Department of Quality Management and Commodity Science - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Quality Management and Commodity Science

Filters

total: 174

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
 • Kultura jakości i czynniki ją kształtujące w szkołach wyższych
  Publication

  - Problemy Jakości - 2020

  W artykule przedstawiono rozważania dotyczące kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które wspierają rozwój kultury jakości w uczelniach oraz na te, które stanowią bariery jej pozytywnego rozwoju. Zagadnienie to zostało zaprezentowane na tle różnych wyników badań dotyczących kultury jakości jako specyficznej subkultury organizacyjnej.

  Full text in external service

 • New Challenges in Management and Economics in 21st century. Selected studies and examples
  Publication

  - 2020

  In Chapter 1 authors describe the method used to assess the level of readiness of an organization to introduce the Lean Six Sigma concept supporting the Quality 4.0 assumptions, which is gaining more and more interest not only in large organizations, but also in the SME sector. Its use will be illustrated by the example of a small service company. Chapter 2 presents the characteristics of blockchain technology applications in the...

 • Outsourcing w wybranych podmiotach leczniczych województwa pomorskiego.
  Publication

  - 2020

  Celem badawczym, przyjętym w niniejszej pracy jest identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz w badanej populacji wraz z czynnikami warunkującymi ich skuteczność. Celem utylitarnym jest opracowanie narzędzia umożliwiającego dobór dostawców oraz ocenę procesów poddanych outsourcingowi. W rozdziale pierwszym pracy omówiono pojęcie outsourcingu oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu procesami organizacji. Zidentyfikowano również...

 • Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym. O modelu QualHE
  Publication

  - 2020

  Kategoria jakości w szkolnictwie wyższym, choć tak ważna dla zapewnienia oczekiwanego tempa rozwoju państw i społeczeństw, ciągle jeszcze nie znajduje odpowiadającego jej randze odzwierciedlenia w pracach przedstawiających tę problematykę w sposób holistyczny, w odniesieniu do stale zmieniających się możliwości i wyzwań. Oddawana do rąk Czytelników monografia wnosi wkład w wypełnianie wspomnianej luki, przede wszystkim poprzez:...

 • Wykorzystanie wybranych normatywnych systemów zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
  Publication

  W artykule przedstawiono wybrane modele systemów zarządzania opisane w normach międzynarodowych możliwe do wykorzystania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Systemy te mogą stanowić bowiem korzystną alternatywę dla obarczonych wieloma mankamentami mechanizmów przyjmowanych przez kadrę kierowniczą uczelni w odniesieniu do kluczowych procesów tych instytucji.

  Full text available

 • Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
  Publication

  Współczesne organizacje, konkurując na rynkach globalnych, muszą uwzględniać coraz większą liczbę czynników determinujących ich pozycję i szanse rozwoju. Do czynników tych należą m.in.: nasycenie rynku, rosnące wyzwania ze strony otoczenia społeczno-ekonomicznego związane ze specyfiką Przemysłu 4.0, skracające się cykle życia produktów, czy też konieczność uwzględnienia wielu ograniczeń wynikających z przyjęcia ogólnoświatowych...

2019
2018
2017
2016