Department of Ship and Land Based Power Plants - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Ship and Land Based Power Plants

Functions

Head of Department

  • Photo of prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
    Zbigniew Korczewski prof. dr hab. inż.
    Head of Department

    Prof. dr hab. inż. Zbigniew KORCZEWSKI, absolwent Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (obecnie Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni z 1983 r. z tytułem zawodowym magistra inżyniera mechanika w specjalności maszyny i siłownie okrętowe. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn” uzyskany 11.03.1992 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Metoda diagnozowania...

Deputy Head of Department

Employees