Faculty of Architecture - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Faculty of Architecture

Filters

total: 33

 • Category
 • Year

Catalog Publications

2020
2018
 • KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY I SYSTEMÓW ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH
  Publication

  - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2018

  Dynamika wzrostu miast i problemy jakości ich środowiska skłaniają do badań nad możliwościami tworzenia efektywnych użytkowo systemów zieleni zintegrowanej z zabudową. Rozwijane są rozwiązania integrujące roślinność z rozwiązaniami architektonicznymi (tzw. zielona infrastruktura). Przejawem nowego podejścia do funkcji zieleni w mieście są farmy miejskie pozwalające na produkcję roślin na potrzeby społeczności lokalnej. Podjęte zostały...

  Full text in external service

 • The Impact of Forms of Buildings on the Air Exchange in Their Environment. Based on the Example of Urban Development in Warsaw
  Publication

  - 2018

  Possibilities for energy-efficient, natural ventilation of buildings in an urban environment depend on the airflow around them. This chapter deals with the issue of dependence of air exchange in urban spaces on the building forms used in them and on relative position of these buildings. The authors focused on the problem of air stagnation in dense urban development. This phenomenon increases the energy demand of buildings. The...

  Full text in external service

 • Wind Conditions in Urban Layout – Numerical and Experimental Research
  Publication

  - 2018

  This paper presents research which compares the numerical and the experimental results for different cases of airflow around a few urban layouts. The study is concerned mostly with the analysis of parameters, such as pressure and velocity fields, which are essential in the building industry. Numerical simulations have been performed by the commercial software Fluent, with the use of a few different turbulence models, including...

  Full text in external service

2017
2016
 • Education for Research, Research for Creativity
  Publication

  - 2016

  Education for Research, Research for Creativity combines theory, applied science, academia and practice towards the creative transformation of the human space, while maintaining an environmental awareness. The works in this book cover a broad spectrum of issues related to research, practice, the digital environment, and architectural education.

  Full text in external service

 • Nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych
  Publication

  W artykule omówiono nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych. Wśród nich główną rolę odgrywają metody nieniszczące. Ze względu na ich nieinwazyjny charakter stają się one niezwykle popularne zwłaszcza w obiektach gdzie dużą wagę przywiązuje się do zachowania historycznych elementów. W pracy zestawiono różne metody prowadzenia badań z przedstawieniem ich zalet i wad. Omówione zostały badania dynamiczne oraz badania wykorzystujące...

  Full text in external service

2015
2014
2013
2012
2008
2007
2005
 • Wdrożenia komercyjne chatter-botów
  Publication

  Celem artykułu jest ocena przydatności wdrożenia systemów chatter-bot, czyli tzw. wirtualnych konsultantów - systemów informatycznych, które potrafią odpowiadać na pytania zadawane w języku naturalnym. Przedstawiono główne czynniki wpływające na funkcjonalność systemu, analizę kosztów wdrożenia i efektywności inwestycji oraz przykłady komercyjnych zastosowań.

2004
 • Optymalne układy konstrukcyjne hal stalowych.
  Publication

  W referacie przedstawiono wyniki analizy wybranych układów konstrukcyjnych hal stalowych z uwagi na nminimum masy konstrukcji. Opracowano algorytm obliczeniowy umożliwiający uwzględnienie wplywu takich czynników jak: schemat statyczny, rozstaw ram i rozstaw płatwii i rodzaj pokrycia dachowego. Przeanalizowano ponad 5 tyś. kombinacji możliwych układów konstrukcyjnych.

2003