji na podstawie analizy obrazu twarzy, parametrów fizjologicznych, wzorców behawioralnych, przetwarzania języka naturalnego.

 • SDF classifier revisited

  Publication

  Artykuł dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów wykorzystujących tzw. dyskryminacyjną funkcję samopodobieństwa (ang. Similarity Discriminant Function - SDF), w których tradycyjna, wektorowa reprezentacja obrazu została zastąpiona przez dane o strukturze macierzowej. Zaprezentowano możliwości modyfikowania macierzowych struktur danych i zaproponowano nowe warianty kryterium SDF. Przedstawione algorytmy zostały...

  Full text to download in external service

 • Image normalization method for face identification under difficult lighting conditions

  Publication

  - Year 2012

  W pracy przedstawiono nową metodę normalizacji obrazu, opartą o proste techniki, takie jak binaryzacja czy wyrównywanie histogramu, która pozwala na skuteczne wyeliminowanie cieni oraz uzyskanie niezmienników znacznie poprawiających dokładność procesu rozpoznawania twarzy. Podczas wykonanych eksperymentów zaproponowana metoda uzyskała wyniki lepsze od referencyjnego algorytmu wykorzystującego anizotropowe wygładzanie.

 • Zastosowanie metod biometrycznych

  Publication

  - Year 2008

  W pracy przedstawiono opis różnych technik identyfikacji na podstawie obrazów. Omówiono własności biometrycznych systemów identyfikacji, sposoby zwiększania ich skuteczności i kierunki dalszego rozwoju.

 • System zliczania osób oparty na dwustrumieniowej analize obrazu

  Opisano zagadnienia automatycznej detekcji i identyfikacji osób oraz ich zliczania w pomieszczeniach zamkniętych. Zaproponowano budowę elastycznej aplikacji opartej o usługi webowe. W celu kompozycji zaimplementowanych usług przedstawiono metodę tworzenia aplikacji w oparciu o procesy przepływu pracy. Przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych dla różnych algortymów detekcji i identyfikacji.

 • System kontroli obecności osób oparty na dwustrumieniowej analize obrazu

  Publication

  Opisano zagadnienia automatycznej detekcji i identyfikacji osób oraz ich zliczania w pomieszczeniach zamkniętych. Zaproponowano budowę elastycznej aplikacji opartej o usługi webowe. W celu kompozycji zaimplementowanych usług przedstawiono metodę tworzenia aplikacji w oparciu o procesy przepływu pracy. Przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych dla różnych algortymów detekcji i identyfikacji.

 • Biometryczna kontrola dostępu

  Opisano szczegółowo algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów nodalnych twarzy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, metody biometrycznej identyfikacji oraz kontrola dostępu. Przedstawiono opis opracowanego systemu biometrycznej identyfikacji wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe. Podano wyniki badań oraz przeprowadzono ich wnikliwą dyskusję.Biometrics is the study of automated...

 • Badanie rozpoznawania twarzy przez człowieka z wykorzystaniem systemu śledzenia fiksacji wzroku Cyber-Oko

  W celu dokładniejszego zrozumienia sposobu rozpoznawania i zapamiętywania twarzy przez człowieka przeprowadzono doświadczenie na grupie 20 osób z wykorzystaniem wcześniej opracowanego systemu śledzenia fiksacji wzroku Cyber-Oko. Wykorzystując diody i kamerę podczerwieni wraz z dedykowanym oprogramowaniem Cyber-Oko, które pozwala na śledzenie punktu skupienia wzroku na ekranie. Każdej osobie biorącej udział w doświadczeniu pokazano...

  Full text to download in external service

 • Fast Distance Vector Field Extraction for Facial Feature Detection

  Publication

  Praca dotyczy metody lokalizowania cech twarzy z wykorzystaniem wektorowych pól odległości (DVF), zaproponowanej przez Asteriadisa. Zawiera skrótowy opis tej koncepcji oraz prezentuje ulepszenia wprowadzone przez autorów do oryginalnego rozwiązania. Główną zaletą wprowadzonych zmian jest znacznie zredukowana złożoność obliczeniowa algorytmu, jak również zwiększona precyzja wektorowego pola odległości wyznaczanego w wyniku jego...

 • Aktywne modele wyglądu w automatycznej lokalizacji i rozpoznawaniu twarzy

  Publication

  - Year 2009

  W pracy opisano metodę lokalizacji obiektów wykorzystującą koncepcję aktywnych modeli wyglądu (ang. active appearance models) i przedstawiono wyniki eksperymentów, związanych ze stosowaniem tej koncepcji do automatycznego lokalizowania oraz rozpoznawania twarzy.

 • Face recognition by humans with gaze-tracking system Cyber-Eye

  Publication

  W celu dokładniejszego zrozumienia sposobu rozpoznawania i zapamiętywania twarzy przez człowieka przeprowadzono doświadczenie na grupie 20 osób z wykorzystaniem wcześniej opracowanego systemu śledzenia fiksacji wzroku Cyber-Oko [3]. Wykorzystując diody i kamerę podczerwieni wraz z dedykowanym oprogramowaniem Cyber-Oko, które pozwala na śledzenie punktu skupienia wzroku na ekranie. Każdej osobie biorącej udział w doświadczeniu pokazano...

 • Algorytm ekstrakcji cech biometrycznych twarzy

  Publication

  W referacie zawarto opis metody automatycznej lokalizacji oraz parametryzacji punktów charakterystycznych w obrazie twarzy. Do lokalizacji punktów charakterystycznych wykorzystano zmodyfikowany algorytm EBGM (ang. Elastic Bunch Graph Matching). Algorytm ten pozwala lokalizować punkty w obrazie przy założeniu niezmienności topologii grafu połączeń między nimi.W referacie przedstawiono podstawy teoretyczne metody oraz zaimplementowany...

 • Feature type and size selection for adaboost face detection algorithm

  Publication

  - Year 2010

  The article presents different sets of Haar-like features defined for adaptive boosting (AdaBoost) algorithm for face detection. Apart from a simple set of pixel intensity differences between horizontally or vertically neighboring rectangles, the features based on rotated rectangles are considered. Additional parameter that limits the area on which the features are calculated is also introduced. The experiments carried out on...

  Full text to download in external service

 • Similarity Measures for Face Images: An Experimental Study

  Publication

  - Year 2016

  This work describes experiments aimed at finding a straightforward but effective way of comparing face images.We discuss properties of the basic concepts, such as the Euclidean, cosine and correlation metrics, test the simplest version of elastic templates, and compare these solutions with distances based on texture descriptors (Local Ternary Patterns). The influence of selected image processing methods (e.g. bilateral ltering)...

  Full text to download in external service

 • Eigenfaces, Fisherfaces, Laplacianfaces, Marginfaces – How to Face the Face Verification Task

  Publication

  - Year 2013

  This paper describes the exhaustive tests of four known methods of linear transformations (Eigenfaces, Fisherfaces, Laplacianfaces and Marginfaces) in the context of face verification task. Additionally, we introduce a new variant of the transformation (Laplacianface + LDA), and the specific interval-based decision rule. Both of them improve the performance of face verification, in general, however, our experiments show that the...

  Full text to download in external service

 • Face Recognition: Shape versus Texture

  Publication

  - Year 2015

  This paper describes experiments related to the application of well-known techniques of the texture feature extraction (Local Binary Patterns and Gabor filtering) to the problem of automatic face verification. Results of the tests show that simple image normalization strategy based on the eye center detection and a regular grid of fiducial points outperforms the more complicated approach, employing active models that are able to...

  Full text to download in external service

 • Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications

  Publication

  - Year 2005

  Aktywne modele kształtu zostały zaproponowane w latach 90 XX wieku jako uniwersalna metoda lokalizowania i rozpoznawania obiektów. Koncepcje teoretyczne, na których metoda ta została oparta, wydają się obiecujące, jednak ich praktyczna wartość nie została jeszcze do końca zweryfikowana. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili testy aktywnych modeli kształtu za pomocą własnego systemu lokalizacji obiektów, szczególną uwagę zwracając...

 • Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań Informatyki

  Badania nad użytecznością i jakością oprogramowania w różnych zastosowaniach, w szczególności rozpoznawanie emocji użytkowników komputerów oraz badanie użyteczności oprogramowania i doświadczenia użytkownika aplikacji.