Search results for: systemy pomiarowe - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: systemy pomiarowe

Search results for: systemy pomiarowe

 • Systemy pomiarowe wielkości mikroziaren ściernych.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych elektrokurundu zwykłego i węglika boru przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizowano długość, szerokość i pole powierzchni obrazu mikroskopowego mikroziaren.

 • Systemy pomiarowe stosowane na platformach powietrznych

  Publication

  - Year 2009

  Poszukiwanie na ogromnych obszarach złóż bogactw naturalnych Ziemi przeprowadza się z zastosowaniem platform powietrznych (samolot, helikopter). Jest to stosunkowo szybka i tania metoda poszukiwań. W badaniach geologicznych stosuje się metodę magnetometryczną, elektromagnetyczną i grawimetryczną. W pracy przedstawiono systemy pomiarowe na platformach powietrznych wykorzystujące metodę elektromagnetyczną i magnetometryczną. W pracy...

 • Pomiary geodezyjne w systemy pomiarowe na liniach kolejowych

  Publication

  - Year 2017

  W rozdziale przedstawiono rolę pomiarów geodezyjnych dla potrzeb kolei. Omówiono kolejową osnowę geodezyjną oraz jej zastosowanie. Przedstawiono również inne technologie pomiarowe stosowane na kolei.

 • Inteligentne systemy pomiarowe

  e-Learning Courses
  • J. Wszołek

 • Inteligentne systemy pomiarowe

  e-Learning Courses
  • J. Wszołek

 • Rozproszone systemy pomiarowe 2020

  e-Learning Courses
  • G. Jasiński
  • P. Jasiński
  • M. Kaczmarek
  • J. Rumiński

 • Systemy pomiarowe w transporcie szynowym

  e-Learning Courses
  • Z. Kędra

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Transport na specjalność Infrastruktura transportu kolejowego na semestrze II

 • Rozproszone systemy pomiarowe 2021/2022 zima

  e-Learning Courses
  • G. Jasiński
  • P. Jasiński

 • Metrologia i systemy pomiarowe, ZiIP, 2022/2023 semestr letni

  e-Learning Courses
  • A. T. Wiśniewska

 • Metrologia i systemy pomiarowe, MiBM, 2022/2023 semestr letni

  e-Learning Courses
  • A. T. Wiśniewska

 • Inteligentne systemy pomiarowe/smart metering [moduł III obowiązkowy, grupy A i B ]

  e-Learning Courses
  • M. Galik

  Prowadzący:  Dyr. Maciej Galik, Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Terminy realizacji: pierwsze spotkanie online: 8.05 (ndz) od 13 do 15:30 drugie spotkanie online: 15.05 (ndz) od 13 do 15:30 trzecie spotkanie online: 22.05 (ndz) od 13 do 15:30 czwarte spotkanie online: 29.05 (ndz) od 13 do 15:30 Celem zajęć jest poszerzenie rozumienia ryzyk związanych z technologią oraz przedstawienie koncepcji społecznego postrzegania...

 • Metrologia i systemy pomiarowe , W/L/C, MiBM, sem. 02, letni 21/22 (PG_00055375)

  e-Learning Courses
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Zaawansowane metody pomiarowe (WMP,...)....

 • Miernictwo i systemy pomiarowe W/L, IMM, sem. 04, letni 21/22 (M:31677W0)

  e-Learning Courses
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe , W/L/C, ZiIP, sem. 02, letni 21/22 (PG_00055050)

  e-Learning Courses
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe, W/L/C, MiBM NST, sem. 04, letni 21/22 (M:31917W0)

  e-Learning Courses
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...

 • Tire/road noise measuring principles according to the Close Proximity Method

  W pracy podano metody badania hałasu opon samochodowych. Omówiono przyczepy pomiarowe zbudowane w Politechnice Gdańskiej oraz systemy pomiarowe stosowane do pomiaru hałasu opon zgodnie z metodą CPX.

  Full text to download in external service

 • Jerzy Wtorek prof. dr hab. inż.

  Jerzy Wtorek received the M.Sc., the Ph.D. and the D.Sc. degrees in electronics from Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, in 1976, 1986, and 2004, respectively. He has been with Electronics, Telecommunication and Informatics Faculty, Gdańsk University of Technology since 1977. He is currently an Associate Professor at Biomedical Engineering Department. His research interests include the developing of noninvasive methods...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Systemy automatycznej detekcji bezdechu sennego

  Zgodnie z przyjętą klasyfikacją międzynarodową identyfikowanych jest ponad 60 różnych zaburzeń snu [58] z podziałem na 7 kategorii. Bezdech senny, zarówno centralny jak i obturacyjny zaliczany jest do kategorii drugiej. Systemy pomiarowe wykorzystywane w monitorowaniu i diagnozie snu, w tym wykorzystywane do detekcji bezdechu sennego, można sklasyfikować ze względu na wiele kryteriów, np. ze względu na to czy badania wykonywane...

  Full text to download in external service

 • Nowa technologia pomiarów deformacji materiału T-S. XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

  W artykule przedstawiono treściwy opis wybranych elementów nowego stanowiska badawczego dla materiału Taylor-Schneebeli (T-S) w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Omówiono wykorzystywane systemy pomiarowe, w tym nowy oparty na rejestracji zdjęć cyfrowych. Analiza pomiarów związana jest z metodami cyfrowej interpretacji obrazów, co umożliwia śledzenie pola przemieszczania i obrotów cząstek materiału modelowego.

 • Tire/road noise - generation, measurement, and abatement

  Publication

  - Year 2007

  Podano określenia i definicje dotyczące hałasu opon samochodowych. Omówiono mechanizmy generowania tego hałasu oraz zasady modelowania. Przedstawiono metody pomiaru hałasu opon oraz stosowane systemy pomiarowe. Podano normy dotyczące hałasu opon. Omówiono wpływ opony i nawierzchni na hałas generowany przez toczące się koło ogumione. Zaprezentowano koła kompozytowe oraz opony z bieżnikiem poroelastycznym generujące niski poziom...

 • Raman studies of ferroelectric ceramics.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono potencjał aplikacyjny spektroskopii Ramana w diagnostyce procesu technologicznego wytwarzania cienkowarstwowych struktur perowskitowych o strukturze Ba(Ti1 xZrx)O3, posiadających możliwość strojenia przenikalności elektrycznej za pomocą pola elektrycznego. Skonfigurowano systemy pomiarowe do badania zarówno próbek objętościowych, jak i struktur cienkowarstwowych. Zidentyfikowano najistotniejsze linie w widmach ramanowskich,...

 • IT- enabled comparison of environmental noise levels and noise-evoked hearing impairments.

  Publication

  - Year 2004

  [Abstrakt] Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony...

 • IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments.

  Publication

  - Year 2004

  Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon...

 • Optyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszających

  Publication

  - Year 2010

  W pracy omówiono w syntetyczny sposób podstawowe problemy teoretyczne związane z analizą propagacji promieniowania optycznego w nieuporządkowanych ośrodkach silnie rozpraszających. Szczególną uwagę, obok zakresu stosowalności różnych metod analizy propagacji promieniowania optycznego w takich ośrodkach, zwrócono na ich dokładność, uniwersalność i efektywność. Przedstawiono nowatorskie usprawnienia metody Monte Carlo mające za zadanie...

 • Struktura systemu diagnostycznego ciągnika kołowego

  Systemy diagnostyczne OBD (On Board Diagnosis) są coraz częściej stosowane w pojazdach. Tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Dotychczas stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym systemie diagnostycznym ciągnika kołowego, ze względu na możliwe skutki przyjęto cztery grupy uszkodzeń: funkcjonalne...

 • Wizyjna metoda oceny przemieszczeń poprzecznych mobilnych systemów GNSS i INS w procesie wyznaczania trajektorii osi toru kolejowego

  W referacie przedstawiono metodę pomiaru przemieszczeń poprzecznych kolejowej platformy zawierającej systemy pomiarowe GNSS, INS, MLS oraz fotogrametryczny. Do pomiaru przemieszczeń poprzecznych zastosowano system fotogrametryczny składający się z kamer wizyjnych, oświetlaczy, kontrolera systemu pomiarowego, oraz oprogramowania do akwizycji plików. Zaprezentowano algorytm przetwarzania plików rastrowych w celu pomiaru przemieszczeń....

  Full text available to download

 • Struktura systemu diagnostycznego cągnika kołowego

  Publication

  - Year 2012

  Systemy diagnostyczne OBD (On Board Diagnosis) są coraz częściej stosowane w pojazdach. Tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Dotychczas stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym systemie diagnostycznym ciągnika kołowego, ze względu na możliwe skutki przyjęto cztery grupy uszkodzeń: funkcjonalne...

 • Rola i zadania chemii analitycznej w zakresie technologii chemicznej

  Publication

  Dążność do możliwie dokładnego poznania składu i procesów, które zachodzą w różnych obiektach materialnych stanowi siłę napędową do rozwoju narzędzi, którymi posługują się chemicy-analitycy w swojej pracy. Tymi narzędziami są (i) urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane na etapie badań odpowiednio przygotowanych reprezentatywnych próbek w celu wykrycia, identyfikacji oraz ilościowego oznaczenia określonych składników, czyli...

  Full text to download in external service

 • Stanowisko laboratoryjne do badania mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej

  Publication

  W pracy przedstawiono projekt stanowiska laboratoryjnego służącego do badania właściwości kinematycznych mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej. Omówiono wymagania, jakie powinno spełniać stanowisko laboratoryjne, aby przeprowadzić analizę odkształcalnego przegubu o rozmiarach od 2.5 mm do 15 mm średnicy, posiadającego trzy sterowalne stopnie swobody. Zaprezentowano unikatowe systemy pomiarowe sił, umożliwiające pomiary...

 • Determinig the impedance of ultrasonic transducers by the added elements method

  Publication

  - Year 2005

  Pomiar zespolonej impedancji elektrycznej przetworników ultradźwiękowych jest obarczony szeregiem trudności. Wynika to między innymi z powodu iż charakteryzuje się ona dużymi zmianami wartości w funkcji częstotliwości - w szczególności w otoczeniu rezonansów. Szczególne trudności nastręcza tu pomiar fazy. Zastosowanie precyzyjnych mostków wiąże się z bardzo uciążliwym procesem pomiarowym i długim czasem jego trwania. Współczesne...

 • Miernictwo radiokomunikacyjne - 2022/2023

  e-Learning Courses
  • J. Stefański
  • J. Sadowski

  Na wykładzie są poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metody pomiarowe w radiokomunikacji 2. Pomiary nadajników radiokomunikacyjnych 3. Zniekształcenia intermodulacyjne 4. Pomiary odbiorników radiokomunikacyjnych 5. Podstawowa aparatura pomiarowa 6. Stanowisko pomiarowe 7. Pomiary stacji bazowych i ruchomych Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.

 • Miernictwo radiokomunikacyjne - wykład

  e-Learning Courses
  • J. Stefański
  • J. Sadowski

  Na wykładzie są poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metody pomiarowe w radiokomunikacji 2. Pomiary nadajników radiokomunikacyjnych 3. Zniekształcenia intermodulacyjne 4. Pomiary odbiorników radiokomunikacyjnych 5. Podstawowa aparatura pomiarowa 6. Stanowisko pomiarowe 7. Pomiary stacji bazowych i ruchomych Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.

 • Oprogramowanie Pomiarowe i Sterujące

  e-Learning Courses
  • M. Chmielewski

  Nauka programowania w środowisku LabVIEW

 • Przemysłowe techniki pomiarowe i naprowadzające, W, IMiB, sem. 02, zimowy 21/22 (PG_00043298)

  e-Learning Courses
  • A. Kniat

  Wykład do przedmiotu "Przemysłowe techniki pomiarowe i naprowadzające" w okresie prowadzenia zajeć zdalnych

 • Optyczne techniki pomiarowe 2021/2022

  e-Learning Courses
  • M. Wróbel
  • A. Mazikowski

  EiT, I st., sem. 7, OptoKierunek: Elektronika i telekomunikacja Studia inżynierskie (I stopnia)Profil: OptoelektronikaRok 4Semestr 7

 • Sensory i przetworniki pomiarowe 2019

  e-Learning Courses
  • P. Kalinowski
  • K. Lankauf

  I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

 • Sensory i przetworniki pomiarowe lato 2022

  e-Learning Courses
  • P. Jasiński
  • P. Kalinowski

  I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

 • Sensory i przetworniki pomiarowe lato 2021

  e-Learning Courses
  • P. Jasiński
  • P. Kalinowski
  • M. Kaczmarek
  • J. Rumiński

  I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

 • Condition monitoring of energy installations kopiuj 1

  e-Learning Courses
  • J. Głuch

  Błędy i niepewności pomiarowe. Pomiary przemysłowe w energetyce. Urządzenia pomiarowe. Podstawy regulacji w przemyśle. Charakterystyki pomiarowe w złożonych systemach energetycznych. Komputerowy system rozproszony – KSR (Distributed Control System – DCS)

 • Condition monitoring of energy installations, W/P, IDE, sem. 2, Zima 21/22, PG_00021282

  e-Learning Courses
  • J. Głuch

  Błędy i niepewności pomiarowe. Pomiary przemysłowe w energetyce. Urządzenia pomiarowe. Podstawy regulacji w przemyśle. Charakterystyki pomiarowe w złożonych systemach energetycznych. Komputerowy system rozproszony – KSR (Distributed Control System – DCS)

 • Zaawansowane Metody Pomiarowe i Diagnostyczne 2021/2022

  e-Learning Courses
  • Z. Czaja
  • G. Lentka
  • J. Smulko
  • A. Kwiatkowski
  • M. Kowalewski

  {mlang en} 1. Introduction/Guide for the use of the International System of Units2. Rules and style conventions for expressing values of quantities.3. The role of measurement uncertainty in conformity assessment. 4. Probabilistic model for measurement processes, estimation theory5. Analog-digital conversion methods6. Selected structures of classical analog-digital converters7. New techniques of analog-digital conversion: sigma-delta...

 • Sensory i przetworniki pomiarowe - laboratorium - zima 2021

  e-Learning Courses
  • P. Jasiński
  • K. Osiński
  • P. Kalinowski
  • B. Hołówko
  • K. Lankauf
  • J. Ignaczak

  I stopień, IBM, sem.5

 • Czujniki Optyczne i Zaawansowanie Metody Pomiarowe - 2021

  e-Learning Courses
  • P. Wierzba
  • A. Mazikowski

  II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

 • Czujniki Optyczne i Zaawansowanie Metody Pomiarowe - 2022

  e-Learning Courses
  • P. Wierzba
  • A. Mazikowski

  II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

 • Postępy technik w elektronice [moduł dyscyplinarny, do wyboru Grupa A]

  e-Learning Courses
  • P. Jasiński
  • Ł. Kulas
  • M. Gnyba
  • M. Szczerska
  • J. Smulko
  • S. Molin

  Prowadzący: Prof. Marcin Gnyba, Prof. Małgorzata Jędrzejeska-Szczerska, Prof. Piotr Jasiński, Prof. Janusz Smulko, Prof. Sebastian Molin, Prof. Łukasz Kulas Terminy: 27.11 (g. 9-12+), 5.12 (g. 13-16), 11.12 (g. 12.14), 12.12 (g.10-12), 18.12 (g. 12-14) Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje: Czujniki elektroniczne wykorzystujące nowe materiały i technologie Algorytmy zaawansowanego przetwarzania sygnałów - wybrane przykłady Nowoczesne...

 • Metrologia I, Mechatronika, sem.3

  e-Learning Courses
  • A. Boryczko

  Pomiary wielkości mechanicznych, metody, błędy, tolerancje i pasowania, analizy wymiarowe, wzorce miar i przyrządy pomiarowe

 • Metrologia I, Mechatronika, sem.3

  e-Learning Courses
  • A. Boryczko

  Podstawy, metody, błędy pomiarów, tolerancje, pasowania, analizy wymiarowe wielkości mechanicznych oraz wzorce i przyrządy pomiarowe.