Department of Multimedia Systems - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Department of Multimedia Systems

Functions

Head of Department

 • Photo of prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
  Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.
  Head of Department

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

Deputy Head of Department

 • Photo of dr inż. Piotr Odya
  Piotr Odya dr inż.
  Deputy Head of Department

    Piotr Odya was born in Gdansk in 1974. He received his M.Sc. in 1999 from the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology, Poland. His thesis was related to the problem of sound quality improvement in the contemporary broadcasting studio. He is interested in video editing and multichannel sound systems. The goal of Mr. Odya Ph.D. thesis concerned methods and algorithms for correcting...

Employees