Violetta Konopińska-Zmysłowska - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

  • 2008-02-20

    Obtained science degree

    dr inż. Mechanics (Technology)
    Instytut Maszyn Przepływowych PAN

seen 574 times