Search results for: sciernice elektrokorundowe - MOST Wiedzy

Search

Search results for: sciernice elektrokorundowe

Search results for: sciernice elektrokorundowe

 • Metodyka nieniszczącego prognozowania właściwości użytkowych ściernic elektrokorundowych do przecinania

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono nieniszczącą metodykę prognozowania właściwości użytkowych ściernic elektrokorundowych do przecinania. W metodyce wykorzystano cechy geometryczno-masowo-sztywnościowe ściernic. Uzyskano pozytywne wyniki badań prognozowania odnośnie do trzech właściwości ściernic, a mianowicie: trwałości, zużycia energii i zanieczyszczenia środowiska pyłami.

 • Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania

  Publication

  - Year 2012

  Postawiono hipotezę o możliwości oceny właściwości użytkowych ściernic elektrokorundowych do przecinania w sposób zdalny i bezdotykowy, na podstawie numerycznej analizy obrazu pola obróbki ze szczególnym uwzględnieniem głównego strumienia produktów odpadowych procesu. Do analizy przyjęto poziomy jasności barw podstawowych z modelu barw RGB oraz numer koloru, a także udział pola zajętego iskrami. Z analizy statystycznej wynikło,...

 • Wpływ ważności kryteriów jakości ściernic do przecinania na dokładność prognozowania jej wartości

  Publication

  - Year 2009

  Został przedstawiony wpływ współczynnika ważności kryterium jakości na dokładność prognozowania wartości jakości elektrokorundowych ściernic do przecinania ręcznego. Jako kryteria jakości przyjęto 10 wielkości reprezentujących właściwości użytkowe ściernic. Dokonano porównania wartości jakości ściernic obliczonych z użyciem współczynnika ważności i bez niego. Z porównania wyniknęło, że różnice w rozkładach wartości jakości pomierzonych...

 • Prognozowanie jakości ściernic do przecinania ręcznego z zastosowaniem metody Taguchiego

  Publication

  - Year 2008

  Prognozowanie jakości dotyczyło ściernic typu 42 do przecinania ręcznego. Do wartościowania jakości ściernic zastosowano metodę prof. Genichi Taguchiego po jej uprzedniej modyfikacji. Modyfikacja ta umożliwiła wykorzystanie 10. kryteriów jakości - właściwości użytkowych ściernic. Właściwości te były prognozowane w sposób nieniszczący i indywidualny dla każdej ściernicy. Średni błąd prognozowania jakości ściernic z partii weryfikacyjnej...