Vice-Rector for Cooperation and Innovation - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Vice-Rector for Cooperation and Innovation

Filters

total: 16

  • Category
  • Year
  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
Year 2014
  • Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego

    W artykule podjęto problem cech innowacji jako produktów, które na świecie, coraz częściej również w Polsce, stają się przedmiotem obrotu rynkowego. Różnią się zdecydowanie od produktów, oferowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe na rynkach dóbr konsumpcyjnych, także gotowych dóbr przemysłowych. Kluczowe różnice wynikają z tego, że innowacja może być produktem - przedmiotem obrotu rynkowego już jako idea i koncepcja,...

    Full text to download in external service

Year 2012
Year 2010
Year 2008
Year 2007