Structural Mechanics Department - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Structural Mechanics Department

Filters

total: 90

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
2019
 • Debonding Detection in Reinforced Concrete Beams with the Use of Guided Wave Propagation
  Publication

  - 2019

  One of the most frequent damage of the reinforced concrete structures is debonding between steel bar and concrete cover. In the case of debonding occurrence not only the strength of the structure decreases, but also it is more vulnerable to corrosion damages. For this reason fast and effective methods of debonding detection in an early stage of its development need a significant boost. The paper presents analytical and experimental...

  Full text in external service

 • Guided Wave Propagation in Detection of Partial Circumferential Debonding in Concrete Structures
  Publication

  - SENSORS - 2019

  The following article presents results of investigating the damage detection in reinforced concrete beams with artificially introduced debonding between the rod and cover, using a non-destructive method based on elastic waves propagation. The primary aim of the research was to analyze the possible use of guided waves in partial circumferential debonding detection. Guided waves were excited and registered in reinforced concrete...

  Full text in external service

 • Numerical investigation of the core eccentricity effect on wave propagation in embedded waveguide
  Publication

  The paper presents results of theoretical and numerical investigation of guided wave propagation in two-layer bars with geometric imperfections in the form of eccentric location of steel core. Steel rod of diameter equal to 1 cm embedded in composite mortar-type cover with external diameter equal to 5 cm has been taken into consideration. Several different rods with variable size of eccentricity are analysed. Results for rods with...

  Full text in external service

 • Reference-free determination of debonding length in reinforced concrete beams using guided wave propagation

  This paper presents theoretical and experimental investigations of guided wave propagation in reinforced concrete beams, with pre-existing debonding between steel rebars and concrete blocks, for the purpose of damage detection. The primary aim of these investigations was a detailed analysis of the possible applications of wave propagation in single and multiple debonding detection in reinforced concrete structures and reference-free...

  Full text in external service

 • RMS-based damage detection in reinforced concrete beams: numerical simulations
  Publication

  Image-based damage detection methods using guided waves are well known and widely applied approaches in structural diagnostics. They are usually utilized in detection of surface damages or defects of plate-like structures. The article presents results of the study of applicability of imaging wave-based methods in detection in miniscule internal damage in the form of debonding. The investigations were carried out on numerical models...

  Full text available

2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2005
 • Analiza efektów dynamicznych w konstrukcji Dzwonnicy Przykatedralnej w Wilnie

  Praca przedstawia badania diagnostyczne przeprowadzone dla Dzwonnicy Przykatedralnej w Wilnie. Badania oparte są na pomierzonych drganiach Dzwonnicy przy różnych wymuszeniach: środowiskowych, biciem dzwonów, wymuszonym ruchem ciężkich pojazdów po sąsiadującej ulicy. Określono częstotliwości drgań swobodnych i wymuszonych Dzwonnicy, postaci drgań i liczby tłumienia. Zbadano wpływ bicia dzwonów na konstrukcję. Zidentyfikowano parametry...

 • Analiza zjawisk reologicnych w elemetach instalacji przemysłowych metodą elementów skoczonych
  Publication

  W pracy zaprezentowano problemy obliczeń reologicznych metalowych konstrukcji inżynierskich. Omówiono wybrane modele lepkosprężyste i lepkoplastyczne, również z uwzględnieniem zniszczenia. Poruszono problem identyfikacji parametrów wybranych równań konstytutywnych. Przedstawiono numeryczne aspekty zastosowania praw reologicznych do obliczeń realizowanych metodą elementów skończonych (MES). W pracy zamieszczono kilka przykładów...

 • Charakterystyka areodynamiczna membranowego przekrycia wiszącego.
  Publication

  Artykuł przedstawia charakterystykę aerodynamiczną membranowego przekrycia wiszącego. Prezentowane są dwie koncepcje przyjmowania wartości współczynnika aerodynamicznego. Pierwsza z koncepcji bazuje bezpośrednio na testach laboratoryjnych druga zaś wykorzystuje uproszczone podejście normowe.This paper presents the aerodynamic characteristics of membrane hanging roof. The two concepts of taking the value of the aerodynamic factor...

 • Creep failure prediction of pipelines in elevated temperature
  Publication

  W pracy omówiono zastoswanie modelu konstytutytwnego pełzania pozwalającego na analizę trwałości metalowych ruruciągów pracujących w wysokich temperaturach. Zaprezentowano wyniki obliczeń opartych na metodzie elementów skończonych (MES) wykonanych z wykorzystaniem procedur użytkownika w komercyjnym programie MES. Porównano wyniki dla dwóch typów 4-węzłowych elementów powłokowych.