Search results for: silnik stirlinga - MOST Wiedzy

Search

Search results for: silnik stirlinga

Search results for: silnik stirlinga

 • WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA DO ODZYSKU ENERGII ZE SPALIN

  Silnik Stirlinga jest urządzeniem wytwarzającym energię mechaniczną, w którym nie występuje spalanie paliwa wewnątrz cylindra. Dzięki temu możliwe jest zasilanie silnika energią z dowolnego źródła. Takim źródłem może być promieniowanie słoneczne, spalanie niskokalorycznego paliwa zachodzące w zewnętrznej komorze spalania lub energia odpadowa z innego urządzenia cieplnego, np. silnika spalinowego autobusu lub pojazdu ciężarowego....

  Full text in external service

 • Dimensionless Analysis of Stirling Engine using of Optimization Methods

  Publication

  - 2009

  W pracy zaprezetowano wyniki analizy wpływu parametrów konstrukcyjnych silnika Stirlinga na jego wskaźniki jakości.Analizę przeprowadzono na modelu bezwymiarowym wykorzystując metody optymalizacji parametrycznej.

 • Zastosowanie silników Stirlinga w mikroukładach kogeneracyjnych

  W pracy przedstawiono zalety i wady wykorzystania silników Stirlinga w mikroukładach kogeneracyjnych, a także wyniki własnych badań eksperymentalnych (charakterystyki sprawnościowe i emisyjne) modułu 24V DC WhisperGen Personal Station PPS16-24MD z generatorem elektrycznym o mocy 800 W i wydajności cieplnej 5.5 kW.

 • Multiparameter analysis of Stirling engine with Ericsson drive mechanism.

  Publication

  - 2003

  W pracy zaprezentowano wyniki optymalizacji parametrów konstrukcyjnych silnika Stirlinga o konfiguracji beta z mechanizmem korbowym Ericssona. Jako kryterium przyjęto maksymalizację mocy silnika. W pierwszym etapie poddano optymalizacji tylko parametry konstrukcyjne wymiennika ciepła (7 zmiennych) W drugim etapie do powyższych zmiennych decyzyjnych procesu optymalizacyjnego dołączono wymiary tłoka oraz parametry konstrukcyjne...

 • Stirling engine design effects on performance indicies.

  Publication

  - 2003

  W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych silnika Stirlinga MAC-02 na jego własności eksploatacyjne. Przyjmując maksimum mocy jako kryterium optymalizacji badano jaki wpływ na wybrane wskaźniki jakości (moc i sprawność) oraz optymalizowane parametry konstrukcyjne silnika (wymiary wymiennika cieplnego oraz parametry układu korbowego) mają ograniczenia nałożone na ciepło dostarczane oraz długość...