Wiktor Sieklicki - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 16

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2020
Year 2019
 • A New Rehabilitation Device for Balance Impaired Individuals
  Publication

  - Year 2019

  In the paper authors present a device designed to improve the rehabilitation process of people with balance impairment. The discussed device (JStep) utilizes a commercially available static standing frame (stander) modified in order to fit force sensing units under the feet and in the pillows around the hips of a patient. While executing rehabilitation tasks, the patient may compensate his balance deficiency by leaning on the pillows...

  Full text to download in external service

Year 2018
 • Development and test of fex, a fingers extending exoskeleton for rehabilitation and regaining mobility
  Publication

  - International Journal of Mechanics and Control - Year 2018

  This paper presents the design process of an exoskeleton for executing human fingers' extension movement for the rehabilitation procedures and as an active orthosis purposes, together with its first clinical usability tests of a robotic exoskeleton. Furthermore, the Fingers Extending eXoskeleton (FEX) is a serial, under-actuated mechanism capable of executing fingers' extension. FEX is based on the state-of-art FingerSpine serial...

  Full text to download in external service

 • FEX a Fingers Extending eXoskeleton for Rehabilitation and Regaining Mobility
  Publication

  - Year 2018

  This paper presents the design process of an exoskeleton for executing human fingers’ extension movement for the rehabilitation procedures and as an active orthosis purposes. The Fingers Extending eXoskeleton (FEX) is a serial, under-actuated mechanism capable of executing fingers’ extension. The proposed solution is easily adaptable to any finger length or position of the joints. FEX is based on the state-of-art FingerSpine serial...

  Full text to download in external service

Year 2017
 • Sterowanie i ruchliwość struktury odkształcalnej o kinematyce równoległej
  Publication

  - Year 2017

  W rozdziale przedstawiono rezultaty analizy ruchliwości mikro-nadgarstka zaprojektowanego dla potrzeb laparoskopii wykonywanej z użyciem narzędzi o średnicy 2,5 mm. Omówiono budowę urządzenia uwzględniając odkształcalne struktury nadające ruchliwość konstrukcji, a następnie przestawiono algorytmy sterowania urządzeniem. Badania ruchliwości wykonano za pomocą specjalnie w tym celu skonstruowanej platformy pomiarowej. Wyniki analizy...

Year 2016
 • Projekt urządzenia do badania siły zacisku z wykorzystaniem druku 3D
  Publication

  - Year 2016

  Istniejące na rynku komercyjne urządzenia do badania siły zacisku nie należą do tanich. Dlatego postanowiono skonstruować własne konkurencyjne urządzenie, które spełniałoby wymogi stawiane urządzeniom do pomiaru siły zacisku, jednocześnie będące o wiele tańszym rozwiązaniem. Obecne możliwości techniczne z zakresu budowy urządzeń elektronicznych, wykorzystania nie-drogich czujników pozwala na budowę układów pomiarowych o przyzwoitych...

Year 2012
Year 2011
 • Agricultural products' storage control system
  Publication

  The paper discusses the idea and the design of a remote control system for storage management of agricultural products which temperature may rise as the result of biological processes during the storage. An actual potatoes storehouse is discussed as an application for the proposed automation system. Because of existing buildings and infrastructure at the farm, wireless data transfer system has been proposed for communication between...

  Full text to download in external service

Year 2010
 • Analysis of a micro electro-mechanical platform for laparoscopic surgery
  Publication

  - Year 2010

  Niniejsza praca ma na celu określenie możliwości zastosowania odkształcalnych urządzeń o kinematyce równoległej w mikro robotycznych przegubach dla igło-laparoskopii. Operacje chirurgiczne przeprowadzane z użyciem narzędzi laparoskopowych o zmniejszonej średnicy nazywane są igłoskopią (z ang. needlescopy). Narzędzia te pozwalają na przeprowadzanie precyzyjnych operacji na stosunkowo niewielkim obszarze i z zaletami mało inwazyjnych...

 • Mobile wireless measurement system for potatoes storage management
  Publication

  The paper discusses the idea and the design of a remote control system for a storage management of agricultural products which temperature may rise in a result of biological processes during the storage. Exemplary potatoes storehouse is discussed as an application of the automation system. Because of existing buildings and infrastructure in the farm, wireless data transfer system has been proposed for both sensors to data acquisition...

  Full text to download in external service

Year 2009
 • Stanowisko laboratoryjne do badania mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej
  Publication

  W pracy przedstawiono projekt stanowiska laboratoryjnego służącego do badania właściwości kinematycznych mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej. Omówiono wymagania, jakie powinno spełniać stanowisko laboratoryjne, aby przeprowadzić analizę odkształcalnego przegubu o rozmiarach od 2.5 mm do 15 mm średnicy, posiadającego trzy sterowalne stopnie swobody. Zaprezentowano unikatowe systemy pomiarowe sił, umożliwiające pomiary...

Year 2008
 • Design of a microrobotic wrist for needle laparoscopic surgery
  Publication

  The paper addresses the design of a micro wrist for needle laparoscopic surgery (needlescopy) using MEMS technology and an original 3 degree of freedom, 3D architecture. Advancement in needlescopy drives the development of multi-dof micro-tools 1-2mmin diameter with 3D mobility but standard available fabricationtechniques are for 2.5D structures. The paper discusses thedevelopment steps and design solutions for the realization...

  Full text to download in external service

 • System optymalnego dawkowania nawozu
  Publication

  - Year 2008

  W artykule opisano koncepcję elementu wykonawczego do systemu optymalnego dawkowania nawozów dla rolnictwa oraz zaprezentowano wstępną fazę budowy urządzenia i jego instalacji w rozrzutniku nawozów. W ramach prac nad projektem powstał zespół pracujący nad realizacją tematu i urządzenia, które może być substytutem dla oferowanych przez renomowane firmy drogich systemów precyzyjnego dawkowania nawozów.

Year 2007
Year 2005
 • Układy sterowania pojazdem wykonującym określone trajektorie z zastosowaniem w programie Odysei Umysłu
  Publication

  - Year 2005

  W ramach programu Odysei Umysłów prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej grupa studentów startowała w Finałach Światowych konkursu ''Odyssey of the Mind''. Autor był uczestnikiem tej grupy i wraz z nią zdobył pierwsze miejsce na Finałach Światowych. Referat prezentuje cele i zakres działania Odysei oraz koncepcję analizy trajektorii ruchu pojazdu w celu przyszłego jej odtwarzania w trakcie prezentacji ''odysejowych''....

seen 1126 times