Search results for: sieci semantyczne - MOST Wiedzy

Search

Search results for: sieci semantyczne

Search results for: sieci semantyczne

 • Ontologie w Sieci Semantycznej

  Wraz z nastaniem ery Internetu i jego gwałtownym rozwojem, zasadniczym problemem dla współczesnej informatyki stała się automatyzacja pozyskiwania olbrzymich zasobów wiedzy ludzkiej w nim zgromadzonych. Wiedza ta ma bardzo zróżnicowany charakter z uwagi na wielość formatów zapisu danych, a przede wszystkim z uwagi na różny stopień jej ustrukturalizowania. Jedną z najbardziej popularnych idei dążących do systematycznego podejścia...

 • Elvis-wirtualna biblioteka sieci semantycznej Politechniki Gdańskiej.

  Przedyskutowano problematykę związaną z przechowywaniem i udostępnianiem literatury w wersji elektronicznej za pomocą Internetu. Przedstawiono również metody efektywnego wyszukiwania książek w bazie wirtualnej biblioteki,z wykorzystaniem technologii sieci semantycznej.

 • Koncepcja wirtualnej biblioteki sieci semantycznej Politechniki Gdańskiej.

  Publication
  • S. R. Kruk

  - Year 2003

  Przedstawiono główne cele i założenia funkcjonowania wirtualnej biblioteki przy wykorzystaniu technologii sieci semantycznej. Zaprezentowano model opisu semantycznego zasobów bibliotecznych. Przedyskutowano sposoby przechowywania zasobów i modelu opisu semantycznego. Przedstawiono zastosowane metody wyszukiwania, przeglądania i prezentacji zasobów wirtualnej biblioteki.

 • Definiowanie wiarygodności w Sieci Semantycznej metodą ontologicznego opisu asercji

  Publication

  - Year 2007

  W rozdziale została zaprezentowana metoda definiowania wiarygodności w Sieci Semantycznej oraz wnioskowania z wiedzy opisanej w kontekście wiarygodności. Przedstawiona w rozdziale metoda opisuje zasadę budowania opisu wiarygodności dla części asercjonalnej ontologii. Definiowanie wiarygodności metodą ontologicznego opisu asercji jest rozumiane jako przypisanie asercjom unarnym i binarnym zbioru cech i ich wartości. W rozdziale...

  Full text to download in external service

 • Multimedia mobile services for the semantic web

  Dokument przedstawia metodologię tworzenia semantycznie rozszerzonych multimedialnych usług mobilnych z wykorzystaniem narzędzi i ułatwień oferowanych przez projekt DESYME. Zaprezentowano zwięzły wstęp do tematyki sieci Semantycznej wraz z wyjaśnieniem jej związku z zagadnieniami Web Services. Następnie przedstawiono opis projektu DESYME. Przedstawiono również przykładowe usługi multimedialne, które są opracowywane w Katedrze Systemów...

 • Defining trustworthiness in Semantic Web by ontological assertions

  Publication

  W artykule opisano model systemu zarządzania wiedzą z uwzględnieniem aspektów wiarygodności. Zaproponowano również metodę definiowania wiarygodności w Sieci Semantycznej i wnioskowania z wiedzy wzbogaconej o opis jej wiarygodności. Opisana metoda dostarcza sposobu wzbogacenia ontologii o opis wiarygodności asercji zdefiniowanych w tej ontologii. Definiowanie wiarygodności jest rozumiane jako przypisanie zbioru cech do asercji binarnych...

 • Building a heterogeneous network of digital libraries on the Semantic Web

  Publication

  - Year 2006

  Biblioteki dążą do skupiania się w grupy, które poza lokalnym wyszukiwaniem pozwalają na wyszukiwanie zasobów w pozostałych bibliotekach cyfrowych. Jednakże różne typy użytkowników zapoczątkowały różne rodzaje bibliotek. W niniejszym artykule przedstawiamy jak obecnie odbywa się komunikacja między bibliotekami cyfrowymi. Prezentujemy również w jaki sposób technologie Semantic Web mogą pomóc w rozwiązaniu problemów heterogenicznych...

 • A Distributed Description of Facts in a Distributed Semantic Web Ontology

  Publication

  - Year 2008

  Inicjatywa Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web) zakłada tworzenie w Internecie ontologii zawierających semantyczny opis dużych dziedzin wiedzy. Okazało się jednak, że przekroczenie pewnej wielkości ontologii powoduje szereg negatywnych zjawisk. Aby tym zjawiskom zapobiec, wiele prac koncentruje się na dzieleniu baz wiedzy. Celem tego opracowania jest zaprezentowanie problemów związanych z modularyzacją oraz przedstawienie kilku...

 • Grupa zarządzania wiedzą

  Grupa Zarządzania Wiedzą na Politechnice Gdańskiej jest grupą badawczo-rozwojową skupiającą się na obszarach związanych z zarządzaniem wiedzą i informacją. Naszym priorytetem jest opracowanie zestawu narzędzi i metod umożliwiających przetwarzanie i analizowanie dużych ilości informacji przechowywanych w zasobach WWW. Grupa specjalizuje się w ontologicznych metodach reprezentacji i analizy wiedzy, która zapisana jest w sposób ustrukturalizowany...

 • Cartometric: semantic ontology evaluation with cartographic methods

  Publication

  - Year 2008

  W ostatnich latach, głównie dzięki rozwojowi inicjatywy Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web), staliśmy się świadkami powstawania coraz większej liczby gwałtownie ewoluujących ontologii. W takiej sytuacji zarówno użytkownicy Sieci, jak i komputerowe agenty potrzebują metody oceny właściwości ontologii, w szczególności takiej, która uwzględni jej cechy semantyczne, czyli kształt przestrzeni dozwolonych modeli. Niniejsza praca prezentuje...

 • CartoMetric: Ocena semantycznych właściwości ontologii za pomocą metody kartograficznej

  W ostatnich latach, głównie dzięki rozwojowi inicjatywy Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web), staliśmy się świadkami powstawania coraz większej liczby gwałtownie ewoluujących ontologii. W takiej sytuacji zarówno użytkownicy Sieci, jak i komputerowe agenty potrzebują metody oceny właściwości ontologii, w szczególności takiej, która uwzględni jej cechy semantyczne, czyli kształt przestrzeni dozwolonych modeli. Niniejsza praca prezentuje...

 • Ontologie w systemach informatycznych

  Publication

  - Year 2011

  Zakres monografii obejmuje wybór majważniejszych zagadnień inżynierii wiedzy opartej na podejściu ontologicznym. Omawiane są ramy Minsky'ego, sieci semantyczne, standardy RDF, OWL i SPARQL. Prezentowane są też podstawy teoretyczne nowoczesnych technologii semantycznych, w szczególności rozstrzygalny fragment logiki pierwszego rzędu zwany logiką opisową (ang. Description Logics, DL). Omawia sie algorytmy wnioskowania z ontologii...

 • Modele semantyczne wymiany informacji o stanie systemu elektroenergetycznego

  Publication

  Zaprezentowano Common Information Model CIM opracowany w Electric Power Research Institute EPRI w USA. Model ten wypełnia brak uniwersalnego języka opisu topologii i stanu sieci elektroenergetycznej. Stworzony został na potrzeby integracji narzędzi stosowanych przez podmioty sektora elektroenergetycznego. CIM wykorzystuje RDF Schema Definition (RDFS) i RDF. Na tle tego standardu przedstawiono własny zestaw pojęć mapujący meta-ontologię...

 • JeromeDL, MarcOnt, FOAFRealm - technologie semantyczne dla bibliotek cyfrowych

  Publication

  - Year 2005

  Wysokiej jakości informacje są bardzo często przechowywane w dedykowanych bibliotekach cyfrowych, które stają się rozrastajacymi wyspami wysoko zorganizowanej informacji. Pomimo to, zarzadzanie tak dużą ilością informacji nadal stwarza noiwe wyzwania. Sieć Semantyczna dostarcza technologii, które pomogą sprostać tym wyzwaniom. W tym artykule prezentujemy JeromeDL, w pełni funkcjonalną, wdrożoną w wielu lokalizacjach, pierwszą semantyczną...

 • Królestwo secesji

  Publication

  - Year 2007

  Tematem artykułu jest historia oraz wątki kompozycyjne i semantyczne Gaju Platanowego - secesyjnego ogrodu przy kolonii artystycznej w Darmstadt, uważanej za kolebkę niemieckiego Jugendstilu.

  Full text to download in external service

 • Measures for Evaluation of Structure and Semantics of Ontologies

  Artykuł przedstawia zagadnienie miar jakości ontologii ze szczególnym uwzględnieniem ich podziału na syntaktyczne (strukturalne) i semantyczne. Na tym tle przedstawione jest nowe podejście do pomiaru właściwości semantycznych ontologii bazujące na kartografii wiedzy.

  Full text available to download

 • Aspekty tworzenia modeli do prognozowania niezawodności systemów technicznych

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono zagadnienie modelowania systemów technicznych. Opisano przykładowe modele informacyjne i strukturalne (syntaktyczne, semantyczne i operacyjne). Zasygnalizowano możliwości modelowania systemów technicznych, podając przykłady modelu zmian stanów technicznych dowolnego systemu technicznego z zastosowaniem modelowania systemowego oraz modelu zmian niezawodności tego systemu z zastosowaniem modelowania matematycznego.

 • Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA

  Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję wewnętrznej reprezentacji wiedzy ontologicznej zastosowaną w nowo opracowanym systemie zarządzania wiedzą ontologiczno-regułową RKaSeA. Reprezentacja ta stanowi praktyczne wdrożenie opublikowanej wcześniej koncepcji modularyzacji bazy wiedzy polegającej na jej podziale na semantyczne jednostki - konglomeraty. Opracowana metoda reprezentacji stanowi zarazem rozwinięcie wprowadzonej wcześniej...

 • JeromeDL-System zarządzania bibliotekami cyfrowymi z wykorzystaniem technologii semantycznych i społecznych

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono system zarządzania biblioteką cyfrową JeromeDL, który powstał w wyniku współpracy pomiędzy Instytutem DERI (Narodowy Uniwersytet Irlandzki w Galway) i Politechniką Gdańską. Omowiono architekturę systemu JeromeDL. Zaprezentowano różne usługi semantyczne i społeczne dostaczone przez tą biblioteke cyfrową; w szczególności omówiono komponenty wspierajace proces wyszukiwania informacji. Przedstawiono wyniki ewaluacji porównującej...

 • Programowanie Obiektowe z Użyciem Adnotacji Semantycznych

  Publication

  - Year 2011

  W tym artykule przedstawiono jak przy udziale standardowych mechanizmów nowoczesnych języków obiektowych, osiągnięć z zakresu formalnej reprezentacji wiedzy oraz lingwistyki komputerowej wytworzyć zbiór narzędzi wzbogacających warsztat programisty o narzędzia semantyczne. Przedstawione tu Programowanie Obiektowe z Użyciem Adnotacji Semantycznych jest częścią rozwijanej przez autora referatu metodologii wytwarzania oprogramowania...

 • Nowe metody przetwarzania sygnałów w wybranych zagadnieniach wibroakustyki

  Publication
  • R. Barański
  • A. Grzeczka
  • M. Kłaczyński
  • M. Konior
  • P. Małecki
  • G. Wszołek
  • W. Wszołek
  • T. Wszołek

  - Year 2015

  Monografia Nowe Metody Przetwarzania Sygnałów w Wybranych Zagadnieniach Wibroakustyki będąca piętnastym Tomem z serii Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie poświęcona jest zagadnieniom związanym z zastosowaniem i wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów wibroakustycznych w wybranych problemach technicznych i medycznych. W pierwszym rozdziale niniejszej monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące metod przetwarzania...

 • Wyszukiwanie artykułów medycznych w MEDLINE z wykorzystaniem UMLS

  Publication

  - Year 2009

 • Równoległe obliczenia grup podobieństw dla wielowymiarowych danych w środowisku Beesy Cluster

  Publication

  - Year 2010

  Opisano podejście do analizy danych opartej na grupowaniuelementów podobnych do siebie. Przedstawiono realizację tego zadania z użyciem jednego z najprostszych algorytmów, dla którego dokonano zrównoleglenia podstawowej operacji wyznaczania podobieństwa stanowiącej najbardziej kosztowny element algorytmu. Przedstawiono opis dystrybucji zadań, metodą obliczania podobieństwa i sposób składowania danych wyjściowych. Zaprezentowano...

 • WordNet -bazodanowy system jako słownik języka angielskiego

  Publication

  - Year 2006

  WordNet[1] to alternatywne podejście do organizacji danychsłownikowych, w stosunku do klasycznej listy słów wraz z ich defnicjami. Koncepcja słownika opiera się na utworzeniu sieci koncepcji (sensów) powiązanych ze sobą relacjami określonego typu. Opisane zostały podstawowe założenia dotyczące budowy systemu WordNet oraz sposób organizacji danych językowych w postaci sieci semantycznej.

 • Portal ontologii: Portal do kooperacyjnej pracy nad ontologiami dziedzinowymi

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono metodę reprezentacji wiedzy użytą do składowania ontologii w relacyjnej bazie danych. Opracowany na jej podstawie system umozliwia kooperacyjną pracę nad ontologiami dziedzinowymi w środowisku rozproszonym. Uzyte struktury danych pozwalają na zamianę reprezentacji wiedzy w zalżności od potrzeb przetwarzania danych oraz śledzenie dynamiki procesu uzgadniania wspólnej warstwy konceptualnej między specjalistami. Zawarto...

 • Rozumienie pojęć języka naturalnego w procesie kognitywnym

  Publication

  - Year 2009

 • Evaluation of semantic and social technologies for digital libraries

  Publication

  - Year 2009

  W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu ocenę efektywności wykorzystywania semantycznych bibliotek cyfrowych, w których projekcie uwzględniono wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania sieci społecznych. Stwierdzono, że zarówno satysfakcja wykorzystywania tak zaprojektowanych bibliotek, ale także efektywność znajdowania dzięki nim właściwych rozwiązań, jest wyższa niż w biblitekach nie uwzględniających tego czynnika.

 • Metody opisu ontologii: Inżynieria ontologii i jej zastosowania

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono rozwój języków opisu technologii i wskazano mozliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach, a zwłaszcza do integracji i automatycznego uruchamiania usług sieciowych.

 • Komputerowe sprawdzanie wiedzy.

  Publication

  - Year 2004

  Omówiono programy komputerowe wspomagające sprawdzanie wiedzy i umiejętności. scharakteryzowano najczęściej spotykane formy komputerowego sprawdzania wiedzy: testy wyboru, testy uzupełnień oraz programy z bazą wiedzy do sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Charakterystyka każdego rodzaju testu jest zilustrowana opisem odpowiedniego programu komputerowego.

 • Automatyzacja sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.

  Publication

  - Year 2003

  W artykule omówiono założenia projektowe i architekturę edukacyjnego systemu informatycznego nadzorującego proces wnioskowania użytkownika podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Opisywany jest system z bazą wiedzy, w których wiedza o zadaniach z elementarnej matematyki, fizyki lub chemii jest reprezentowana w postaci modeli obliczeniowych, stanowiących szczególny przypadek sieci semantycznych. Scharakteryzowano prototypowy...