Search results for: socjologia przedsiebiorczości - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: socjologia przedsiebiorczości

Search results for: socjologia przedsiebiorczości

 • Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy

  Publication

  - Year 2018

  Okres ostatnich lat na krajowym rynku pracy charakteryzuje się istotnym spadkiemwskaźników bezrobocia. W przypadku Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oficjalnastopa rejestrowanego bezrobocia spadła poniżej 3%, co w sposób szczególnie dotkliwywpływa na zmniejszanie się podaży pracy na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy borykającysię z problemem znalezienia pracowników na rynku krajowym coraz częściej...

  Full text available to download

 • Female entrepreneurship - on the nexus of person and context - merging pigeonholes

  Publication

  - Year 2009

  Poprzez opisową analizę przypadku, autor proponuje połączenie osobowego podejścia do przedsiębiorczości kobiet, które wywodzi się z psychologii z podejściem kontekstualnym, pochodzącym z ujęcia socjologicznego. Praca kończy się wnioskiem, iż przedsiębiorczość jest zjawiskiem zbyt złożonym, aby analizować je jedynie w kategoriach nauk ekonomicznych.