Department of Marketing - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Marketing

Filters

total: 20

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2015
Year 2005
 • Komunikacja w Internecie
  Publication

  - Year 2005

  Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium. Można powiedzieć, że stał się medium powszechnej komunikacji. Jego znaczenie ciągle rośnie i właściwie nie ma już chyba wśród największych światowych firm takiej, której wzrost i rozwój nie byłby wspomagany w dużym stopniu przez Internet.

 • Marketing relacji : Geneza relationship marketing i jego cele
  Publication

  - Year 2005

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W pierwszym podrozdziale tego rozdziału prezentowana jest geneza relationship marketing. Interpretowane jest, w oparciu o definicje L. Berry'ego, A. Payne'a oraz M. Rydla i S. Ronkowskiego, pojęcie marketingu relacji. Dokonywana jest także prezentacja celów jakie stawiane są przed omawianą koncepcją. Cele te są charakteryzowane w oparciu o model sześciu rynków, model Gummessona,...

 • Marketing relacji : Specyficzne cechy marketingu relacji
  Publication

  - Year 2005

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W drugim podrozdziale prezentowane są specyficzne cechy marketingu relacji. Ukazywane są one poprzez porównanie marketingu relacji z marketingiem transakcji. Wykazywana jest także specyfika wymiany między klientem a przedsiębiorcą w ramach omawianej koncepcji marketingu.

 • Marketing w Internecie
  Publication

  - Year 2005

  Opracowanie poświęcono marketingowi w Internecie. Struktura treści obejmuje genezę powstania Internetu, jego rozwój na świecie i w Polsce oraz omówienie najpopularniejszych usług internetowych wykorzystywanych w marketingu - poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne oraz World Wide Web. Szczególną uwagę zwrócono także na problem sukcesu firmowej witryny internetowej, mierzony przez pryzmat satysfakcji jej użytkownika - klienta.

 • Monitorowanie rynku za pośrednictwem Internetu przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe
  Publication

  - Year 2005

  W referacie poddano analizie stopień monitorowania rynku za pośrednictwem Internetu przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość przedsiębiorstwa. Analizy oparto na danych publikowanych przez GUS.

 • R&D for technological innovation in industrial enterprises in Poland. Badania i rozwój (B+R) w zakresie innowacji technicznych w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych
  Publication

  - Year 2005

  W tym rozdziale książki przedstawiono rolę B+R w działalności innowacyjnej krajowych przedsiębiorstw przemysłowych. Przeprowadzone analizy oparto na danych publikowanych przez GUS. W szczególności podstawą analiz były nakłady B+R na innowacje techniczne, które, między innymi, posłużyły do budowy wskaźników pozwalających na opis podjętego zagadnienia.

 • System obsługi klienta jako podstawa tworzenia i kształtowania relacji z klientami
  Publication

  - Year 2005

  W artykule omówiono tworzenie, utrzymywanie i umacnianie relacji z klientami w kontekście ich obsługi. Przedstawiono interpretację obsługi klienta i ukazano jej miejsce w marketingu. Wykazano, że obsługa klienta, ujmowana jako system wzajemnie na siebie oddziałujących elementów przedtransakcyjnych, transakcyjnych i potransakcyjnych, może być skutecznym instrumentem wykorzystywanym w tworzeniu i kształtowaniu relacji z klientami.

Year 2004
Year 2003
 • Marketing relacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
  Publication

  - Year 2003

  Prezentowana jest koncepcja marketingu relacji i sposób jej implikacji w polskiej firmie usługowej PBP ''Orbis''. W pierwszej części przedstawiana jest istota marketingu relacji (sposób definiowania tego pojęcia, specyfika koncepcji, proces kształtowania lojalnego klienta). W drugiej części ukazano tworzenie relacji z klientem instytucjonalnym w PBP ''Orbis''. Trzecia część dotyczy kształtowania wcześniej nawiązanych relacji z...

Year 2002