Department of History, Theory of Architecture and Monument Conservation - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of History, Theory of Architecture and Monument Conservation

Filters

total: 317

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
2019
2018
 • Borrowing Images of Empire. The contribution of research on the artistic influence of the Holy Roman Empire on Polish Romanesque architecture in the eleventh and twelfth centuries

  Although knowledge concerning Romanesque architecture in Poland has developed over many years, most cathedrals and ducal or royal seats have not been comprehensively examined. Moreover, a substantial number of contemporary scholarly works have erased the thin line between material evidence and its interpretation. As a consequence, the architectural remains of Polish Romanesque edifices are often considered the basis for wider comparative...

  Full text available

 • Fasady zabytkowe
  Publication

  - Architektura-Murator - 2018

  Konserwacja zabytków nie jest zamkniętą księgą niezmiennych praw i zasad. Zmienia się wraz z kolejnymi epokami.I nie jest zbiorem sztywnych reguł, które dają się zastosować bez refleksji i wiedzy. W każdym przypadku prac prowadzonych na konkretnej fasadzie konieczne jest postawienie diagnozy właściwej dla rozpatrywanego przypadku i umiejętne znalezienie środków zaradczych w tej konkretnej jednostkowej sytuacji. Trzeba umieć ocenić...

  Full text in external service

 • GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - A CONTINUATOR OF THE LVIV SCHOOL OF ARCHITECTS' EDUCATION ON THE EXAMPLE OF DESCRIPTIVE GEOMETRY TEACHING

  The new theory at the time was descriptive geometry, quickly reached the Polish lands. Her first lecture was held at the Warsaw School of Artillery and Engineering in 1809-1812, by a French teacher Jan Joachim Livet (1809-12). The new discipline was quickly adopted in all major centers of Polish science at that time, which include university cities - Warsaw, Krakow, Vilnius and the Krzemienieckie High School, which represent high...

  Full text in external service

 • Gdyńskie chłodnie portowe - studium przypadku przemysłowej architektury portowej okresu modernizmu
  Publication

  Artykuł podejmuje tematykę obiektów monumentalnej architektury przemysłowej portu gdyńskiego, o funkcji chłodni. Rozwój technologii chłodzenia spowodował, że od połowy XIX w. obiekty takie budowano w dużych, zazwyczaj międzynarodowych ośrodkach dla zapewnienia wysokiego poziomu obsługi handlu produktami łatwo psującymi się. Dynamiczny rozwój portowego zaplecza Gdyni w okresie międzywojennym zaowocował powstaniem aż trzech budowli...

 • Grzebowiska dla zwierząt w Polsce
  Publication

  W niniejszym artykule podjęto tematykę miejsc pochówku zwierząt. Problem został omówiony w odniesieniu do terenu Polski na tle przykładów z zagranicy. Współczesne grzebowiska dla zwierząt powstają w naszym kraju od niedawna i mimo że cmentarze dla zwierząt są u nas stosunkowo nowym zjawiskiem, to już teraz można dostrzec ich typowe cechy przestrzenne. Autorka, na co dzień zajmująca się zagadnieniami z dziedziny architektury, starała...

  Full text available

 • In Search of Naval Beauty. Historical Study of Ship Architecture
  Publication

  Designing ships is no mean achievement. In the old days, constructors focused on making their ships visually appealing, while paying scant regard to the living conditions of the crew. Such an approach reflected the state of the art in ship building at the time as well as the social order prevalent in those days. A breakthrough came no earlier than at the turn of the 19th / 20th centuries. The industrial revolution brought along...

  Full text in external service

 • Influence of the local building tradition on Renaissance architecture in Royal Prussia
  Publication

  - 2018

  Contrary to the southern Europe the first signs of Renaissance in northern parts of the Holy Roman Empire as well as in Poland and Lithuania might be observed only at the beginning of the 16th century. Initially, they were created by Italian teams which came from Florence, Rome and the region of Como. One of the most recognizable marks of that process was the transfer of the Italian craftsmen and architectural solutions, e.g....

  Full text in external service

 • Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium
  Publication

  - 2018

  W monografii ustalono m.in.: 1) położenie strefy osadniczej Młodego Miasta i zasięg jego patrymonium, 2) liczbę i (w miarę możliwości) lokalizację obiektów sakralnych w tym ośrodku, 3) zmiany w statusie parafialnym kościoła św Bartłomieja, 4) przemiany demograficzne ośrodka młodomiejskiego, 5) związki elity politycznej Młodego Miasta z Głównym Miastem oraz ich kontakty z Zakonem, 6) rolę portu Młodego Miasta jako ośrodka pomocniczego...

 • Pavilion Hospitals Of West Prussia In The 19th Century – Evolution Of The Idea
  Publication

  In the 19th century a number of modern curative and healthcare hospitals with complex functional and spatial layout were erected in the territory of the West Prussia. The largest of them were specialist centers treating physical and mental illnesses and disabilities: institutions for mentally ill patients (including addicts), epileptics and disabled people. Apart from the medical treatment section, there were administrative, social...

 • Płyty przedprożowe z elewacji dawnego budynku jatek mięsnych w Gdańsku?
  Publication

  During the archaeological studies conducted in 2004–2005 in the area of former meat stalls of the Main Town butchers’ guild in Gdańsk Robert Krzywdziński, the manager of the research project, argued that decorative stoop panels of the house at 52 Mariacka Street that was reconstructed after the Second World War came from the bas-relief sculpture decorations of the gable wall facing Mariacka Street of the meat stall building...

  Full text in external service

 • Przebudowy i zmiany aranżacji dawnych kościołów protestanckich nad Bałtykiem po 1945 r.
  Publication

  .

 • PRZESTRZENIE HANDLU TRADYCYJNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU REWITALIZACJI – SZKIC PROBLEMATYKI

  Celem opracowania jest przedstawienie problematyki rewitalizacji targowisk w kontekście wyzwań, przed jakimi stoją one we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Problematyka ta została opracowana na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego na reprezentatywnym targowisku w Gdańsku Oliwie oraz badaniach literaturowych. Posłużyły one do sformułowania wytycznych do projektu wdrożeniowego zmierzającego do poprawy...

  Full text in external service

 • Przyjazne miasto i hybrydowa mobilność miejska, czyli o hulajnodze naukowo
  Publication

  Hulajnoga zalicza się do urządzeń transportu osobistego (UTO), które usprawniają i przyspieszają poruszanie się w mieście. Podobnie jak rower, hulajnoga przyczynia się do zmiany nawyków transportowych mieszkańców współczesnych miast. Ostatnio uświadomiono sobie ogromny potencjał UTO w zakresie wzbogacania form aktywnej mobilności miejskiej. Współczesna myśl urbanistyczna skupia się na potrzebie rozwiązywania problemów, spośród...

  Full text available