Sylwia Sobieszczyk - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 47

  • Category
  • Year
  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2014
Year 2013
  • Rozwój bioaktywnych implantów porowatych na osnowie stopów tytanu
    Publication

    - Year 2013

    Głównym przedmiotem pracy są złożone zagadnienia materiałowe wynikajace ze specyfiki zastosowań implantów wytworzonych z tytanu i jego stopów, szczególnie w zakresie bioaktywności i stabilności długoczasowej implantów tkanki kostnej w obszarach przenoszących znaczne obciążenia. Dokonano krytycznej analizy obecnego stanu wiedzy w tym zakresie i przedstawiono wyniki prac własnych prowadzonych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej,...

Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2008
Year 2007
Year 2006
Year 2005
Year 2002

seen 648 times