Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości

Filters

total: 469

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2023
 • KM Challenges in Small KIBS Companies: Multi-case Analysis in Two Countries
  Publication

  - Year 2023

  Knowledge Intensive Business Services (KIBS) – i.e. companies like e.g. computer services, consulting, engineering, business communication, and R&D support - are key players in the modern economies. They stimulate the innovativeness of businesses and societies. Their competitiveness is based on knowledge, which is their key production factor and also the kind of “goods” they sell. The large majority of KIBS companies have a small...

  Full text available to download

 • Paradoxes in the engineering change management process

  Purpose: The main purpose of this paper is to conceptualize and operationalize paradoxes that are significant in the engineering change management (ECM) process. The following research question was stated: What are the paradoxes that influence the ECM process, and how can they be measured? Design/methodology/approach: The study is divided into two parts: conceptualization and operationalization. Conceptualization involved a literature...

  Full text to download in external service

 • Towards a Universal Model of Engineering Change Management

  The paper deals with the issue of engineering change management (ECM). ECM has received much less attention in the literature than general change management. Moreover, due to their specifics (complexity and multifaceted nature), hitherto developed ECM models are difficult to implement in companies. The paper aims to develop a simplified, universal, and hence easily applicable model of ECM. We based our assumptions on a case study...

  Full text available to download

Year 2022
 • Social learning in cluster initiatives
  Publication

  - Competitiveness Review - Year 2022

  Purpose – The purpose of the paper is to portray social learning in cluster initiatives (CIs), namely: 1) to explore, with the lens of the communities of practice (CoPs) theory, in what ways social learning occurs in CIs; 2) to discover how various CoPs emerge and evolve in CIs to facilitate a collective journey in their learning process. Subsequently, the authors address the research questions: In what ways does social learning...

  Full text available to download

Year 2021
Year 2020
 • Badanie jakości wybranych produktów

  W monografii „Badania jakości wybranych produktów” scharakteryzowano siedem grup produktów żywnościowych oraz dwie grupy produktów nieżywnościowych i opisano badania pozwalające na ocenę ich jakości, które można wykonać w laboratorium Katedry Nauk o Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Są to: pieczywo, tłuszcze jadalne, mleko i płynne produkty mleczne, jaja i produkty jajeczne, wody pitne, gazowane napoje...

  Full text to download in external service

 • Combination of instrumental and qualitative descriptive analysis for evaluation of selected tonic waters quality features

  The combination of sensory and instrumental analysis was applied for quality assurance of selected tonic waters. The Quantitative Descriptive Analysis (QDA) in terms of fourteen sensory attributes (aroma, astringency, bite, burn, numbing, tongue heaviness, carbonation, mouth coating, sweet taste, sour taste, bitter taste, sweet aftertaste, sour aftertaste, bitter aftertaste) of selected tonic waters was performed by sensory experts....

  Full text to download in external service

 • Development of cooperation in localized cooperation networks: A comparative study of cluster organizations and technology parks
  Publication

  - Year 2020

  The main aim of the paper is to analyze the level of development of cooperative relationships in localized cooperation networks – among enterprises associated in cluster organizations and park tenants. The author reports the findings from the quantitative study carried out in the selected cluster organizations and technology parks functioning in Poland. The basic method of data collection was a survey questionnaire. The research...

  Full text available to download

 • Development of proximity in cluster organizations

  Sustainable development in cluster organizations (COs) is most fully manifested in the synergy effect. In turn, the synergy effect is achieved thanks to the development of proximity among cluster entities. The purpose of the paper is to test two conceptual models reflecting relations between selected dimensions of proximity in cluster organizations. The author reports the findings of a quantitative study conducted in four COs....

  Full text available to download

 • ─ Formation of a state institution on the basis of a process analysis - The concept of the institution of cadastre
  Publication

  - Year 2020

  Modification of the structures of public administration encounters major obstacles. Institutional changes are difficult to introduce due to their complexity and broad impact. Non-substantial (political) factors are of importance as well. The resistance to change is aggravated by how difficult it is for decision-makers to assess the impact of the changes that are proposed. We present a method of handling such issues based on the...

 • "Just Culture" From the Perspective of Nursing Personnel
  Publication

  - Year 2020

  Full text to download in external service

 • Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości w czasach Gospodarki Opartej na Wiedzy
  Publication

  - Year 2020

  Celem autorki jest analiza wpływu aspektu zarządzania wiedzą u uczestników XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości na wynik oraz uzyskanie wyróżnienia. Konkurs składa się z kilku etapów, m.in. samooceny oraz weryfikacji w siedzibie uczestnika przeprowadzonej przez ekspertów Polskiego Rejestru Statków. Po udziale w konkursie organizacja biorąca w nim udział, poza aspektami marketingowymi uzyskuje informacje zwrotną w postaci...

  Full text to download in external service

 • Kultura jakości i czynniki ją kształtujące w szkołach wyższych
  Publication

  - Problemy Jakości - Year 2020

  W artykule przedstawiono rozważania dotyczące kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które wspierają rozwój kultury jakości w uczelniach oraz na te, które stanowią bariery jej pozytywnego rozwoju. Zagadnienie to zostało zaprezentowane na tle różnych wyników badań dotyczących kultury jakości jako specyficznej subkultury organizacyjnej.

  Full text to download in external service

 • Metodyka systematycznego przeglądu literatury w zakresie konkursów o nagrody jakości opartych na modelach doskonałości
  Publication

  - Year 2020

  Model doskonałości można zdefiniować jako zbiór zasad kompleksowej oceny organizacji , który często wykorzystywany jest jako podstawa konkursów jakości. Celem niniejszego referatu jest systematyczny przegląd literatury o tematyce konkursów jakości opartych na modelach doskonałości, szczególnie związanych z modelem EFQM – modelem europejskim. Podczas badań wykorzystano trzy bazy literaturowe dostępne na Politechnice Gdańskiej –...

 • New Challenges in Management and Economics in 21st century. Selected studies and examples
  Publication

  - Year 2020

  In Chapter 1 authors describe the method used to assess the level of readiness of an organization to introduce the Lean Six Sigma concept supporting the Quality 4.0 assumptions, which is gaining more and more interest not only in large organizations, but also in the SME sector. Its use will be illustrated by the example of a small service company. Chapter 2 presents the characteristics of blockchain technology applications in the...

  Full text to download in external service

 • Organisational Competence vs Transferability of Knowledge in Cluster Organisations and Technology Parks
  Publication

  Purpose. The main paper aims to evaluate the impact of organisational competence on knowledge and information flows within cluster organisations and technology parks, with particular emphasis on innovative content knowledge. The paper addresses the research question: “What set of competencies of cooperating companies allows access to information and knowledge in cluster and parks structures?" Methodology. The authors report their...

  Full text available to download

 • Outsourcing w wybranych podmiotach leczniczych województwa pomorskiego.
  Publication

  - Year 2020

  Celem badawczym, przyjętym w niniejszej pracy jest identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz w badanej populacji wraz z czynnikami warunkującymi ich skuteczność. Celem utylitarnym jest opracowanie narzędzia umożliwiającego dobór dostawców oraz ocenę procesów poddanych outsourcingowi. W rozdziale pierwszym pracy omówiono pojęcie outsourcingu oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu procesami organizacji. Zidentyfikowano również...

 • Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym. O modelu QualHE
  Publication

  - Year 2020

  Kategoria jakości w szkolnictwie wyższym, choć tak ważna dla zapewnienia oczekiwanego tempa rozwoju państw i społeczeństw, ciągle jeszcze nie znajduje odpowiadającego jej randze odzwierciedlenia w pracach przedstawiających tę problematykę w sposób holistyczny, w odniesieniu do stale zmieniających się możliwości i wyzwań. Oddawana do rąk Czytelników monografia wnosi wkład w wypełnianie wspomnianej luki, przede wszystkim poprzez:...

  Full text to download in external service

 • Proximity and Innovation in Clusters: How Close, How Far?

  The concept of proximity, whilst attractive cognitively, is still a poorly explored area in management sciences. The earliest publications on proximity were published at the end of the twentieth century and the development of this concept was strongly influenced by The French School of Proximity (Kirat & Lung, 1999; Rallet & Torre, 1999; Torre & Gilly, 2000; Carrincazeaux et al., 2001; Torre & Rallet, 2005). However, the most influential...

  Full text to download in external service

 • Raportowanie obrotu produktami leczniczymi w doskonaleniu przepływu informacji o stanach magazynowych aptek
  Publication

  Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.

  Full text to download in external service

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej - perspektywa polskiego konsumenta

  Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie odpowiedzialność i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie biznesu, w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz zrównoważony sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności....

  Full text to download in external service

 • Sustainability of Cluster Organizations as Open Innovation Intermediaries
  Publication

  The purpose of the paper is to identify the most important open innovation practices used by cluster organizations (COs). To reflect these practices, the paper uses the concept of the trajectory of relationship development in COs, applied in the Interizon cluster organization. Additionally, this paper introduces the potential sustainability-related implications of open innovation adoption in cluster organizations. An in-depth direct...

  Full text available to download

 • Technological capability dynamics through cluster organizations
  Publication

  - Baltic Journal of Management - Year 2020

  Purpose – The purpose of the paper is to portrait how members of cluster organizations (COs) perceive the role of COs in enabling them to accumulate technological capability (TC) significant for their innovation. Design/methodology/approach – The authors report the findings from their qualitative study based on an analysis of four COs. The organizational inertia and absorptive capacity (AC) theories are the theoretical underpinning...

  Full text available to download

 • Wykorzystanie wybranych normatywnych systemów zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
  Publication

  W artykule przedstawiono wybrane modele systemów zarządzania opisane w normach międzynarodowych możliwe do wykorzystania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Systemy te mogą stanowić bowiem korzystną alternatywę dla obarczonych wieloma mankamentami mechanizmów przyjmowanych przez kadrę kierowniczą uczelni w odniesieniu do kluczowych procesów tych instytucji.

  Full text available to download

 • Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
  Publication

  - Year 2020

  Współczesne organizacje, konkurując na rynkach globalnych, muszą uwzględniać coraz większą liczbę czynników determinujących ich pozycję i szanse rozwoju. Do czynników tych należą m.in.: nasycenie rynku, rosnące wyzwania ze strony otoczenia społeczno-ekonomicznego związane ze specyfiką Przemysłu 4.0, skracające się cykle życia produktów, czy też konieczność uwzględnienia wielu ograniczeń wynikających z przyjęcia ogólnoświatowych...

  Full text to download in external service

Year 2019