Department of Hydromechanics and Hydroacoustics - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Hydromechanics and Hydroacoustics

Filters

total: 52

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2019
2018
2017
 • Acoustic imaging of selected areas of Gdansk Bay with the aid of parametric echosounder and side-scan sonar

  The article presents and analyses the data recorded during sounding of the Gdansk Bay seabed with the aid of a parametric echosounder and a side-scan sonar. The accuracy of seabed structure examination, as a condition for obtaining valuable results, requires correct configuration of echolocation devices and proper calibration of peripheral devices, such as the survey unit geographical position sensor – GPS, the navigation unit,...

  Full text in external service

 • Acoustical images of the Gulf of Gdansk
  Publication

  Acoustic images of seabed are of interest to specialists in the field of marine engineering, marine navigation, marine archeology, hydrogeology, etc. New technolo gies based on use of elastic waves, predominantly acoustic waves that allow detecting complexity of geometric forms of seabed, ensure progress in studying the bathymetric structure of seafloor. Use of parametric sources of waves generated...

  Full text in external service

 • Design of Structure of Tension Leg Platform for 6 MW Offshore Wind Turbine Based On Fem Analysis

  The article presents the calculation and design stages of the TLP platform serving as a supporting construction of a 6 MW offshore wind turbine. This platform is designed to anchor at sea at a depth of 60 m. The authors presented the method of parameterization and optimization of the hull geometry. For the two selected geometry variants, the load and motion calculations of the platform subjected to wind, wave and current under...

  Full text in external service

 • Obrazy akustyczne dna morskiego w wybranych akwenach Bałtyku
  Publication

  Metody akustyczne obserwacji obszarów podwodnych mórz i oceanów stosowane są od początku XX wieku. Początkowo były to echosondy nawigacyjne najczęściej składające się z pojedynczych przetworników. Następnie zaczęto stosować sonary do wykrywania obiektów stanowiących przeszkody nawigacyjne pod woda, które miały głównie zastosowanie w marynarce wojennej. W drugiej połowie XX wieku rozpoczęto konstruowanie urządzeń akustycznych, których...

 • Searching for Critical Conditions During Lifeboat Launching – Simulations

  The article describes numerical simulations of the process of lifeboat launching at the ship’s side. The research is aimed at finding the values of ship motion parameters which appear to be most dangerous for people in the lowered lifeboat due to the generated accelerations. The simplified model of ship hull motion adopted at this research stage bases on a superposition of harmonic motions with given amplitudes and periods in six...

  Full text in external service

 • Selected acoustic images of the Gdansk Bay
  Publication

  The main goal of the paper is to describe the results of sounding the Gdansk Bay seabed by using a parametric sub-bottom profiler, multibeam echosounder and side scan sonar. Quality of dsata obtained during trials depends interalia on a proper location of antenna to reduce influence of pitch, roll and heave motions as well as ship noise.

  Full text in external service

 • Technology Concept of TLP Platform Towing and Installation in Waters with Depth of 60 m

  The article is part of the design and research work conducted at the Gdansk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, in cooperation with a number of other research centres, which concerns offshore wind farms planned to be built in the Polish zone of the Baltic sea in the next years. One of most difficult tasks in this project is building suitable foundations for each power unit consisting of a...

  Full text in external service

 • Theoretical Model of Acoustic Wave Propagation in Shallow Water

  The work is devoted to the propagation of low frequency waves in a shallow sea. As a source of acoustic waves, underwater disturbances generated by ships were adopted. A specific feature of the propagation of acoustic waves in shallow water is the proximity of boundaries of the limiting media characterised by different impedance properties, which affects the acoustic field coming from a source situated in the water layer “ deformed”...

  Full text in external service

 • Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego
  Publication

  Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu warunków środowiskowych na dokładność zobrazowania dna morza za pomocą systemów hydroakustycznych. Czynniki naturalne, przede wszystkim falowanie powierzchni morza i niejednorodny rozkład prędkości dźwięku w wodzie, mają wpływ na zmianę toru promieni akustycznych. Choć w obu przypadkach mechanizm zjawisk jest zupełnie odmienny, odgrywają one decydującą rolę w odwzorowaniu dna i...

2016
2015
2014
 • A numerical model to simulate the motion of a lifesaving module during its launching from the ship’s stern ramp

  The article presents a numerical model of object motion in six degrees of freedom (DoF) which is intended to be used to simulate 3D motion of a lifesaving module during its launching from a ship using a stern ramp in rough sea. The model, of relatively high complexity, takes into account both the motion of the ship on water in changing sea conditions, and the relative motion of the ramp with respect to the ship. The motion of the...

  Full text in external service

 • Aktualna działalność i rola Komitetu Akustyki PAN
  Publication

  - 2014

  Opis aktualnej działalności i roli Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, obecny skład Komitetu Akustyki PAN, regulamin oraz przewodniczący KA PAN od powstania komitetu do chwili obecnej.

 • Akustyka podwodna historia i współczesność
  Publication

  Jubileusz pięćdziesięciolecia Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przypomnienie drogi która przeszła polska akustyka w tym długim, półwiecznym okresie. Na tym tle, w sposób bardziej widoczny jawi się jej stan aktualny, obecne osiągnięcia, a w tym temat akustyki podwodnej. Nazwa „hydroakustyka” lub „akustyka podwodna” określa się obszar nauki i techniki zajmującą się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji w środowisku wodnym...

 • Computational simulation of motion of a rescue module during its launching from ship at rough sea

  This paper is a continuation of the work titled : “A comp utational model for simulation of motion of rescue module during its launching from stern ramp of a ship at rough sea”. It presents results of computer simulations of motion of a rescue module with embarked persons during its launching on rollers along stern ramp of a ship at rough sea. The simulations were conducted for a selected ship fitted with a launching ramp , for...

  Full text in external service

 • Developing a methodology for model tests of floating platforms in a towing tank of low depth
  Publication

  The paper presents two ways to mooring model of semi-submersible platform for research in the small depth towing pool. The tested model was made in the likeness of 1:100 Thunder Horse platform moored in the Gulf of Mexico at a depth of 1,920 m. Its mooring system consisted of 16 semi-taut mooring lines (chain-wire-chain) spaced Star-shape and attached at the bottom to the suction piles. The tests were performed in the towing pool...

 • Effective method for determining environmental loads on supporting structures for offshore wind turbines
  Publication

  - 2014

  This paper presents a description of an effective method for determining loads due to waves, current and wind acting on the supporting structures of the offshore wind turbines. This method is dedicated to the structures consisting of the cylindrical or conical elements as well as (truncates) pyramids of polygon with a large number of sides (8 or more). The presented computational method is based on the Morison equation, which was...

 • INVESTIGATION OF BOTTOM SEDIMENT STRATIFICATION
  Publication

  The main goal of this paper is to find a method to assess remotely the type of sediments on the basis of the signal received using the parametric echosounder. The images of the sea bottom sediments taken by a parametric echosounder show the fine structure of the upper layer of the bottom sediments. The depth of penetration depends on the type of sediment, in fact on the attenuation of acoustic wave. In the paper the method of distinguishing...

  Full text in external service

 • Model systemu sterowania małego obiektu bezzałogowego poruszającego się na powierzchni wody
  Publication

  - Logistyka - 2014

  W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania innowacyjnych małych wielozadaniowych okrętów (platform) wraz z bezzałogowymi autonomicznymi obiektami wodnymi (bezzałogowe systemy morskie BSM). Połączenie możliwości innowacyjnych platform i bezzałogowych systemów morskich BSM umożliwia stworzenie bardzo innowacyjnego i efektywnego złożonego logistycznie systemu morskiego. W czasie badań przeprowadzono symulację zastosowania proponowanego...

 • RADIATION OF HIGH INTENSITY SOUND BY CIRCULAR DISC BY MEANS OF THE NUMERICAL METHOD
  Publication

  The main goal of this paper is to find sound pressure distribution radiated by the circular piezoelectric disc that vibrates with the finite amplitude. There has been presented the pressure distribution close to the radiating surface. Also it is shown the sound pressure distribution in the 3D form. The mathematic modeling was carried out on the base of the nonlinear acoustic equation with the proper boundary condition. The axial...

  Full text in external service

 • The hydrodynamic pressure field of the ship Zodiak, measurements and calculations
  Publication

  The article presents the results of measurements of the slowly changing hydrodynamic pressure field HPF generated by the movement of the ship, Zodiak, in the Bay of Gdansk. The measurement results have been obtained in the framework of the program of the work in Siramis, under the auspices of the European Defence Administration of the EU, by the research team of the Naval Academy in Gdynia. The measurement results were compared with...

  Full text in external service

 • Underwater Acoustic Imaging of the Sea

  Acoustic waves are a carrier of information mainly in environments where the use of other types of waves, for example electromagnetic waves, is limited. The term acoustical imaging is widely used in the ultrasonic engineering to imaging areas in which the acoustic waves propagate. In particular, ultrasound is widely used in the visualization of human organs - ultrasonography (Nowicki, 2010). Expanding the concept, acoustical imaging...

 • Verification of algorithms determining wave loads on support structure of wind turbine
  Publication

  The offshore wind turbines require determination of wave loads on their support structure. This structure is fixed and, therefore, this problem is reduced to solving only the diffraction problem, which is determined by Laplace equation and conditions on the following boundaries: on the support structure, on the sea free surface and on its bottom, and at infinity on free surface. The linear problem was applied to determine the wave...

 • Zastosowanie ilościowej oceny ryzyka przy ocenie bezpieczeństwa statków w czasie zatapiania
  Publication

  Artykuł ten jest poświęcony w całości bezpieczeństwu statków w stanie awaryjnym lub uszkodzonym. Obecnie stosowane są różne metody oceny bezpieczeństwa statków. Metody o najbardziej szerokim zakresie zastosowania to metody o charakterze preskrypcyjnym i ograniczające pewne parametry fizyczne obiektu morskiego pod opisanymi kryteriami. Metodą o najbardziej rozbudowanym zakresie zastosowania jest metoda opisana w wymaganiach konwencji...

2003
 • A general framework of new subdivision regulations
  Publication

  - 2003

  Omówiono strukturę przepisów niezatapialności statków, opartą na podejściu probabilistycznym.

 • Accumulation of water on the vehicle deck

  Podano matematyczny model gromadzenia się wody na pokładzie garażowym statków ro-ro w stanie awaryjnym i wypiętrzania się wody ponad poziom wody zaburtowej w wyniku falowania morza. Wypiętrzanie to ma charakter losowy. Podano teoretycznie wartość średnią i wariancję tegoż wypiętrzenia.

 • Ship roll damping moments
  Publication

  Wprowadzono nieliniową formę współczynnika tłumienia kołysań bocznych statku oraz jego ekwiwalentną liniową formę. Zastępczy liniowy współczynnik tłumienia może być określony na podstawie kołysań. Przedstawiono przykładowe wyniki nieliniowego współczynnika tłumienia dla promu pasażerskiego "Polonia".

 • Some aspects of ship safely
  Publication

  - 2003

  Dokładne przewidywanie parametrów statecznościowych na wstępnym etapie projektowania jest b. ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa statku. Parametry te w znaczącym stopniu związane są i zależą od maksymalnych amplitud kołysań bocznych statku - ich zadaniem jest ograniczanie tych amplitud. W pracy badany jest wpływ nieliniowych członów tłumienia i sztywności na amplitudy ruchu statku na bocznej fali regularnej. Wyniki tych badań...

 • The iterative method in search for the state of equilibrium in anchor lines.

  Przedstawiono iteracyjną metodę rozwiązywania równań równowagi lin kotwicznych. Metoda jest szczególnie łatwa do zaprogramowania obliczeń numerycznych, ponieważ w każdym kroku iteracyjnym wymaga jedynie obliczania całek oznaczonych znanych funkcji. Wynikiem obliczeń są wartości sił podłużnych w linie i jej kształt, który na skutek oddziaływania prądu oceanicznego na linę może być krzywą przestrzenną. Przytoczone przykłady...

 • Turning ability of hydrofoil crafts
  Publication

  Przedstawiono metodę pozwalającą wyznaczać średnicę taktyczną, kąt przechyłu i kąt dryfu oraz siłę poprzeczną na sterze podczas ustalonej cyrkulacji wodolotu. W tym celu opracowano układ równań opisujących ruch wodolotu w płaszczyźnie poziomej. Współczynniki równań są wyznaczane na podstawie głównych parametrów geometrycznych jednostki oraz płatów. Przeprowadzono także szereg obliczeń dla różnych konfiguracji płatów oraz zespołu...