Stanisław Wojtas - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

 • OCENA UZIEMIEŃ SŁUPÓW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH ZWŁASZCZA POSADOWIONYCH NA GRUNTACH O WYSOKIEJ REZYSTYWNOŚCI

  W artykule została omówiona problematyka pomiaru i oceny właściwości uziemień słupów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem przebiegów wolno-i szybkozmiennych. Uzyskanie odpowiednio niskiej wartości rezystancji uziemienia słupa posadowionego na gruncie o rezystywności powyżej 1000Ωm może być trudne. Praca zawiera analizę zmian właściwości statycznych i udarowych uziemień w funkcji rezystywności...

  Full text in external service

 • Impulse Impedance Measurements of Lightning Protection Earthings

  - 2019

  Lightning protection earthing systems should be tested at currents with time parameters similar to those of lightnings. A method and definition of a measured value of impulse impedance are introduced. The impulse impedance was determined by a quotient of voltage drop on the tested earthing to a value of current in measure circuit. The usefulness of the impulse method for lightning protection evaluation is tested on radio base stations...

  Full text in external service

 • Main Outlines of Lightning Research Development in Poland

  • Z. Flisowski
  • M. Łoboda
  • G. Masłowski
  • S. Wojtas

  - 2018

  The paper deals with the historical development of lightning protection research, lightning protection ideas and investigations in Poland. The main achievements of lightning research performed at the technical universities in Gdansk, Warsaw and Rzeszow have been characterized. Exemplary main achievements related to natural lightning observations and measurements as well to those performed in laboratory scale tests have been shortly...

  Full text in external service

Obtained scientific degrees/titles

seen 446 times