Sebastian Wilczewski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr inż. Sebastian Wilczewski

dr inż. Sebastian Wilczewski

Social media

Publication showcase

 • Assessment of the Current Potential of Hydropower for Water Damming in Poland in the Context of Energy Transformation

  - ENERGIES - Year 2022

  The present paper indicates that hydropower, including small hydropower plants (SHPs), may play a very important role in Poland’s energy transformation in the near future. The development of SHPs may also increase water resources in the steppe Poland. Additionally, the aim of the present research is to conduct the PEST analysis of SHPs in Poland, taking into account the SHP potential. For the first time, maps showing the power...

  Full text available to download

 • Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

  - Year 2022

  W opracowaniu opisane zostały wzorce postępowania stosowane w przypadku realizacji przedsięwzięć dużych i złożonych, takie jak Scaled Agile Framework (SAFe), Large-Scale Scrum (LeSS) czy Nexus, spośród których najbardziej popularne jest to pierwsze podejście. Każda z tych metodyk zawiera wskazówki i wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób koordynować prace wielu Zespołów Scrum. Wprowadzają one wydarzenia oraz role niezbędne w bardziej...

  Full text to download in external service

 • Development of globalization in culture on the example of Europe

  - Year 2021

  This article attempts to reflect on the consequences of cultural globalization i.e. the opporturnities and threats that exist it brings with it for existing local cultures. As we know, The processes of globalization contribute to the emergence of any, often contradictory phenomena in the field of culture which influence the existing local cultural systems in various ways. It is assumed that the most important consequence of cultural...

  Full text to download in external service

Obtained scientific degrees/titles

 • 2011-10-26

  Obtained science degree

  dr inż. Management (Economics)
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

seen 1933 times