Search results for: AMINY MYJĄCE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: AMINY MYJĄCE

Search results for: AMINY MYJĄCE

 • AMINO ACIDS

  Journals

  ISSN: 0939-4451 , eISSN: 1438-2199

 • Biogenne aminy

  Publication

  W rozdziale omówiono zagadnienia związane z powstawaniem biogennych amin w surowcach i produktach żywnościowych oraz ich wpływ na zdrowie konsumentów.

  Full text to download in external service

 • Journal of Amino Acids

  Journals

  ISSN: 2090-0104

 • Opinia techniczna dotycząca bezpieczeństwa eksploatacji przenośnych, pneumatycznych wytwornic piany myjącej

  Publication

  - Year 2014

  Przeprowadzono analizę porównawczą ręcznych pneumatycznych wytwornic piany do mycia powierzchni płaskich oraz elementów wyposażenia w zakładzie przetwórstwa żywności. Celem analizy było określenie wymagań formalnych, których spełnienie jest konieczne podczas eksploatacji urządzeń oraz, czy konstrukcja każdego z porównywanych urządzeń pozwala na bezpieczną eksploatację.

 • Samorządność gminy Puck

  Publication

  - Year 2021

 • Aminy w środowisku - niebezpieczeństwo czy jego naturalny element?

  A lot of amines and their compounds are used in the industry. First of all they are used for the preparation of medicines, plant protection agents, fertilizers and plastics. Amines are also released into the environment as a result of natural biological processes such as the release of certain species of flowers to lure insects, and also biochemical breakdown of amino acids in the protein during decomposition of organic matter. Unfortunately,...

  Full text to download in external service

 • Strategia rozwoju gminy Kobylnica

  Publication

  - Year 2020

 • The Synthesis of 3-Amino-pyrazine-2-carbohydrazide and 3-Amino-N'-methylpyrazine-2-carbohydrazide Derivatives

  Publication

  - JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY - Year 2012

  W poszukiwaniu biologicznie aktywnych związków otrzymano szereg pochodnych 3-Amino-pirazyno-2-karbohydrazydu i 3-Amino-N'-metylopirazyno-2-karbohydrazydu w wyniku reakcji hydrazydu aminopirazynoinowegokwasu z izocyjanianami, aldehydami, ketonami, CS2 i kwasem mrówkowym.

  Full text to download in external service

 • Biosynthetic and synthetic access to amino sugars.

  Publication

  Amino sugars are important constituents of a number of biomacromolecules and products of mi crobial secondary metabolism, including antibiotics. For most of them, the amino group is located at the positions C1, C2 or C3 of the hexose or pentose ring. In biological systems, amino sugars are formed due to the catalytic activity of specific aminotransferases or amidotransferases by introducing an amino functionality derived from L-glutamate...

  Full text to download in external service

 • Amino acid formation by electron irradiation

  Publication
  • D. Caceres
  • M. Bertin
  • A. Lafosse
  • A. Domaracka
  • D. Pliszka
  • R. Azria

  - Year 2006

  W artykule zaprezentowano procedurę badania reakcji indukowanych przez niskoenergetyczne elektrony w mieszanych warstwach molekularnych CH3COOD:NH3.

 • Rozwój zrównoważony w skali gminy.

  Publication

  - Year 2002

  Tematem artykułu jest przedstawienie jednego ze sposobów kreowania rozwoju terytorium jakim jest rozwój zrównoważony. Opisano podstawowe zasady jego kreowania, porównano z pojęciem ekorozwoju, scharakteryzowano kompleksowe narzędzia wdrażania rozwoju zrównoważonego będące w dyspozycji gmin.

 • Postępy w zakresie analizy powietrza mającej na celu identyfikację grzybów środowiskowych

  Publication

  - Year 2012

  Powietrze jest środowiskiem znacznie bliższym człowiekowi niż woda i gleba. Zatem jakość powietrza, szczególnie w pomieszczeniach, w których człowiek spędza nawet 80-95% czasu dnia jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na ogólną jakość życia ludzi. Skażenie powietrza w pomieszczeniach może wywoływać problemy zdrowotne. Jednym ze składników zanieczyszczeń powietrza są grzyby środowiskowe, które mogą wpływać na zdrowie...

 • Geo-location of the commune of an IP user

  Publication

  - Year 2008

  This paper describes a system of geo-location of an IP user that would enable VoIP users to call 112. Basic requirement is fast (under 50ms) determination of the commune of the subscriber. To obtain as accurate information as possible aggregation of several methods was proposed: using a database of locations of IP ranges created by specialized companies, traceroute using history of user locations to assume his current one.It is...

 • A preliminary study for identifying olfactory markers of fear in the rat

  Publication

  - LAB ANIMAL - Year 2008

  W sytuacjach stresowych wiele zwierząt wydziela feromony alarmowe aby ostrzec inne osobniki o nieuchronnym zagrożeniu. Autorzy szukali warunków doświadczalnych, mających na celu identyfikację feromonów alarmowych wydzielanych przez szczury. Szczury umieszczono w specjalnie zaprojektowanych komorach i narażono na różne dotykowe, wizualne i akustyczne bodźce w przeciągu kilku dni. Badacze obserwowali zachowanie szczurów i analizowali...

 • Strategia edukacji gminy Sadlinki 2015-2020

  Publication

  - Year 2015

  Strategia rozwoju edukacji to dokument planowania strategicznego określający główne kierunki rozwoju edukacji na terenie gminy Sadlinki; to wskazanie możliwych form rozwoju, szans oraz zagrożeń w tej dziedzinie na najbliższe lata

 • Inhibitors of amino acids biosynthesis as antifungal agents

  Publication

  Fungal microorganisms, including the human pathogenic yeast and filamentous fungi, are able to synthesize all proteinogenic amino acids, including nine that are essential for humans. A number of enzymes catalyzing particular steps of human-essential amino acid biosynthesis are fungi specific. Numerous studies have shown that auxotrophic mutants of human pathogenic fungi impaired in biosynthesis of particular amino acids exhibit...

  Full text to download in external service

 • Applications of Unnatural Amino Acids in Protease Probes

  Publication
  • I. Maluch
  • J. Czarna
  • M. Drag

  - Chemistry-An Asian Journal - Year 2019

  Full text to download in external service

 • Amino Acid and Peptide‐Based Antiviral Agents

  A significant number of antiviral agents used in clinical practice are amino acids, short peptides, or peptidomimetics. Among them, several HIV protease inhibitors (e. g. lopinavir, atazanavir), HCV protease inhibitors (e. g. grazoprevir, glecaprevir), and HCV NS5A protein inhibitors have contributed to a significant decrease in mortality from AIDS and hepatitis. However, there is an ongoing need for the discovery of new antiviral...

  Full text to download in external service

 • Niebezpieczeństwo ukryte w żywności-aminy biogenne. Cz. II. Metody oznaczania i wyzwania.

  Ze względu na aktywność biologiczną amin biogennych ich oznaczanie zarówno jakościowe, jak i ilościowe w żywności ma istotne znaczenie w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Obecnie do monitoringu amin biogennych w żywności najczęściej wykorzystuje się: wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC), chromatografię cienkowarstwową (TLC) oraz absorpcyjną spektrofotometrię cząsteczkową. Są to jednak techniki czasochłonne,...

 • Unusual behavior of secondary amine group as a leaving group

  Publication

  - Year 2012

  In our recent project we focused on reactivity of2,2-dimethyl-4,6-dioxane-1,3-dione carbamoilo- and thiocarbamoylo- derivatives as a ketenesource. Meldrum`s acid derivatives after thermal decomposition gives substituted keteneswith stoichiometric yield, that can be trapped with various spectrum of nucleophiles likealcohols, thiols, amine, imines etc. In case of5-[3-(dimethylamino)-sulfanyl-propyliden]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione...