Search results for: strefy oddzialywania - MOST Wiedzy

Search

Search results for: strefy oddzialywania

Search results for: strefy oddzialywania

 • Wpływ drgań wywołanych wbijaniem ścianki szczelinowej na obiekty sąsiednie

  Publication

  - Year 2003

  Pogrążanie metodą wibracyjną ścianki szczelnej stanowiącej obudowę wykopów w terenie mocno zurbanizowanym oddziaływuje na obiekty sąsiednie. Z tego względu ważny jest dobór technologii pogrążania ścianki oraz profilu grodzic na etapie projektu budowlanego. Zasięg i stopień szkodliwości wpływu drgań na obiekt zależy między innymi od jego charakterystyki, parametrów podłoża gruntowego, kształtu zagłębianych profili i parametrów młota...

 • Analiza obudowy wykopu dla budynku z kondygnacją podziemną

  Publication

  W pracy poruszono tematykę analizy obudowy wykopu dla budynku z jedną kondygnacją podziemną, zlokalizowanego w gęstej zabudowie śródmiejskiej. Obliczenia przeprowadzono za pomocą dwóch programów obliczeniowych: GEO5 (moduł: Ściana analiza) i Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Całość wyników podsumowano, a wnioski sformułowano w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku budowlanym, charakteryzującej się coraz to trudniejszymi...

  Full text available to download