Search results for: zarzadzanie środowiskowe - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: zarzadzanie środowiskowe

Search results for: zarzadzanie środowiskowe

 • ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PRAW CZŁOWIEKA

  e-Learning Courses
  • A. Zielińska-Jurek
  • A. Małachowska

 • Zmiany klimatyczne i ich skutki środowiskowe

  e-Learning Courses
  • A. D. Dettlaff

 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg

  e-Learning Courses
  • R. Okraszewska
  • M. Budzyński

  Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

 • Środowiskowe Aspekty Miast - sem. 1 mgr WILIŚ 2022/23

  e-Learning Courses
  • A. Szymkiewicz
  • T. Kolerski
  • E. Kulbat
  • M. Kasprzyk
  • M. Gajewska
  • A. Duszyńska
  • K. Daliga
  • D. Wróblewska
  • K. Czerwionka
  • W. Szpakowski... and 3 others

 • Zagożenia środowiskowe, W/S, IMM, I st., sem. 7, zimowy 22/23 (PG_00039404)

  e-Learning Courses
  • B. Dawidowicz

  Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą dotyczącą istoty zagrożeń środowiskowych związanych z inżynierią mechaniczno - medyczną, metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także przedstawienie wybranych przykładów neutralizacji i likwidacji powstałych zagrożeń.

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Professor Dr hab. Eng. Piotr Grudowski heads the Department of Quality and Commodity Management at the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology. In the years 1987-2009 he worked at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology, where he obtained a doctoral degree in technical sciences in the discipline of construction and operation of machines and he headed the Department...

 • Środowiskowe aspekty wdrażania koncepcji lean manufacturing

  Publication

  - Year 2012

  Z uwagi na rosnące zainteresowanie tematyką nowoczesnego i niskokosztowego zarządzania środowiskowego w artykule przedstawiono główne obszary wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing w procesie doskonalenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnym. Zdefiniowano pojęcie aspektu środowiskowego w ujęciu wymagań normy ISO14001. Opisano budowę środowiskowej wartości dodanej Lean Manufacturing. Podjęto próbę udowodnienia...

  Full text to download in external service

 • Możliwości doskonalenia w zarządzaniu jakościowym i środowiskowym w podmiotach gospodarczych

  Publication

  - Year 2011

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano problematykę dotyczącą doskonalenia podmiotów gospodarczych w obszarach zwiazanych z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem środowiskowym. Autorzy omówili oba te obszary pod kątem zarówno potrzeby doskonalenia, jak i czynników, które tę potrzebę generują. Dokonano również analiz dotyczących obu tych aspektów w obszarach wejścia do procesu, działań operacyjnych, jak i wyjścia.

 • Środowiskowe aspekty wdrażania koncepcji lean manufacturing

  Publication

  - Year 2012

  Z uwagi na rosnące zainteresowanie tematyką nowoczesnego i niskokosztowego zarządzania środowiskowego w artykule przedstawiono główne obszary wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing w procesie doskonalenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnym. Zdefiniowano pojęcie aspektu środowiskowego w ujęciu wymagań normy ISO14001. Opisano budowę środowiskowej wartości dodanej Lean Manufacturing. Podjęto próbę udowodnienia...

 • Korporativnaa kul`tura i proekologiceskoe predpriatiem.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy w kontekście przekształceń form zarządzania środowiskowego w USA uzasadnia sie tezę o potrzebie zmiany podejścia do spraw środowiska z menedżersko-technokratycznego na menedżersko-kulturowe.