Search results for: sztuczna inteligencja - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: sztuczna inteligencja

Search results for: sztuczna inteligencja

 • Sztuczna inteligencja w dydaktyce

  Publication

  - Year 2005

  Opisano zastosowanie metod sztucznej inteligencji w dydaktyce. Omówiono koncepcję systemu automatycznego tutoringu. Przeprowadzono klasyfikację gier pod kątem dydaktyki, podano ich krótką charakterystykę.

 • Sztuczna inteligencja - oksymoron czy oczywistość?

  Publication

  - Year 2018

  W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju sztucznej inteligencji, jej główne obszary badawcze i perspektywy. Szczególną uwagę poświęcono uczeniu maszynowemu jako głównemu obszarowi badań naukowych. Sformułowano i skomentowano hipotezy dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji.

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publication

  - Year 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim

  Publication

  - Year 2021

  Tom pt. „Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim” stanowi pierwszy krok w dyskusji nad rozwojem badań na styku prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Tematyka ta jest niezwykle ważna zarówno w Polsce, jak w Chinach, dlatego też właśnie te dwa kraje i porównywanie ich osiągnięć w tych...

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja w onkologii - nowe narzędzia do diagnostyki i medycyny spersonalizowanej

  Publication

  - Year 2021

  statnie dekady doprowadziły do rozwoju zaawansowanych technologii badawczych, cechujących się wysoką przepustowością. Zmienia to oblicze medycyny, doprowadzając do generowania ogromnej ilości danych. Z każdym kolejnym rokiem przybywa pacjentów onkologicznych, a zebrane informacje o pacjentach przekraczają możliwości lekarzy i naukowców w zakresie samodzielnej analizy tzw. big data. Właśnie dlatego świat nauki coraz częściej zwraca...

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publication

  - Year 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja w edukacji

  Events

  26-01-2024 09:00 - 26-01-2024 12:00

  Prowadząca szkolenie: Joanna Mytnik (CNE) 4 godziny dydaktyczne (9.00–12.00), sala 205 w GG Pełna oferta: https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Events

  27-01-2022 18:00 - 27-01-2022 19:00

  Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia na specjalnościach sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na wydziale ETI

 • Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi?

  Events

  29-05-2019 18:00 - 29-05-2019 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O sztucznej inteligencji opowiedzą: prof. Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska), Marcin Czajka (Kainos) oraz Łukasz Osowski (Lab4Life).

 • Sztuczna inteligencja w edukacji – szkolenie certyfikowane

  Events

  26-02-2024 09:00 - 26-02-2024 12:00

  Tematyka szkolenia: sztuczna inteligencja w edukacji.

 • Sztuczna Inteligencja - 2022

  e-Learning Courses
  • K. Draszawka
  • R. Benke
  • A. Królicka-Gałązka
  • S. Olewniczak
  • J. Szymański

  Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4. Kurs

 • Sztuczna Inteligencja - 2024

  e-Learning Courses
  • K. Draszawka
  • R. Benke
  • A. Królicka-Gałązka
  • S. Olewniczak
  • J. Szymański

  Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4. Kurs

 • Sztuczna inteligencja (2022/2023)

  e-Learning Courses
  • P. Syty

  Sztuczna inteligencja - kurs dla IV semestru FT/IS.

 • Sztuczna inteligencja (2021/2022)

  e-Learning Courses
  • P. Syty

  Sztuczna inteligencja - kurs dla IV semestru FT/IS.

 • Sztuczna inteligencja w automatyce

  e-Learning Courses
  • W. Jędruch

  Podstawowy kurs z metod sztucznej inteligencji

 • Sztuczna inteligencja w automatyce - sem. 2022/23

  e-Learning Courses
  • P. Kopa Ostrowski
  • T. Białaszewski
  • B. Klaudel

  Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

 • Sztuczna Inteligencja w Automatyce - Lab. (2021/2022)

  e-Learning Courses
  • P. Chudziak

  Kurs dla: studia stacjonarne, I st. 5 sem., kierunek Automatyka , Cybernetyka i Robotyka rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy

 • Sztuczna inteligencja w automatyce - sem. 2023/24

  e-Learning Courses
  • T. Białaszewski

  Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

 • Sztuczna inteligencja w inżynierii medycznej [WIMiO][2022/23]

  e-Learning Courses
  • M. Grochowski
  • M. Ferlin

 • Sztuczna inteligencja w inżynierii medycznej [WIMiO][2023/24]

  e-Learning Courses
  • M. Grochowski
  • M. Ferlin

 • Sztuczna Inteligencja, WP, MTR II st., sem. 02, zimowy 22/23 (PG_00057032)

  e-Learning Courses
  • M. Galewski

  Sztuczna Inteligencja (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika II stopnia, sem. 2, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Sztuczna inteligencja w sterowaniu i zarządzaniu produkcją ZiIP II 2023 stacjonarny (PG_00059488)

  e-Learning Courses
  • T. Niksa-Rynkiewicz

  Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców):dr inż. Tacjana Niksa-RynkiewiczFormy zajęć i metody nauczania:

 • Sztuczna Inteligencja, W/P, MTR II st., sem. 02, zimowy 23/24 (PG_00057032)

  e-Learning Courses
  • M. Galewski

  Sztuczna Inteligencja (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika II stopnia, sem. 2, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Podstawy mechatroniki i sztuczna inteligencja, WL, ZIP I st., sem. 04, 23/24 (PG_00055061)

  e-Learning Courses
  • M. Galewski
  • R. Jasiński

 • Podstawy mechatroniki i sztuczna inteligencja, WL, ZIP I st., sem. 04, zimowy 22/23 (PG_00055061)

  e-Learning Courses
  • M. Galewski
  • R. Jasiński

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Piotr Szczuko received his M.Sc. degree in 2002. His thesis was dedicated to examination of correlation phenomena between perception of sound and vision for surround sound and digital image. He finished Ph.D. studies in 2007 and one year later completed a dissertation "Application of Fuzzy Rules in Computer Character Animation" that received award of Prime Minister of Poland. His interests include: processing of audio and video, computer...

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  People

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • Oleksandr Melnychenko dr hab.

  Oleksandr Melnychenko works as a professor in a group of research and teaching staff at the Department of Finance of the Faculty of Management and Economics, the Gdańsk University of Technology; is a sworn translator of the Ukrainian language in Poland; an entrepreneur with many years of experience in running his own business and managing the companies' finances; has experience working in a commercial bank in a position dealing...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • ANALIZA EFEKTYWNOŚCI METOD GŁĘBOKIEGO UCZENIA W ODBIORZE SYGNAŁÓW GMSK

  Sztuczna inteligencja odnajduje coraz szersze zastosowanie we współczesnej radiokomunikacji, choć głównie w ujęciu badawczym. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd i ewaluację metod z obszaru głębokiego uczenia umożliwiających detekcję sygnałów z modulacją GMSK (ang. Gaussian Minimum Shift Keying) w kanale AWGN. Badane modele porównane zostały z optymalnym detektorem pracującym zgodnie z regułą największej wiarygodności MLSE (ang....

  Full text to download in external service

 • Olgun Aydin dr

  Olgun Aydin finished his PhD by publishing a thesis about Deep Neural Networks. He works as a Principal Machine Learning Engineer in Nike, and works as Assistant Professor in Gdansk University of Technology in Poland. Dr. Aydin is part of editorial board of "Journal of Artificial Intelligence and Data Science" Dr. Aydin served as Vice-Chairman of Why R? Foundation and is member of Polish Artificial Intelligence Society. Olgun is...

 • Michał Grochowski dr hab. inż.

  Professor and a  Head  of  the  Department  of  Intelligent Control and Decision Support Systems at  Gdansk  University  of  Technology (GUT). He is also a Member  of the Board of the Digital Technologies  Center  of  GUT.  He received  his M.Sc. degree in Control Engineering  in  2000  from  the  Electrical  and  Control Engineering Faculty at the GUT. In 2004 he received a Ph.D. degree in Automatic Control and Robotics from this...

 • Tomasz Korol dr hab. inż.

  Education Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2001) University of Applied Sciences Stralsund (1999) Degree / scientific title Habilitation – Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2015) Ph.D. – Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2004) Employment Gdańsk University of Technology - associate professor (since 2017); assistant professor...

 • L22_23 Seminarium dyplomowe mgr. SI1

  e-Learning Courses
  • J. Rumiński

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • L23_24 Seminarium dyplomowe mgr. SI1

  e-Learning Courses
  • J. Rumiński

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • Seminarium dyplomowe mgr. SI: 2021/2022 - lato 2022

  e-Learning Courses
  • P. Jasiński
  • A. Bujnowski
  • P. Kalinowski
  • A. Poliński
  • A. Jezierska
  • M. Kaczmarek
  • T. Neumann
  • S. Molin
  • J. Rumiński
  • G. Jasiński... and 3 others

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • L22_23 Seminarium dyplomowe mgr. EwM SI2

  e-Learning Courses
  • A. Bujnowski

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja i EwM

 • [AI-Tech] Programowanie urządzeń brzegowych i mobilnych

  e-Learning Courses
  • P. Falkowski-Gilski

  Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

 • [AI-Tech] Programowanie urządzeń brzegowych i mobilnych 2023/24

  e-Learning Courses
  • P. Falkowski-Gilski

  Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

 • Praktyczne przygotowanie automatyzacji procesów - ścieżka techniczna

  e-Learning Courses
  • G. Musiatowicz-Podbiał

  Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych: "Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu technicznym:" 

 • Andrzej Stateczny prof. dr hab. inż.

  Prof. Dr. Andrzej Stateczny is a Professor of Gdansk Technical University Poland and President of Marine Technology Ltd. His research interests are mainly centered on navigation, hydrography and geoinformatics. Current RF research activities include radar navigation, comparative navigation, hydrography, artificial intelligence methods focused on image processing and multisensory data fusion. He has been the Principal Investigator...

 • Zaawansowane przygotowanie danych w uczeniu maszynowym

  e-Learning Courses
  • J. Cychnerski

  Kurs wyłączenie dla specjalności "Uczenie Maszynowe" oraz "Sztuczna Inteligencja" kierunku Informatyka na wydziale ETI, realizowanych w projekcie AI Tech. Przedmiotu nie można wybrać jako przedmiot obieralny ani w ramach indywidualnych planów studiów poza powyższymi specjalnościami.

 • Patryk Ziółkowski dr inż.

  Patryk Ziolkowski is a graduate of the Faculty of Civil and Environmental Engineering at the Gdansk University of Technology, specializing in Building and Engineering Structures. He works as an Assistant Professor at the Department of Engineering Structures. He participated in international projects, including projects for the Ministry of Transportation of the State of Alabama (2015), he is also the winner of a grant from the Kosciuszko...

 • Konferencja „Lustro mediów IV – od chat botów do CX i UX”

  Events

  04-12-2023 09:00 - 04-12-2023 16:00

  4 grudnia w Centrum Kompetencji STOS odbędzie się konferencja z cyklu „Lustro mediów”.

 • #CiekawiNauki – Pszczoły pod okiem sztucznej inteligencji

  Events

  21-05-2020 18:00 - 21-05-2020 19:00

  W ramach 8. spotkania z cyklu #CiekawiNauki zaprezentujemy SMARTULĘ –inteligentny system do zdalnego monitoringu pasiek.

 • Computational intelligence methods in production management

  Publication

  - Year 2010

  This chapter presents a survey of selected computational intelligence methods used in production management. This group of methods includes, among others, approaches based on the artificial neural networks, the evolutionary algorithms, the fuzzy logic systems and the particle swarm optimization mechanisms. From the abovementioned methods particularly noteworthy are the evolutionary and the particle swarm algorithms, which are successfully...

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publication

  - Year 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Full text to download in external service

 • Forum Electronicum

  Events

  26-11-2019 17:05 - 26-11-2019 19:00

  Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 17.00–19.00 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

 • Applications of computational intelligence techqniues to acoustics

  Publication

  Celem artykułu jest przegląd wybranych zastosowań metod inteligentnych w akustyce, a w szczególności w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku. Przedstawione badania i eksperymenty były prowadzone w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, metodę zbiorów przybliżonych, logiką rozmytą, grafy przepływowe Pawlaka oraz algorytmy genetyczne. Rozwiązywane problemy dotyczyły klasyfikacji dźwięków muzycznych, rozpoznawania fraz muzycznych, przetwarzania...

  Full text available to download

 • Deep Learning

  Publication

  - Year 2021

  Deep learning (DL) is a rising star of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) domains. Until 2006, many researchers had attempted to build deep neural networks (DNN), but most of them failed. In 2006, it was proven that deep neural networks are one of the most crucial inventions for the 21st century. Nowadays, DNN are being used as a key technology for many different domains: self-driven vehicles, smart cities,...

  Full text to download in external service