Waldemar Kamrat - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

 • Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa

  • M. Bartosik
  • W. Kamrat
  • M. Każmierkowski
  • W. Lewandowski
  • P. Maciej
  • T. Peryt
  • T. Skoczkowski
  • A. Strupczewski
  • S. Adam

  - Przegląd Elektrotechniczny - 2016

  W artykule dokonano przegl ą du aktualnych technologii magazynowania energii elektrycznej oraz zestawiono uzyskiwane parametry w aspekcie zastosowa ń w zasobnikach systemowych. Przedstawiono studium mo ż liwo ś ci magazynowania energii z odnawialnych ź róde ł energii (O Ź E) w zasobnikach akumulatorowych i elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Omówiono tak ż e mo ż liwo ś ci wykorzystania...

  Full text in external service

 • Automated network control and supervision

  Przedstawiono ogólne problemy związane z postępem w zakresie integracji systemów informatycznych w elektroenergetyce. Podano zasady budowy struktury systemów sterowania i nadzoru.

 • The investment risk forecasting in a local energy market

  The paper considers the general problems faced when evaluating the risk of investing in a local energy market by computer tools. The proposal formulated for the emerging local energy markets suggests broadening the method of evaluating investment risk so as to include elements of cluster analysis. The paper also discusses the significance of estimating investment risk in market terms and the importance and range of the local energy...

seen 585 times