Search results for: uslugi www - MOST Wiedzy

Search

Search results for: uslugi www

Search results for: uslugi www

 • Medyczne serwisy internetowe w promocji wysokiego zaufania.

  Publication

  - Year 2003

  W artykule poddano dyskusji problematykę internetowej reklamy leków w aspekcie kosztów, efektywności, postrzegania i akceptacji przekazu reklamowego. Porównując wydajność kampanii reklamowych zamawianych w portach medycznych z promocją leków prowadzoną we własnym serwisie tematycznym. Na przykładzie praktycznego wdrożenia serwisu dla lekarzy wykazano korzyści marketingowe wynikające z prowadzenia własnych stron tematycznych...

 • Internetowa telediagnostyka układów elektronicznych.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono realizację sprzętową i programistyczną prototypowej usługi sieciowej, której zadaniem jest testowanie i lokalizowanie uszkodzeń w mieszanych sygnałowo układach elektronicznych za pośrednictwem Internetu.

 • Internetowa akwizycja sygnałów życiowych.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono rozwiązanie techniczne systemu do zdalnej akwizycji sygnałów życiowych pacjentów w stanach nagłych z wykorzystaniem protokołów internetowych. Celem projektu jest dążenie do rozwiązań mobilnych z dostępem internetowym o niewielkiej złożoności konstrukcyjnej i małym poborze energii.