Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości

Filters

total: 38

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2024
 • The culture of excellence and its dimensions in higher education
  Publication

  - The TQM Journal - Year 2024

  Purpose To recognize the existing state of knowledge on a culture of excellence (CoE) in higher education institutions (HEIs) and to define the CoE in HEI and the dimensions that make up that culture. A subsidiary goal is to propose a qualitative tool to measure CoE maturity. Design/methodology/approach The study was based on the qualitative method, the preferred reporting system of systematic reviews and meta-analysis (PRISMA)....

  Full text to download in external service

Year 2023
 • Czynniki kształtujące skuteczność outsourcingu w podmiotach leczniczych
  Publication

  Problem badawczy podjęty przez autorów tej książki można więc sformułować następująco: Jakie procesy podlegają outsourcingowi i jakie czynniki decydują o ich skuteczności w szpitalach w Polsce? W konsekwencji celem badawczym przyjętym w niniejszej pracy jest identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz w polskich szpitalach wraz z czynnikami warunkującymi ich skuteczność. Celem utylitarnym jest zaś opracowanie metody umożliwiającej...

  Full text to download in external service

 • IRREGULARITIES IN UNIVERSITY PROCESSES CONCERNING THE LEAN MANAGEMENT TYPOLOGY. THE PILOT STUDY RESULTS

  Purpose: Identify the attitudes regarding key irregularities in university activities of universities referring to muda, mura, and muri from the perspective of two groups of stakeholders - academic teachers and administration/service personnel. Study design/methodology/approach: A pilot quantitative study using a questionnaire containing 48 statements regarding six categories of irregularities assessed according to the 5-point...

  Full text available to download

 • Overview of new product development strategies and models
  Publication

  - Catallaxy - Year 2023

  Motivation: The motivation for the overview presented in this article is to provide a starting point for considering whether existing new product development methodology and its level of detail allows product teams to develop high-quality and business-effective product concepts. Aim: The aim of this article is recognise the current state of research into new product development methodology and to present the strategies and models...

  Full text to download in external service

 • Proximity and the Cluster Organization
  Publication

  - Year 2023

  Including the category of proximity in theoretical considerations and empirical analyzes in cluster organizations is an attempt to integrate existing approaches to understand and explain the specificity of inter-organizational cooperation developed in geographical proximity. The importance of geographical proximity to create a competitive advantage is emphasized in all theories on the establishment and development of industrial...

 • Quality 5.0: A Paradigm Shift Towards Proactive Quality Control in Industry 5.0

  Industry 5.0, the latest wave of industrial revolution, is redefining the traditional manufacturing and production landscapes by leveraging advanced technologies, promoting sustainability, and fostering a human-centric approach. An inevitable consequence of this progression is Quality 5.0, the next phase of quality control and assurance. Quality 5.0 aims to transcend the limitations of conventional quality control techniques, which...

  Full text available to download

 • Sustainability objectives and collaboration lifecycle in cluster organizations
  Publication

  - Quality and Quantity - Year 2023

  In our paper, we combine two issues, collaboration in cluster organizations and sustainability, aiming to answer the question: Does complex governance structure of cluster organizations support members in formulating and reaching sustainability objectives? Based on four case studies of cluster organizations and a still novel abductive approach, we present the ways in which sustainability was executed in their functioning. Our study...

  Full text available to download

 • The implementation of green transformation through clusters
  Publication

  - ECOLOGICAL ECONOMICS - Year 2023

  The paper addresses a poorly documented issue in the literature, namely the role of clusters in green transformation, including processes related to green, low-carbon, and circular economies. The purpose was to identify and understand the practices of clusters in this area. The adopted mixed research strategy consisted of both qualitative and quantitative research. Both research phases were conducted in a group of Polish Key National...

  Full text to download in external service

 • The role of clusters as collective actors in the energy transformation: the case of Mazovia Cluster ICT
  Publication

  - Competitiveness Review - Year 2023

  Purpose – In our paper we aim to show the possibilities of implementing the idea of sustainability in the context of energy transformation using the concept of an industrial cluster. The implementation of the idea of sustainability is of particular importance from the perspective of the functioning of the meta-organisations involved in the implementation and promotion of decarbonisation processes. Industrial clusters, as collective...

  Full text to download in external service

 • Throughput Accounting – Rachunkowość Zarządcza w rękach managerów
  Publication
  • J. Kuncicki
  • J. Czerska

  - Year 2023

  Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany łatwo znajdzie coś dla siebie w dobrych księgarniach. Nie będziemy cytowali definicji, kategorii czy rozwiązań w rachunku kosztu ani nie dajemy czytelnikom podręcznika z zakresu stosowania rachunku kosztów. Chcemy natomiast podzielić się naszym – dyrektora finansowego oraz dyrektora produkcji – doświadczeniem, odkryciami, a także...

  Full text to download in external service

 • Throughput Accounting. Rachunkowość zarządcza w rękach managera.
  Publication

  - Year 2023

    Drogi Czytelniku, Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany łatwo znajdzie coś dla siebie w dobrych księgarniach. Nie będziemy cytowali definicji, kategorii czy rozwiązań w rachunku kosztu ani nie dajemy czytelnikom podręcznika z zakresu stosowania rachunku kosztów. Chcemy natomiast podzielić się naszym – dyrektora finansowego oraz dyrektora produkcji...

  Full text available to download

 • TQM jako podstawa przemian projakościowych w szkolnictwie wyższym
  Publication

  Cel: Przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z badań prowadzonych w różnych regionach świata oraz obserwacji własnych prezentujących wpływ koncepcji TQM na efekty zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano studium literatury wg zaleceń metodycznych J. Creswella. Wnioski płynące z rozważań oparto, przede wszystkim, na podejściu indukcyjnym. Wyniki/wnioski:...

  Full text available to download

Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2017
 • Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem Lean Manufacturing
  Publication

  - Year 2017

  Celem głównym rozprawy jest opracowanie wytycznych doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego ISO14001 za pomocą koncepcji Lean Manufacturing, aby uzyskać efekt synergii w postaci minimalizacji negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko naturalne. W pracy badawczej zastosowano metodykę opartą na schemacie analiza – synteza – ocena. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze oraz weryfikacji postawionych hipotez...

  Full text available to download

Year 2009
 • Doskonalenie strumienia wartości
  Publication

  - Year 2009

  Prezentowane podejście do Mapowania Strumienia Wartości jest spójne z innymi pozycjami literaturowymi w tym zakresie. Jednak moje dziesięcioletnie doświadczenie zdobywane w toku kilkudziesięciu projektów wskazało mi dodatkowe kierunki analiz, które warto przeprowadzić już na etapie diagnozowania stanu istniejącego przedsiębiorstwa. To co prezentuję w niniejszej książce, to coś co nazywam „rozszerzonym mapowaniem”. Uważam bowiem,...

  Full text to download in external service