Scientific and Technological Information Section - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Scientific and Technological Information Section

Filters

total: 26

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2023
Year 2022
 • Korelacja ujemna : publikacje w MDPI a wskaźnik sukcesu w grantach NCN
  Publication

  - Forum Akademickie - Year 2022

  Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy liczbą publikacji w czasopismach wydawnictwa MDPI przypadającą na daną jednostkę naukową, a jej wskaźnikiem sukcesu w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W artykule prezentowane są wyniki zestawienia udziału procentowego publikacji MDPI w całkowitej liczbie publikacji danej jednostki naukowej z 2019 r., z jej wskaźnikiem sukcesu w pozyskiwaniu...

  Full text to download in external service

 • Społeczność akademicka świętuje Tydzień Otwartego Dostępu 2022
  Publication

  W dniach 24-30 października 2022 roku odbyła się kolejna odsłona święta Otwartego Dostępu pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. Jak co roku w ostatni pełny tydzień października, Biblioteka Politechniki Gdańskiej zorganizowała dla społeczności akademickiej szereg atrakcji, które miały na celu promowanie idee otwartości wśród naukowców i studentów.

  Full text available to download

 • The Chernobyl effect
  Publication

  - Year 2022

  The 1986 Chernobyl catastrophe was not only a human and ecological disaster, but also a political-ideological one, severely discrediting Soviet governance and galvanizing dissidents in the Eastern Bloc. In the case of Poland, what began as isolated protests against the Soviet nuclear site grew to encompass domestic nuclear projects in general, and in the process spread across the country and attracted new segments of society. This...

 • Towards Open Research Data in the Economics Discipline
  Publication

  Nowadays, Open Research Data, as one of the three pillars of Open Science (along with Open Access and Open Scholarly Communication), is gaining enormous attention from different academic and commercial environments. A wide range of scientific disciplines represent and produce different types of data and at the same time, gather different issues and problems in terms of sharing and dissemination research output. This chapter aims...

  Full text available to download

Year 2021
Year 2020
Year 2019
 • Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
  Publication

  - Year 2019

  Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie (USB) stanowił polską uczelnię wyższą funkcjonującą w latach 1919-1939, która kontynuowała akademickie tradycje Akademii Wileńskiej założonej w 1579 r. i zamkniętej w 1832 r. Wraz z reaktywacją uczelni rozpoczęto edukację przyszłych farmaceutów. Przez niemal cały okres jego istnienia na Oddział Farmaceutyczny składały się dwa zakłady: Zakład Farmakognozji i Hodowli Roślin Lekarskich oraz...

  Full text available to download

 • Positive Management of Universities: A Model of Motivation to Strive for Scientific Excellence

  Objective: The aim of the article is to conceptualise a model of work motivation in the management of universities striving for scientific excellence. Research Design & Methods: The most relevant for our aim is the self-determina tion theory that is applied to the work and organisational domain. We used a nar rative literature review. Findings: The proposed model is derived from the self-determination theory. It includes three...

  Full text available to download

 • Szkolenia w Bibliotece PG
  Publication

  W dobie zachodzących przemian w świecie nauki studenci i kadra akademicka mierzą się z dużymi wyzwaniami. Naukowcy muszą nie tylko starać się o finansowanie projektów, prowadzić badania i prezentować swoje wyniki w publikacjach naukowych oraz na konferencjach, ale również aktywnie promować swój dorobek naukowy. Efektywne korzystanie z narzędzi komunikacji naukowej stanowi obecnie niezwykle ważny element działalności każdego badacza.

  Full text available to download

Year 2017
Year 2016
Year 2013
 • Biblioteka cyfrowa, jako forma promocji bibliotecznej
  Publication

  - Year 2013

  Problematyka przedstawiona w artykule dotyka obszaru kreatywności i innowacyjności biblioteki wobec środowiska użytkowników w kontekście koncepcji systemu otwartego. Skoncentrowano uwagę na omówieniu kreatywnych usług związanych z organizacją i udostępnianiem zasobów biblioteki naukowej w postaci cyfrowej, opierając się na nowatorskiej formie promocji z wykorzystaniem tych zasobów w postaci wystaw...

  Full text to download in external service

Year 2011
Year 2009