Main Library - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Main Library

Filters

total: 49

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
2019
2018
2017
2015
2014
 • Dział Pozycje Wydzielone w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Publication

  Przedmiotem artykułu jest dział PW, który jest częścią zbiorów znajdujących się w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstanie działu wiąże się z istnieniem cenzury w okresie Polski Ludowej. Książki znajdujące się w kolekcji PW ze względu na swoja treść nie mogły być dostępne dla każdego czytelnika. Wymagały zatem oddzielenia od całości księgozbioru, stąd nazwa sygnatury Pozycje Wydzielone. Przeanalizowano:...

  Full text available

 • Scholarly communication activities in the fields of chemistry and economics. A Polish perspective
  Publication

  This study examines the scholarly communication activities in two scientific fields, chemistry and economics, in a Polish context. The dissertation aims at investigating what characterises the publishing choices of researchers and what supplementary forms for the dissemination of research output are used by scholars. In addition, the paper is looking into what are the views and awareness of open access and institutional repositories...

  Full text in external service

2013
2012
2011
2010
 • Konsorcja formą współpracy bibliotek akademickich i naukowych.
  Publication

  - 2010

  W dobie globalizacji biblioteki naukowe stanęły przed nowymi zadaniami związanymi z dostarczaniem użytkownikom elektronicznej informacji naukowej. Ma to jednocześnie bezpośredni wpływ na wspieranie kształcenia ustawicznego w społeczeństwie informacyjnym. Informacja naukowa mająca wymierną wartość rynkową, jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Europie. Tworzone w ostatnich latach konsorcja biblioteczne...

  Full text available

2009
2008
2005
 • Biblioteki cyfrowe budowane w oparciu o oprogramowanie JeromeDL
  Publication

  Omówiono podstawowe możliwości JeromeDL, oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych, stosującego rozwiązania sieci semantycznych (RDF, DublinCore) oraz standardy biblioteczne (MARC21, BibTeX). Przedstawiono mpraktyczne zastosowaniaoprogramowania JeromeDL do tworzenia bibliotek cyfrowych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej (WBSS PG) i Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.

2004
 • Bazy danych dostępne na stronach WWW polskich bibliotek politechnicznych
  Publication

  - 2004

  Wykorzystując nowoczesną technologię polskie biblioteki politechniczne umożliwiają zadalny dostęp do szerokiego zakresu profesjonalnej literatury w bazach danych, dotyczącej głównie nauk ścisłych, technicznych i dyscyplin pokrewnych. Większość dostępnych baz danych to bazy bibliograficzne. Poprzez swoje strony WWW organizują też dostęp do zagranicznych serwisów wydawców i dystrybutorów czasopism elektronicznych, umożliwiając użytkownikom...

2003