Search results for: siec pierscieniowa - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: siec pierscieniowa

Search results for: siec pierscieniowa

 • Wybrane zagadnienia przepływów nieustalonych w sieci wodociągowej pierścieniowej.

  Publication

  - Year 2002

  Zastosowano metodę charakterystyk do analizy przepływów nieustalonych w przewodach pojedynczych jak i w układach złożonych np. sieć pierścieniowa.W pracy przedstawiono także badania eksperymentalne, które zostały wykonane w laboratorium hydraulicznym na Uniwersytecie w Katanii. Głównym celem pracy było przedstawienie analizy przepływów nieustalonych w sieci wodociągowej pierścieniowej.

 • Water hammer analysis in pipe networks by the method of characteristics (MOC).

  Publication

  - Year 2003

  Zastosowano w pracy metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej.

 • Symulacja uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej.

  Publication

  - Year 2004

  Zastosowano w pracy metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej. Model matematyczny przepływów nieustalonych w przewodach zamkniętych stanowi układ równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu typu hiperbolicznego.. Równania te zostały rozwiązane metodą charakterystyk z uwzględnieniem odpowiednich warunków brzegowych.. W końcowej części pracy zamieszczono przykład...

 • Przepływy nieustalone w sieciach pierścieniowych

  Publication

  - Year 2005

  W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska przepływów nieustalonych w sieci wodociągowej pierścieniowej. Model matematyczny tego zjawiska w przewodach zamkniętych stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu typu hiperbolicznego. Równania te zostały rozwiązane metodą charakterystyk z uwzględnieniem odpowiednich warunków brzegowych. W końcowej części pracy zamieszczono przyklad obliczeniowy,...