Witold Malina - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • Fisher sequential classifiers

  W artykule zproponowano wieloklasowe uogólnione kryterium Fishera. zaproponowano trzy warianty sekencyjneg uczenia, które zilustrowano przykładami.

 • SDF classifier revisited

  Artykuł dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów wykorzystujących tzw. dyskryminacyjną funkcję samopodobieństwa (ang. Similarity Discriminant Function - SDF), w których tradycyjna, wektorowa reprezentacja obrazu została zastąpiona przez dane o strukturze macierzowej. Zaprezentowano możliwości modyfikowania macierzowych struktur danych i zaproponowano nowe warianty kryterium SDF. Przedstawione algorytmy zostały...

  Full text to download in external service

 • New variants of the SDF classifier

  - Year 2009

  Praca dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów, w których typowa wektorowa reprezentacja obrazu została zastapiona danymi o strukturze macierzowej. W pracy zaproponowano nowe algorytmy oparte na funkcji SDF. Zostały one przetestowane na obrazach przedstawiających cyfry pisane ręcznie oraz na zdjęciach twarzy. Przeprowadzone eksperymenty pozwalają stwierdzić, że wprowadzone modyfikacje istotnie zwiększyły skuteczność...

seen 582 times