Waldemar Kamiński - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

Research Teams (Team member)

  • Katedra Geodezji

    Katedra Geodezji realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS. W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy...

Positions in journals editorial offices

seen 927 times