Department of Ship and Land Based Power Plants - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Ship and Land Based Power Plants

Research Teams

  • Katedra Siłowni Morskich i Lądowych

    Katedra prowadzi prace badawcze dotyczące projektowania siłowni okrętowych oraz ich systemów. Działalność ta obejmuje: projektowania siłowni okrętowych z uwzględnieniem niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych z uwzględnieniem wybranych kryteriów optymalizacji.

Research Equipment

n/a