Search results for: teoria grafow - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: teoria grafow

Search results for: teoria grafow

 • Joanna Raczek dr inż.

  Employment 2003 -- 2019: Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdańsk University of Technology. 2019 - present: Faculty of Electronic, Informatics and Telecominications, Gdańsk University of Technology. Education May 2007: Doctor of Philosophy in Mathematics, University of Gdańsk. Doctoral dissertation: "Paired domination and doubly domination in graphs". Supervisor: dr hab. Jerzy Topp. 2000 -- 2004 Bachelor of Science...

 • Kacper Wereszko mgr inż.

  People

  Kacper Wereszko received the M.Sc. in 2016 (field of study: computer science, specialization: Internet technologies and algorithms). Since 2017 he is a Ph.D. student in the field of computer science. He works as assistant in Department of Algorithms and System Modelling. His research interests focus on security properties of graphs, domination problems in graphs and their practical applications.

 • Building a Nest by an Automaton

  Publication

  - Year 2019

  A robot modeled as a deterministic finite automaton has to build a structure from material available to it. The robot navigates in the infinite oriented grid $Z x Z$. Some cells of the grid are full (contain a brick) and others are empty. The subgraph of the grid induced by full cells, called the {\em field}, is initially connected. The (Manhattan) distance between the farthest cells of the field is called its {\em span}. The robot...

  Full text to download in external service

 • On-line Search in Two-Dimensional Environment

  We consider the following on-line pursuit-evasion problem. A team of mobile agents called searchers starts at an arbitrary node of an unknown network. Their goal is to execute a search strategy that guarantees capturing a fast and invisible intruder regardless of its movements using as few searchers as possible. We require that the strategy is connected and monotone, that is, at each point of the execution the part of the graph...

  Full text to download in external service

 • Finding small-width connected path decompositions in polynomial time

  Publication

  A connected path decomposition of a simple graph $G$ is a path decomposition $(X_1,\ldots,X_l)$ such that the subgraph of $G$ induced by $X_1\cup\cdots\cup X_i$ is connected for each $i\in\{1,\ldots,l\}$. The connected pathwidth of $G$ is then the minimum width over all connected path decompositions of $G$. We prove that for each fixed $k$, the connected pathwidth of any input graph can be computed in polynomial-time. This answers...

  Full text to download in external service

 • Cops, a fast robber and defensive domination on interval graphs

  Publication

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Year 2019

  The game of Cops and ∞-fast Robber is played by two players, one controlling c cops, the other one robber. The players alternate in turns: all the cops move at once to distance at most one each, the robber moves along any cop-free path. Cops win by sharing a vertex with the robber, the robber by avoiding capture indefinitely. The game was proposed with bounded robber speed by Fomin et al. in “Pursuing a fast robber on a graph”,...

  Full text to download in external service

 • The complexity of bicriteria tree-depth

  Publication

  The tree-depth problem can be seen as finding an elimination tree of minimum height for a given input graph G. We introduce a bicriteria generalization in which additionally the width of the elimination tree needs to be bounded by some input integer b. We are interested in the case when G is the line graph of a tree, proving that the problem is NP-hard and obtaining a polynomial-time additive 2b-approximation algorithm. This particular...

  Full text to download in external service

 • Gossiping by energy-constrained mobile agents in tree networks

  Publication

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Year 2021

  Every node of an edge-weighted tree network contains a data packet. At some nodes are placed mobile agents, each one possessing an amount of energy (not necessarily the same for all agents). While walking along the network, the agents spend the energy proportionally to the distance traveled and collect copies of the data packets present at the visited network nodes. An agent visiting a node deposits there copies of all currently...

  Full text to download in external service

 • On the Characteristic Graph of a Discrete Symmetric Channel

  We present some characterizations of characteristic graphs of row and/or column symmetric channels. We also give a polynomial-time algorithm that decides whether there exists a discrete symmetric channel whose characteristic graph is equal to a given input graph. In addition, we show several applications of our results.

  Full text to download in external service

 • The complexity of minimum-length path decompositions

  Publication

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - Year 2015

  We consider a bi-criteria generalization of the pathwidth problem, where, for given integers k, l and a graph G, we ask whether there exists a path decomposition P of G such that the width of P is at most k and the number of bags in P, i.e., the length of P, is at most l. We provide a complete complexity classification of the problem in terms of k and l for general graphs. Contrary to the original pathwidth problem, which is fixed-parameter...

  Full text to download in external service

 • Planarność i zewnętrzna planarność grafów

  Publication

  - Year 2009

  Niech G będzie niepustym grafem prostym. Graf, który można przedstawić na płaszczyźnie w taki sposób, że żadne dwie krawędzie nie przecinają się nazywamy grafem płaskim, natomiast graf nazywamy planarnym, gdy jest on izomorficzny do grafu płaskiego. Jeśli dodatkowo wszystkie jego wierzchołki leżą na obszarze zewnętrznym, graf nazywamy zewnętrznie planarnym. Indeksem krawędziowym grafu G nazywamy najmniejsze k takie, że k-ty iterowany...

 • A note on the weakly convex and convex domination numbers of a torus

  W pracy określone są liczby liczby dominowania i dominowania wypukłego torusów, czyli iloczynów kartezjańskich dwóch cykli.

  Full text to download in external service

 • Comparison of reproduction strategies in genetic algorithm approach to graph searching

  genetic algorithms (ga) are a well-known tool used to obtain approximate solutions to optimization problems. successful application of genetic algorithm in solving given problem is largely dependant on selecting appropriate genetic operators. selection, mutation and crossover techniques play a fundamental role in both time needed to obtain results and their accuracy. in this paper we focus on applying genetic algorithms in calculating...

 • Application of genetic algorithms in graph searching problem

  Graph searching is a common approach to solving a problem of capturing a hostile intruder by a group of mobile agents. We assume that this task is performed in environment which we are able to model as a graph G. The question asked is how many agents are needed to capture an arbitrary fast, invisible and smart intruder. This number is called the (edge) search number of G. The strategy which must be performed by agents is called...

 • Interval wavelength assignment in all-optical star networks

  Artykuł omawia zwarte końcówkowe kolorowanie grafów, które jest matematycznym modelem dla problemu przydziału częstotliwości w sieciach optycznych. W artykule przedstawiono wielomianowe algorytmy wyznaczania zwartej końcówkowej liczby chromatycznej dla pełnych grafów k-dzielnych, drzew i podkubicznych grafów dwudzielnych.

 • Trees with equal restrained domination and total restrained domination numbers

  W publikacji scharakteryzowano wszystkie drzewa, w których liczby dominowania powściągniętego oraz podwójnie totalnego są sobie równe.

  Full text available to download

 • Model formalny dla problemu lokalizacji błędów w kodzie programu

  Istnieje szereg sposobów badania poprawności programów komputerowych. W niniejszym referacie podejmujemy problem automatycznego testowania oprogramowania przy założeniu, iż dany jest zbiór testów (asercji) dla poszczególnych fragmentów kodu. Dla uproszczenia analizy zakładamy, że badany fragment kodu zawiera dokładnie jeden błąd, co nie zmniejsza ogólności rozważań. W artykule analizujemy praktyczne aspekty powyższego problemu...

  Full text available to download

 • Lower bound on the weakly connected domination number of a tree

  Praca dotyczy dolnego ograniczenia liczby dominowania słabo spójnego w drzewach (ograniczenie ze względu na ilość wierzchołków i ilość wierzchołków końcowych w drzewie).

  Full text to download in external service

 • The outer-connected domination number of a graph

  W pracy została zdefiniowana liczba dominowania zewnętrznie spójnego i przedstawiono jej podstawowe własności.

  Full text to download in external service

 • Total restrained domination numbers of trees

  Publication

  Opisane są wszystkie drzewa, w których liczby dominowania totalnego i totalno - powściągniętego są sobie równe, a także podano dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalno - powściągniętego w drzewach.

  Full text to download in external service

 • Paired domination and doubly domination in graphs

  Publication

  - Year 2007

  W rozprawie poruszane są zagadnienia związane z dominowaniem parami w grafach oraz domiowaniem totalno - powściągniętym w grafach. Ponadto omawiane są zagadnienia związane ze złożonością obliczeniową różnych problemów dominowania w grafach.

 • Packing Three-Vertex Paths in 2-Connected Cubic Graphs

  Publication

  - ARS COMBINATORIA - Year 2008

  W pracy rozważano problem rozmieszczanie ścieżek P3 w 2-spójnych grafach 3-regularnych. Pokazano, że w 2-spójnym grafie 3-regularnym o n wierzchołkach można zawsze pokryć 9/11 n wierzchołków przez ścieżki P3; podano także odpowiednie oszacowania górne.

  Full text to download in external service

 • Tighter bounds on the size of a maximum P3-matching in a cubic graph

  Publication

  W pracy pokazano, że największe P3-skojarzenie dla dowolnego grafu o n>16 wierzchołkach składa się z przynajmniej 117n/152 wierzchołków.

  Full text to download in external service

 • Cost minimisation in unbounded multi-interface networks

  Publication

  - Year 2008

  W pracy badano problem odłączania niektórych urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne dla wariantu, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest potencjalnie nieograniczona...

  Full text to download in external service

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Full text to download in external service

 • Scheduling with precedence constraints: mixed graph coloring in series-parallel graphs.

  Publication

  - Year 2008

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów mieszanych, opisujący zagadnienie szeregowania zadań, w którym zależności czasowe zadań mają charakter częściowego porządku lub wzajemnego wykluczania. Dla przypadku, w którym graf zależności jest szeregowo-równoległy, podano algorytm rozwiązujący problem optymalnie w czasie $O(n^3.376 * log n)$.

  Full text to download in external service

 • Forwarding and optical indices of a graph

  Publication

  W pracy rozstrzygnięto dwa problemy dotyczące komunikacji wszyscy-do-wszystkich w grafach. Stwierdzono, że dla wersji skierowanej problemu parametry ''pi'' (maksymalne obciążenie krawędzi) i ''w'' (parametr chromatyczny) nie muszą być w ogólności sobie równe. Dla wersji nieskierowanej problemu pokazano, że wyznaczenie wartości zarówno ''pi'', jak i ''w'', jest w ogólności problemem NP-trudnym.

  Full text to download in external service

 • Cost minimization in wireless networks with a bounded and unbounded number of interfaces

  Publication

  - NETWORKS - Year 2009

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne. Rozważono zarówno wariant, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest parametrem stałym (narzuconym...

  Full text to download in external service

 • LICZBA PODZIAŁOWA DLA DOMINOWANIA W GRAFACH

  Publication

  - Year 2014

  W PRACY ROZWAŻAMY 6 RODZAJÓW ZBIORÓW DOMINUJĄCYCH ORAZ LICZB ZWIĄZANYCH Z TYMI ZBIORAMI: KLASYCZNĄ LICZBĘ DOMINOWANIA, LICZBĘ DOMINOWANIA TOTALNEGO, PARAMI, SŁABO-SPÓJNEGO, 2-DOMINOWANIA I DOMINOWANIA WYPUKŁEGO. W PRACY ROZWAŻAMY WPŁYW TRZECH OPERACJI NA KRAWĘDZIE GRAFU: USUWANIE KRAWĘDZI Z GRAFU, JEDNOKROTNY PODZIAŁ PEWNEJ LICZBY KRAWĘDZI I PODZIAŁ WIELOKROTNY JEDNEJ KRAWĘDZI. BADAMY ZWIĄZKI TYCH OPERACJI Z ROZWAŻANYMI LICZBAMI...

 • Bounds on the cover time of parallel rotor walks

  Publication

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - Year 2016

  The rotor-router mechanism was introduced as a deterministic alternative to the random walk in undirected graphs. In this model, a set of k identical walkers is deployed in parallel, starting from a chosen subset of nodes, and moving around the graph in synchronous steps. During the process, each node successively propagates walkers visiting it along its outgoing arcs in round-robin fashion, according to a fixed ordering. We consider...

  Full text to download in external service

 • Maximum vertex occupation time and inert fugitive: recontamination does help [online]

  Rozważamy problem przeszukania danego grafu prostego G w celu przechwycenia niewidocznego i leniwego uciekiniera. Parametrem optymalizacyjnym, który minimalizujemy jest maksymalny czas (liczba tur strategii przeszukiwania), podczas których wierzchołek może być strzeżony (okupowany przez strażnika). Strategia monotoniczna to taka, która nie dopuszcza sytuacji, w której uciekinier dociera do wierzchołka, który wcześniej został oczyszczony....

  Full text to download in external service

 • Mixed graph edge coloring

  Publication

  - DISCRETE MATHEMATICS - Year 2009

  W pracy rozważany jest problem kolorowania krawędzi grafu mieszanego, tj. grafu zawierającego zawiero skierowane, jak i nieskierowane krawędzie. Motywację do badań stanowią zagadnienia komunikacyjne z zakresu szeregowania zadań.

  Full text to download in external service

 • A note on the strength and minimum color sum of bipartite graphs

  Publication

  Siłą grafu G nazywamy najmniejszą liczbę całkowitą s, taką że istniej pokolorowanie grafu G, o minimalnej sumie przy użyciu kolorów {1,...,s}. W pracy pokazano, że w grafach dwudzielnych stopnia D zachodzi oszacowanie s <= ceil(D/2) + 1. Z obserwacji tej wynika algorytm wielomianowy do obliczania siły i sumy chromatycznej w grafach dwudzielnych stopnia co najwyżej 4.

  Full text to download in external service

 • Approximating the maximum 2- and 3-edge-colorable subgraph problems

  Publication

  Dla ustalonej wartości parametru k>=2, problem maksymalnego podgrafu krawędziowo k-kolorowalnego polega na wskazaniu k rozłącznych skojarzeń w grafie prostym, a kryterium optymalizacji jest maksymalizacja całkowitej liczby użytych krawędzi. W pracy podano algorytmy 5/6- i 4/5-przybliżone odpowiednio dla przypadków k=2 i k=3, poprawiając wyniki znane z literatury.

  Full text to download in external service

 • On Tradeoffs Between Width- and Fill-like Graph Parameters

  In this work we consider two two-criteria optimization problems: given an input graph, the goal is to find its interval (or chordal) supergraph that minimizes the number of edges and its clique number simultaneously. For the interval supergraph, the problem can be restated as simultaneous minimization of the path width pw(G) and the profile p(G) of the input graph G. We prove that for an arbitrary graph G and an integer t ∈ {1,...

  Full text to download in external service

 • Clearing directed subgraphs by mobile agents

  Publication

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - Year 2019

  We study several problems of clearing subgraphs by mobile agents in digraphs. The agents can move only along directed walks of a digraph and, depending on the variant, their initial positions may be pre-specified. In general, for a given subset S of vertices of a digraph D and a positive integer k, the objective is to determine whether there is a subgraph H=(V,A) of D such that (a) S is a subset of V, (b) H is the union of k directed...

  Full text to download in external service

 • A Framework for Searching in Graphs in the Presence of Errors

  Publication

  - Year 2019

  We consider a problem of searching for an unknown target vertex t in a (possibly edge-weighted) graph. Each vertex-query points to a vertex v and the response either admits that v is the target or provides any neighbor s of v that lies on a shortest path from v to t. This model has been introduced for trees by Onak and Parys [FOCS 2006] and for general graphs by Emamjomeh-Zadeh et al. [STOC 2016]. In the latter, the authors provide...

  Full text to download in external service

 • Zero-visibility cops and robber and the pathwidth of a graph

  Publication

  - JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION - Year 2015

  We examine the zero-visibility cops and robber graph searching model, which differs from the classical cops and robber game in one way: the robber is invisible. We show that this model is not monotonic. We show that the zero-visibility copnumber of a graph is bounded above by its pathwidth and cannot be bounded below by any nontrivial function of the pathwidth. As well, we define a monotonic version of this game and show that the...

  Full text to download in external service

 • The Complexity of Zero-Visibility Cops and Robber

  Publication

  - Year 2014

  In this work we deal with the computational complexity aspects of the zero-visibility Cops and Robber game. We provide an algorithm that computes the zero-visibility copnumber of a tree in linear time and show that the corresponding decision problem is NP-complete even for the class of starlike graphs.

  Full text to download in external service

 • On the total restrained domination number of a graph

  W pracy przedstawione są ograniczenia i własności liczby dominowania podwójnie totalnego.

 • Generowanie sąsiedztwa w algorytmach lokalnych poszukiwań uporządkowanego kolorowania grafów

  Publication

  - Year 2006

  Przedstawienie rozwiązań problemów kombinatorycznych w postacipermutacji daje podstawy do konstrukcji algorytmów lokalnychposzukiwań. Uporządkowane pokolorowanie grafu można zapisać w postaci permutacji wierzchołków grafu. Podstawowe operacje prowadzącedo generowania sąsiedztwa rozwiązania to zamiana dwóch elementówlub przesunięcie elementu permutacji. W artykule wskazujemy metodępozwalającą na wykonanie takich operacji w czasie...

 • Identyfikacja terenu za pomocą autonomicznego robota

  Publication

  W pracy rozważane jest zagadnienie identyfikacji nieznanego terenuprzy pomocy autonomicznego robota o ograniczonym zasięguwidzialności. Przyjęty model matematyczny zakłada, że teren mapostać ograniczonej dwuwymiarowej mapy podzielonej na identycznekwadratowe obszary (pola) przylegające do siebie bokami. Zadaniemautonomicznego robota, którego zasięg widzialności ogranicza siedo pól przylegających do miejsca, w którym się znajduje,...

 • Wyszukiwanie cykli w grafach przy użyciu cykli Hopfielda

  Przedstawiono przykłady zastosowania sieci neuronowej Hopfielda do rozwiązywania trudnych obliczeniowo problemów kombinatorycznych.

 • The limit case of a domination property

  Publication

  - ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES - Year 2012

  Praca dotyczy dolnego ograniczenia liczby dominowania w grafach, ze względu na ilość wierzchołków oraz największą liczbę liści w drzewie spinającym.

  Full text to download in external service

 • Convex universal fixers

  Publication

  Praca dotyczy dominowania wypukłego w grafach pryzmowych.

  Full text available to download

 • Leader election for anonymous asynchronous agents in arbitrary networks

  Publication

  - DISTRIBUTED COMPUTING - Year 2014

  We consider the problem of leader election among mobile agents operating in an arbitrary network modeled as an undirected graph. Nodes of the network are unlabeled and all agents are identical. Hence the only way to elect a leader among agents is by exploiting asymmetries in their initial positions in the graph. Agents do not know the graph or their positions in it, hence they must gain this knowledge by navigating in the graph...

  Full text to download in external service

 • On minimum cost edge searching

  Publication

  We consider the problem of finding edge search strategies of minimum cost. The cost of a search strategy is the sum of searchers used in the clearing steps of the search. One of the natural questions is whether it is possible to find a search strategy that minimizes both the cost and the number of searchers used to clear a given graph G. We call such a strategy ideal. We prove, by an example, that ideal search strategies do not...

  Full text to download in external service

 • Three-fast-searchable graphs

  Publication

  - DISCRETE APPLIED MATHEMATICS - Year 2013

  In the edge searching problem, searchers move from vertex to vertex in a graph to capture an invisible, fast intruder that may occupy either vertices or edges. Fast searching is a monotonic internal model in which, at every move, a new edge of the graph G must be guaranteed to be free of the intruder. That is, once all searchers are placed the graph G is cleared in exactly |E(G)| moves. Such a restriction obviously necessitates...

  Full text to download in external service

 • Optimal edge-coloring with edge rate constraints

  Publication

  - NETWORKS - Year 2013

  We consider the problem of covering the edges of a graph by a sequence of matchings subject to the constraint that each edge e appears in at least a given fraction r(e) of the matchings. Although it can be determined in polynomial time whether such a sequence of matchings exists or not [Grötschel et al., Combinatorica (1981), 169–197], we show that several questions about the length of the sequence are computationally intractable....

  Full text to download in external service

 • On-line ranking of split graphs

  A vertex ranking of a graph G is an assignment of positive integers (colors) to the vertices of G such that each path connecting two vertices of the same color contains a vertex of a higher color. Our main goal is to find a vertex ranking using as few colors as possible. Considering on-line algorithms for vertex ranking of split graphs, we prove that the worst case ratio of the number of colors used by any on-line ranking algorithm...

  Full text to download in external service