Tomasz Parteka - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Team member)

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Polska Akademia Nauk, Komitet "Człowiek i Środowisko"

  Conducted 1999-04-13 - 2007-03-31 at position: członek

 • Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN

  Conducted 2003-06-25 at position: członek Prezydium

 • Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy prezydium PAN

  Conducted 1999-04-13 at position: członek

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • Bałtycka Grupa Doradcza

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Ekspertyzy w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego

 • Głowna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana przez Ministra Budownictwa dnia 5 września 2006r.

  Minister Budownictwa, Polska

  Ekspertyzy w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego

 • Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej powołana przez Prezesa Rady Ministrów dnia 13 lutego 2007r.

  Prezes Rady Ministrów, Polska.

  Ekspertyzy w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego

 • Zespół Doradców Marszałka Województwa Pomorskiego

  Marszałek Województwa Pomorskiego, Polska

  Ekspertyzy w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego

seen 447 times